KGHM złożył kilka wniosków o koncesje na budowę morskich farm wiatrowych

Budimex chce stworzyć ponad 100 punktów ładowania „elektryków”
13 maja 2022
Pierwsza dostawa amerykańskiego gazu z długoterminowego kontraktu PGNiG
16 maja 2022

KGHM złożył wraz z TotalEnergies, partnerem polskiego koncernu w projekcie offshore wind, wnioski o kilka koncesji lokalizacyjnych dla budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

„Wspólnie z TotalEnergies wystąpiliśmy o kilka koncesji w procesie koncesyjnym, który zakończył się w tym tygodniu. Złożyliśmy wnioski na obszary, które naszym zdaniem były najbardziej atrakcyjne” – powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes KGHM ds. finansowych.

KGHM i TotalEnergies podpisały w kwietniu umowę partnerską i razem – na zasadzie 50/50 – biorą udział w przetargu polskiego rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych. Czytaj więcej: KGHM i TotalEnergies chcą wspólnie rozwijać morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

Celem KGHM jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Koncern ma w planach rozwój własnych źródeł niskoemisyjnych i zeroemisyjnych, poprawę efektywności energetycznej, a także zakup energii z OZE w umowach PPA.

„Program energetyczny jest dla nas szczególnie istotny. Realizujemy te projekty, które są dla nas ważne. W tym m.in. projekt budowy elektrowni fotowoltaicznej Piaskownia Obora i na terenie huty Głogów. Przygotowujemy się do następnych podobnych projektów” – powiedział Kensbok

Jak informuje koncern trwają prace przygotowawcze do budowy EPV przy Hucie Cedynia oraz dotyczące koncepcji budowy dwóch kolejnych elektrowni fotowoltaicznych na terenach należących do oddziałów KGHM Polska Miedź.

„Podtrzymujemy deklarację osiągniecia samodzielności energetycznej i 50 proc generacji własnej do 2030 r. Mamy nadzieję, że ten miks wtedy będzie inny i będzie w nim m.in. większy udział energetyki wiatrowej” – dodał wiceprezes KGHM.

Czytaj także: KGHM zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Przypomniał także o podpisanej umowie z NuScale Power, z którą to firmą KGHM zamierza realizować budowę małych reaktorów atomowych (SMR). Umowę o współpracy KGHM podpisał w lutym tego roku. Koncern liczy na uruchomienie pierwszych reaktorów do 2029 roku. Czytaj więcej: Pierwsza elektrownia NuScale Power dla KGHM ma powstać w Polsce w 2029 r.

„Jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o samodzielność energetyczną w oparciu o energetykę jądrową. Potrzeby systemu energetycznego są duże, nie tylko nasze, ale całego rynku. W ramach naszych przedsięwzięć nasz program energetyki wystarczy do samodzielności energetycznej. Jeśli będzie możliwość większego zeskalowania projektu energetyki jądrowej, wtedy jesteśmy gotowi na sprzedaż tej energii” – dodał Marcin Chludziński, prezes KGHM.

Czytaj także: KGHM zaktualizował strategię, dodano energię

KGHM w I kw. tego roku odnotował 1 900 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. w porównaniu do 1 366 mln zł zysku rok wcześniej. Czytaj więcej: KGHM z prawie 2 mld zł zysku

W tym roku koncern planuje zrealizować inwestycje o wartości przekraczającej 2,8 mld zł. Jednak, jak podkreśli wiceprezes KGHM ds. finansowych z powodu wzrostu cen istnieje ryzyko, że nie cały zakres inwestycji uda się zrealizować.

„Istnieje ryzyko, że pewien zakres rzeczowy capeksu nie zostanie zrealizowany, jednakże budżet, przeznaczony na ten cel zostanie zrealizowany głównie z powodu wzrostu cen. Nie zagraża to naszej produkcji. Trzeba wziąć pod uwagę obiektywne czynniki, które wpłynęły na zdolności produkcyjne naszych dostawców maszyn. Te inwestycje, które są pod naszą kontrolą one przyspieszyły. To, co wpływa na zdolności wydobywcze realizujemy” – dodał Kensbok.

Czytaj także: KGHM z prawie 2 mld zł zysku

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu