Wsparcie sektora energochłonnego niezbędne w procesie transformacji

pge-logo
PGE wyróżniona w tegorocznym badaniu Institutional Investor
21 września 2021
Początkowa przepustowość Baltic Pipe wyniesie co najmniej 3 mld m.sześc
21 września 2021

Aby skutecznie powstrzymać globalne ocieplenie sektor energochłonny potrzebuje wsparcia w procesie transformacji – podkreślali eksperci podczas panelu „Europejski Zielony Ład” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Zielony Ład to pakiet działań, które mają przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Jeden z głównych celów to osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto.

„Pod koniec 2020 roku jasno postawiliśmy sprawę, że naszą strategią na wyjście z kryzysu gospodarczego jest Europejski Zielony Ład – na to zgodziły się państwa członkowskie” – podkreśliła Aleksandra Tomczak, członkini Gabinetu Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej (KE) ds. Zielonego Ładu.

Przypomniała przy tym, że Komisja ma plan dekarbonizacji w postaci pakietu „Fit for 55”. „To są już konkretne działania i jesteśmy pierwszym regionem na świecie, który przedstawił taką bardzo konkretną wizję na dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki” – powiedziała.

Zaznaczyła przy tym, że Unia Europejska nie jest jedynym regionem, który myśli o zielonej transformacji. „Dołączyła do nas Japonia, Korea Południowa, RPA, Stany Zjednoczone, wiemy, że Chiny będą dążyć do neutralności klimatycznej do roku 2060. Ta ścieżka, którą otworzyliśmy jako Unia Europejska, zaczyna się robić coraz bardziej zaludniona” – oceniła.

Ponad 75 proc. emitowanych w UE gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Dlatego też Europejski Zielony Ład zakłada zwrot przemysłu energetycznego ku energii odnawialnej.

„Szczególnie sektory energochłonne muszą szybko przystosować technologie, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną” – wskazała Henrike Hahn, niemiecka posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Jak mówiła, niezwykle ważna jest w tym przypadku kwestia odpowiedniego finansowania, tak aby firmy mogły sprostać wyzwaniom przejścia na gospodarką niskowęglową. Pieniądze na ten cel, blisko 250 mld euro, są przewidziane m.in. w Funduszu odbudowy.

„Fundusze unijne nie będą jednak wystarczające; swój wkład będą musieli wnieść prywatni inwestorzy. Oni muszą mieć dostęp do odpowiednich informacji, które pozwolą inwestować w zrównoważony rozwój. Musimy też pamiętać o tym, że mamy przeszkody administracyjne, które musimy eliminować, a więc krajowe rządy powinny wprowadzić odpowiednie procedury” – dodała.

Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw energochłonnych podkreślali, że dekarbonizacja już od wielu lat jest wpisana w ich strategie.

„Od wielu lat wdrażamy procesy dekarbonizacji, chcemy być liderem tej zmiany i uważamy, że wyprzedzenie legislacji będzie mniej bolesne z punktu widzenia finansowego” – powiedział Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech SA.

Jak mówił, nie bez znaczenia jest fakt, że konsumenci są coraz bardziej świadomi istnienia śladu węglowego. „Presja na bycie bardziej eko i zastopowanie emisji to nie jest zmiana, która będzie przyszłością. To się już dzieje” – konstatował.

Zwrócił przy tym uwagę na rolę gazu jako paliwa przejściowego. „Jesteśmy za tym, żeby dekarbonizować, zmniejszać ślad węglowy, niemniej jednak trzeba brać pod uwagę realia przedsiębiorstw energochłonnych, takich jak Ciech. My w procesie technologicznym potrzebujemy dużej ilości pary i na razie poza gazem, węglem, biomasą nie ma skomercjalizowanych technologii, które mogłyby je zastąpić” – wskazał.

Również PKN Orlen podkreślał, że przemysł przyjazny środowisku to konieczność. „Dzisiaj na świecie mało kto kwestionuje konieczność powstrzymania globalnego ocieplenia. W firmach widzimy, w jakim kierunku zmierzają globalne trendy, i widzimy, że kontynuować obecnego modelu rozwoju w takiej formie się nie da” – powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen SA.

Jednak według niego sposobów dojścia do gospodarki przyjaznej dla środowiska jest wiele. „Różnorodność tych dróg to jest ważna rzecz. Inaczej to wygląda z perspektywy bogatych krajów, inaczej z perspektywy krajów rozwijających się. Tutaj ważne jest, z jakiego poziomu kraje startują” – mówił.

Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland zaznaczył, że niezwykle istotne jest wsparcie dla przedsiębiorstw.

„Chcemy być wśród tych firm, które będą dążyć do dekarbonizacji, chcemy się zaangażować w ten proces. Ale te wszystkie zmiany, zwłaszcza w takim tempie, jakiego domaga się >>Fit for55<<, będą potrzebowały bardzo precyzyjnych mechanizmów wsparcia podczas tego procesu transformacji, bo jest to proces kapitałochłonny” – mówił.

Jak wyliczał, chodzi m.in. o wsparcie inwestycyjne, żeby można było wspierać przełomowe technologie, jak i wsparcie w dostępie do niskowęglowych technologii.

„Jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć mechanizmy wsparcia podczas okresu transformacji, to nie ma powodu, żebyśmy wyprowadzali produkcję stali z Polski czy w ogóle z Unii Europejskiej” – stwierdził.

Zdaniem Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas, 2021 rok to rok znacznego przyśpieszenia w dążeniu do zielonego przemysłu.

„Do tej pory cele dotyczące neutralności emisyjnej w 2050 roku były deklaracjami składanymi przez bardzo wielu uczestników rynku, natomiast program >>Fit for 55<< wprowadził trzynaście bardzo konkretnych programów z konkretnymi celami i wskazaniem roku 2030 jako roku, w którym mamy częściowe cele do spełnienia” – oceniła.

W jej ocenie element czasowy zaczyna odgrywać coraz większą rolę. „Po pierwsze, inwestycje w infrastrukturę w sektorze energetycznym wymagają czasu na podejmowanie decyzji, wybór wykonawcy, technologii. Te decyzje, które już zostały dzisiaj podjęte, muszą zostać zweryfikowane. Drugi aspekt jest taki, że bardzo wiele technologii jest w początkowym etapie. Wodoru na cele przemysłowe praktycznie w UE jeszcze dzisiaj nie ma” – wskazała.

Organizowany od 2009 r. Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Poświęcony jest najważniejszym tematom, którym żyje świat, Europa i Polska. W tegorocznej, 13. edycji udział bierze ponad 7 tys. uczestników.

Na podst. PAP

BB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu