KGHM planuje finalne testy pojazdu elektrycznego Zanper 2.0. jeszcze w tym roku

Marża downstream PKN Orlen wyniosła w marcu 36,2 USD/b
4 kwietnia 2022
PGNiG OD otrzymało ponad 2 mld zł rekompensaty z tytułu sytuacji na rynku gazu
4 kwietnia 2022

KGHM Zanam planuje na ten rok finalne testy elektrycznego pojazdu górniczego Zanper 2.0. na podwoziu własnej konstrukcji, co otworzy drogę do uruchomienia jego produkcji seryjnej – podała spółka.

W 2021 r. KGHM Zanam rozpoczął również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton.

„W 2021 r. inżynierowie KGHM Zanam zakończyli prace koncepcyjne i projektowe dotyczące pojazdu elektrycznego Zanper 2.0. na podwoziu własnej konstrukcji, co umożliwiło rozpoczęcie budowy jego prototypowego egzemplarza. To udoskonala wersja pojazdu Zanper, pierwotnie wykorzystującego podwozie samochodu Toyota Land Cruiser. W przypadku Zanpera 2.0. zastąpiono je własną konstrukcją, przez co pojazd w stu procentach stanowi owoc pracy intelektualnej kadry KGHM Zanam” – czytamy w komunikacie.

Bezemisyjny pojazd będzie służył do bezpiecznego transportu osób i materiałów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź. Produkt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku krajowego, jednak spółka wiąże z nim także plany eksportowe.

„Finalne testy pojazdu Zanper 2.0. zostaną zrealizowane w 2022 r., co otworzy drogę do uruchomienia jego produkcji seryjnej, w 2021 roku rozpoczęto również projekt elektrycznego wozu odstawczego (HT24E) o ładowności 24 ton” – czytamy dalej.

W ub.r. w KGHM Zanam pozyskał m.in. specjalistyczną drukarkę 3DGence Industry, która jest obecnie eksploatowana przy realizacji projektu pojazdu Zanper 2.0.

Wcześniej KGHM Zanam poinformował również o wynikach finansowych. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 26 mln zł w 2021 r. (wobec ok. 21 mln zł zysku rok wcześniej) przy 817 mln zł przychodów. EBITDA wyniosła w ub.r. 59 mln zł.

„Wysokie wyniki finansowe osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki poprawie efektywności procesów produkcyjnych i optymalizacji działalności spółki. Stale prowadzimy, z pożytkiem dla obu stron, dialog ze stroną społeczną. W dobie pandemii SARS-CoV-2 udało nam się uniknąć spowolnienia produkcji przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego pracowników. Naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia naszej załogi” – skomentował Bernard Cichocki, prezes KGHM Zanam.

Wiceprezes Jacek Kosiński podkreślił, że wysoki zysk spółka osiągnęła przy znacznym wzroście nakładów na remonty i modernizacje.

„W ubiegłym roku na inwestycje związane z rozwojem, optymalizacją procesów technologicznych, implementacją nowych technologii i budowy nowych kompetencji przeznaczyliśmy sumę 63 mln zł. A biorąc pod uwagę umowy z dostawcami, kwotę tę należy podnieść o kolejne 13 mln zł. Nakłady te obejmują również inwestycje w odnawialne źródła energii” – wskazał Kosiński.

W 2021 r. zakończono rozbudowę funkcjonującej od 2020 r. na terenie Zakładu w Legnicy elektrowni fotowoltaicznej. Po jej sfinalizowaniu moc produkcyjna instalacji wynosi 3,4 MWp. Sama elektrownia w momencie uruchamiania w 2020 r. stanowiła najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, podkreśliła także spółka.

„Dywersyfikacja źródeł energii i zwiększanie konsumpcji tej pochodzącej z przyjaznych środowisku źródeł wspiera realizację strategii całej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, do której należymy” – dodał Cichocki.

W ub.r. rozpoczęto też robotyzację KGHM Zanam. Zakupiono i wdrożono do eksploatacji robota spawalniczego, który jest wykorzystywany do automatyzacji procesów technologicznych, jednocześnie zwiększając wydajność produkcji i bezpieczeństwo pracy. Ponadto spółka pozyskała nowoczesnego robota wyburzeniowego z napędem hybrydowym, którego zadaniem jest zwiększenie wydajności prowadzonych remontów również przy istotnym wzroście bezpieczeństwa obsługi, wymieniono także w informacji.

KGHM Polska Miedź S.A. jest właścicielem 100 proc. akcji spółki.

KGHM Zanam to dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych.

Na podst. ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu