Licznik OZE: w sierpniu moc zainstalowana wzrosła do blisko 15 GW

Licznik OZE: odbicie w zielonej generacji w sierpniu
14 października 2021
PGE Energia Ciepła zorganizowała warsztaty online dla wykonawców
14 października 2021

O blisko 380 MW wzrosła w sierpniu br. moc zainstalowana odnawialnych źródeł w Polsce – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To głównie dzięki nowo przyłączonym instalacjom fotowoltaicznym i kolejnym farmom wiatrowym. Od początku rok moc zainstalowana OZE wzrosła w sumie o 2,41 GW i wynosi już 14,9 GW.

Podłączone do krajowego systemu energetycznego odnawialne źródła energii (OZE) miały na koniec sierpnia br. 14 901,90 MW mocy zainstalowanej, co oznacza wzrost m/m o 2,6%, tj. o 379,51 MW. Za osiem miesięcy 2021 r. średnia arytmetyczna przyrostów  mocy wynosiła 301,45 MW, a mediana 276,69 MW. Moc nowo podłączonych instalacji w sierpniu była, więc odpowiednio o 25,9,2% większa niż średnia arytmetyczna i o 37,2% większa niż mediana.

W sierpniu br. wzrost mocy m/m zanotowały cztery rodzaje OZE:

 • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 344,38 MW, tj. o 6,1%, do 5 970,79 MW;
 • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 32,41 MW, tj. o 0,5%, do 6 790,73 MW;
 • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 2,0 MW, tj. o 0,8%, do 256,40 MW;
 • elektrownie wodne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,7 MW, tj. o 0,1%, do 976,44 MW.

Moc zainstalowana elektrowni na biomasę nie zmieniła się m/m, i wyniosła 907,54 MW.

Dane ARE za sierpień 2021 r. podtrzymują dominację fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych pod względem nakładów inwestycyjnych. Wykazany w sierpniu miesięczny przyrost w fotowoltaice był drugim w tym roku, i drugim wynikiem w 11-letniej historii tej branży w Polsce, po rekordzie z czerwca 2021 r. Według  Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji wynosił w ub.r. 4 100 zł netto, a dla małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych wyniósł 2 750 zł netto za 1 kWp. Na koniec ub.r. mikroinstalacje odpowiadały za 81,9% mocy zainstalowanej, małe i średnie instalacje oraz duże farmy PV za 18,1%. Jeśli te proporcje utrzymują się w tym roku, to wartość podłączonych w sierpniu instalacji fotowoltaicznych można oszacować na odpowiednio: 1,16 mld zł dla instalacji prosumenckich i 0,17 mld zł netto dla biznesu. Co daje łącznie 1,64 mld zł brutto.

Fotowoltaika odpowiadała w sierpniu br. za 90,7% nowo zainstalowanych mocy, a za 8,5% lądowe farmy wiatrowe. W sierpniu do sieci elektroenergetycznej podłączono elektrownie wiatrowe o łącznie 32,41 MW mocy. Za osiem miesięcy 2021 r. średnia arytmetyczna przyrostów  mocy w energetyce wiatrowej wynosiła 48,61 MW, a mediana 27,69 MW. Moc nowo podłączonych instalacji w sierpniu była, więc odpowiednio o 33,3% mniejsza niż średnia arytmetyczna i o 17,6% większa niż mediana. W sierpniu zaczął płynąć zielony prąd z ok. 10-15 turbin. Szacunkowe nakłady na 1 MW w lądowej energetyce wiatrowej to 1,4 mln euro, dlatego CAPEX farm, które włączono do systemu można oszacować na 0,26 mld zł.

Narastająco, od początku 2021 r. moc zainstalowana OZE zwiększyła się o 2 411,59 MW, tj. o 19,3% z poziomu 12 490,31 MW.

Wzrost mocy odnotowano we wszystkich pięciu rodzajach odnawialnych źródeł energii:

 • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się o 2 010,75 MW, tj. o 50,8%, z poziomu 3 960,04 MW;
 • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się o 388,88 MW, tj. o 6,1%, z poziomu 6 401,85 MW;
 • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zwiększyła się o 8,72 MW, tj. o 3,5%, z poziomu 247,68 MW;
 • elektrownie wodne, których moc zainstalowana zwiększyła się o 2,35 MW, tj. o 0,2% z poziomu 974,09 MW;
 • elektrownie na biomasę, których moc zainstalowana zwiększyła się o 0,88 MW, tj. o 0,1% z poziomu 906,65 MW.

Narastająco po ośmiu miesiącach także widać dominację fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych, które łącznie w tym roku dodały do systemu 99,5% nowych mocy (odpowiednio 83,4% i 16,1%). Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na uruchomione w tym czasie 1,65 GW mikroinstalacji PV mogła wynieść na ok. 6,75 mld zł netto, a na duże instalacje solarne (ok. 364 MW) – 1,00 mld zł netto. Łącznie na 9,53 mld zł brutto.

CAPEX podłączonych do sieci elektroenergetycznej lądowych farm wiatrowych to ok. 3,09 mld zł brutto.

Licząc rok do roku, według ARE, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 3 771,10 MW, tj. o 33,9% z poziomu 11 130,80 MW.

Wzrost mocy zanotowano we wszystkich pięciu rodzajach OZE:

 • moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o 3 080,71 MW, tj. 106,6%, z poziomu 2 890,09 MW;
 • moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych zwiększyła się o 668,68 MW, tj. o 10,9%, z poziomu 6 122,05 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni biogazowych zwiększyła się o 16,54 MW, tj. o 6,9%, z poziomu 239,86 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni wodnych zwiększyła się o 4,29 MW, tj. o 0,4%, z poziomu 972,15 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni na biomasę zwiększyła się o 0,88 MW, tj. o 0,1%, z poziomu 906,65 MW.

W danych o przyroście nowych mocy w ujęciu rok do roku też widać dominację fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej. Na 3 771,10 MW nowo podłączonych OZE w ciągu 12 miesięcy do krajowego systemu energetycznego, instalacje PV odpowiadały za 81,7%, zaś lądowe elektrownie wiatrowe za 17,7% (łącznie 99,4%). Pozostałe segmenty, z wyłączeniem biogazowni, których moc zainstalowana zwiększyła się o 16,54 MW, odgrywają marginalną rolę w toczącej się transformacji energetycznej w Polsce.

CAPEX na instalacje fotowoltaiczne podłączone w ciągu roku do sieci elektroenergetycznej można szacować łącznie na 14,61 mld zł brutto. Nakłady inwestycyjne na elektrownie wiatrowe można oszacować na 5,32 mld zł brutto. Wybudowanie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,99 MW to koszt ok. 16 mln zł netto za jednostkę, co oznacza, że w ciągu roku ich budowa pochłonęła 325,5 mln zł brutto. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na instalacje OZE powstałe w ciągu ostatniego roku można więc szacować łącznie na ponad 20 mld zł.

Na koniec sierpnia udział OZE w mocy zainstalowanej krajowego sektora elektroenergetycznego, według danych ARE, wyniósł 27,9%. Jednostki konwencjonalne cieplne odpowiadały za 69,4% mocy, a elektrownie szczytowo-pompowe za 2,6%. Dzięki nowo podłączonym instalacjom udział OZE w bazie wytwórczej wzrósł m/m o 0,5 pkt. proc., w porównaniu do końca 2020 r. o 3,8 pkt. proc., a r/r o 5,2 pkt. proc.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Moc zainstalowana OZE w Polsce (MW)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu