Zielone obligacje szansą na finansowanie transformacji energetycznej

Rusza specjalna infolinia w sprawie dodatku osłonowego
3 stycznia 2022
Sunday Energy chce zadebiutować na NewConnect wiosną
4 stycznia 2022

Polska ma solidne podstawy do rozwoju rynku zielonych obligacji – czytamy w raporcie KPMG „Perspektywy rozwoju rynku zielonych obligacji w Polsce”, przygotowanym dla Ministerstwa Finansów. Jak uważa Emil Szweda, analityk z obligacje.pl „przyszłość rynku zielonych obligacji jednoznacznie rysuje się w zielonych barwach. Nie ma odwrotu od zielonej transformacji dosłownie w każdym wymiarze życia”.

Jak piszą autorzy raportu, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, Europa ma być neutralna klimatycznie do 2050 r. Pierwsza dziesiątka najbardziej zielonych krajów świata składa się wyłącznie z krajów europejskich. Polska była pierwszym krajem na świecie, który w 2016 r. wyemitował zielone obligacje na kwotę 750 mln euro. Od tamtego czasu miały miejsce cztery takie emisje, a z polskich doświadczeń skorzystały inne państwa.

Jak wynika z raportu, Polska ma „solidne podstawy nie tylko do rozwoju rynku zielonych obligacji, ale także innych obszarów zrównoważonych finansów”.

Charakterystykę zielonych obligacji ilustruje określony przez GBP (Green Bond Principles) katalog inwestycji spełniających zielony cel emisji (katalog otwarty), który obejmuje między innymi inwestycje związane z:
• energią odnawialną,
• efektywnością energetyczną,
• zapobieganiem i kontrolą zanieczyszczeń,
• ochroną lądowej i wodnej różnorodności biologicznej,
• ekologicznym transportem,
• zrównoważoną gospodarką wodną i ściekową,
• adaptacją do zmian klimatycznych,
• zielonym budownictwem

GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAANGAŻOWANIE FIRM W DZIAŁANIA ESG.
Źródło: raport KPMG

W raporcie KPMG czytamy, że spośród ankietowych 48 największych europejskich inwestorów instytucjonalnych, zarządzających aktywami, m.in. portfelami instrumentów dłużnych (z około 13,7 biliona euro w zarządzaniu łącznie) wynika m.in., że:

„Obserwowana jest niedostateczna podaż zielonych obligacji względem oczekiwań inwestorów. W szczególności dotyczy to zielonych obligacji korporacyjnych, które były wskazywane jako preferowany instrument do nabycia przez 93 proc. respondentów, podczas gdy na moment przeprowadzania badania tego typu instrumenty stanowiły zaledwie około 45 proc. dostępnych zielonych obligacji. Respondenci wykazali wysokie oczekiwania co do wiarygodności zieloności emisji – 79 proc. stwierdziło, że nie kupiłoby zielonej obligacji, gdyby wpływy z emisji nie zostały wyraźnie alokowane na projekty ekologiczne; 55 proc. respondentów zdecydowanie sprzedałoby obligacje, jeśli po-emisyjne raporty alokacji środków byłyby niejasne / niekompletne / niedostatecznej jakości, a 30 proc. byłoby bardziej skłonnych to zrobić”.

W dniu ogłoszenia raportu, łącznie na polskim rynku zielonych obligacji korporacyjnych było 7 emitentów z sektora niefinansowego oraz 3 instytucje finansowe.

LICZBA POLSKICH EMITENTÓW ZIELONYCH OBLIGACJI I OBLIGACJI TYPU SUSTAINABILITY-LINK. Źródło: raport KPMG

Emisje zielonego długu korporacyjnego wystartowały w Polsce w 2019 r. dzięki bankom hipotecznym (dwie emisje o łącznym wolumenie 900 mln złotych). W 2020 r. zrealizowano pięć emisji, wszystkie przez przedsiębiorstwa niefinansowe, przy czym dwie z tych emisji to obligacje wyemitowane przez PKN Orlen i Tauron. W 2021 r. miało miejsce pięć emisji, w tym dwie pionierskie emisje benchmarkowe o wolumenie 500 mln euro każda (PKN Orlen i mBank).

DYNAMIKA ROZWOJU ZIELONYCH (I SUSTAINABILITY-LINKED) OBLIGACJI KORPORACYJNYCH I KOMUNALNYCH W POLSCE. Źródło: Raport KPMG

Czytaj także: Łódź jako pierwsze w Polsce miasto chce wyemitować zielone obligacje

Czołowe spółki z krajowego rynku energetycznego (Orlen, Tauron), wyemitowały już pierwsze obligacje zielone oraz zrównoważone, a ich opublikowane strategie inwestycyjne w horyzoncie do roku 2030 wskazują na potencjał do dalszych emisji.

Czytaj także: PKN Orlen wyemitował obligacje za 1 mld zł

Czytaj także: Tauron wyemituje obligacje za 1 mld zł. Będzie inwestował w OZE

Można także wskazać prywatne przedsiębiorstwa z polskiego rynku: R. Power i Columbus Energy, które także są już po emisji pierwszych zielonych papierów.

Czytaj także: 1 mld zł z zielonych obligacji R.Power na rozwój projektów fotowoltaicznych

Czytaj także: Columbus Energy rusza z programem „zielonych obligacji”

Znaczny potencjał do podobnych decyzji o emisjach mają pozostałe spółki, kluczowe dla branży energetycznej. Na przykład, PGE ma zapisane w strategii osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050. Strategia ta zakłada, że do 2030 r. Grupa wybuduje 2,5 GW nowych mocy w morskich elektrowniach wiatrowych, 3 GW w fotowoltaice oraz rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Wielkoskalowym projektom będzie towarzyszyć komplementarny program magazynowania energii na co najmniej 0,8 GW.

Czytaj także:  PGE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.

„Większość uczestników rynku nie dostrzega obecnie wyraźnej wartości dodanej w emitowaniu lub inwestowaniu w zielone obligacje. (…) Prawdopodobnie kluczową rolę w zwiększeniu dynamiki rozwoju rynku zielonych obligacji korporacyjnych odegrają coraz bardziej zaawansowane europejskie regulacje klimatyczno-środowiskowe” – czytamy w raporcie KPMG.

„Przyszłość rynku zielonych obligacji jednoznacznie rysuje się w zielonych barwach. Nie ma odwrotu od zielonej transformacji dosłownie w każdym wymiarze życia. Począwszy oczywiście od energetyki i transportu, przez przemysł, po codzienne zwyczaje konsumentów. Pytanie tylko, o jak odległej przyszłości mówimy. Obawiam się, że w przypadku Polski – bardziej odległej, niż może się wydawać” – komentuje dla cleanerenergy.pl Emil Szweda, analityk portalu obligacje.pl.

„Obecna sytuacja pod pewnymi względami przypomina tamten czas entuzjastycznych przemian. Firmy notowane na GPW masowo wdrażają strategie ESG, ogłaszają to w mediach i komunikatach bieżących, niektóre emitują nawet obligacje „zrównoważonego rozwoju”, a nieliczne (jak dotąd cztery) również zielone obligacje” – dodaje analityk obligacje.pl.

„Rozwój zielonej gospodarki będzie wymagał nie byle jakich inwestycji, rzędu 5 proc. PKB rok w rok (mowa o globalnym ujęciu). Dlatego możemy zakładać, że również w globalnym ujęciu, rynek zielonych papierów rozkwitnie – inwestycje finansowane będą długiem, a przekonanie inwestorów o konieczności zielonej transformacji trudno będzie zachwiać. Dziś zielone lub zrównoważone emisje są jeszcze pewną nowością, ale możliwe, że za kilka lat przedsiębiorstwa, które nie prowadzą działań na rzecz naprawy środowiska w ogóle nie będą mogły obligacji plasować, ponieważ inwestorzy nie będą nimi zainteresowani. Już dziś większość banków europejskich odmawia finansowania „brudnej energetyce” – pisze Szweda.

„Co do tempa rozwoju polskiego wydania zielonej transformacji mam spore wątpliwości. Przeprowadzono wprawdzie emisje zielonych obligacji, ale zaledwie cztery. Emitenci plasowali też zrównoważone emisje, nierzadko z wielką pompą. Jednak w grudniu 2021 r. PKN Orlen zmuszony został do podniesienia oprocentowania swoich obligacji, ponieważ nie dotrzymał środowiskowych warunków emisji” – uważa Szweda.

„Choć sam zaliczam się do entuzjastów zielonej transformacji, na rozwój polskiego rynku zielonych obligacji patrzę ostrożnie. Klimat do rzeczywistych przemian nie jest w tej chwili zbyt dobry, być może rynek zielonych obligacji ożywi się, kiedy politycy zauważą w sondażach, że kwestia zmian klimatycznych jest istotna dla wyborców na tyle, by zmienić ich preferencje polityczne” – podsumowuje w komentarzu analityk.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu