KGHM z prawie 2 mld zł zysku

Sejm wydłużył termin wprowadzenia energii z OZE do sieci
12 maja 2022
Yellow Boson zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne
13 maja 2022

Huta Miedzi Legnica. Źródło: twitter KGHM

KGHM Polska Miedź odnotował 1 900 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 1 366 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 3 133 mln zł wobec 2 608 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 993 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 6 745 mln zł rok wcześniej.

W spółce-matce przychody w I kwartale 2022 r. wyniosły 7 555 mln zł i były wyższe o 36 proc. r/r. Głównymi przyczynami wzrostu przychodów były głównie wyższe notowania miedzi (+18 proc.) i złota (+5 proc.), korzystniejszy kurs walutowy USD/zł (+9 proc.) oraz wyższy wolumen sprzedaży miedzi (+5 proc.) i srebra (+36 proc.).

„Przychody segmentu KGHM International Ltd. w I kwartale 2022 r. wyniosły 210 mln USD, co oznacza wzrost o 13 mln USD (+7 proc.) w relacji do poziomu zrealizowanego rok wcześniej. Skutki wynikające z niższego wolumenu sprzedaży miedzi zostały zrównoważone przez efekt wynikający ze wzrostu cen metali. Wśród pozostałych czynników największy wpływ na wzrost przychodów miały wyższe przychody z tytułu usług górniczych realizowanych przez DMC Mining Services, korzystniejszy poziom premii rafinacyjnych oraz spadek rozliczeń międzyokresowych” – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży Sierra Gorda w I kwartale 2022 r. wyniosły 521 mln USD (dla 100 proc. udziału), czyli 1 194 mln zł proporcjonalnie do udziału KGHM w spółce (55 proc.).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 1 325 mln zł wobec 975 mln zł zysku rok wcześniej.

Jak podał koncern, spółki zależne KGHM International – Franke Holdings Ltd. oraz Centenario Holdings Ltd. – 26 kwietnia podpisały umowę zbycia 100 proz. udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln USD.

„Początkowa cena nabycia zostanie skorygowana m.in. o zmianę stanu kapitału obrotowego netto, środków pieniężnych oraz zadłużenia zewnętrznego pomiędzy 31 marca 2022 r. a datą transakcji, tj. 26 kwietnia 2022 r.” – napisano w kwartalnym raporcie KGHM.

Na 31 marca 2022 r. wartość netto aktywów będących przedmiotem transakcji (po eliminacji rozrachunków wewnątrzgrupowych) roku wyniosła 25 mln USD.

„Poza płatnością początkową (początkowa cena nabycia), mechanizm ceny uwzględnia płatności warunkowe możliwe do realizacji w kolejnych okresach, w maksymalnej wartości 25 mln USD oraz dodatkowe płatności warunkowe, tzw. NSR (Net Smelter Return – royalty), w maksymalnej wysokości 20 mln USD, uzależnionej od eksploatacji rudy, która nie jest ujęta w obecnym raporcie zasobowym Sociedad Contractual Minera Franke” – czytamy dalej.

Wycena płatności początkowej, płatności warunkowych oraz szczegółowe informacje dotyczące transakcji zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź z uwzględnieniem wyliczenia wyniku na transakcji sprzedaży.

(Na podst. ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu