Polenergia eMobility zbuduje sieć stacji ładowania elektryków

W 2029 r. małe reaktory atomowe staną się nowym źródłem energii
8 czerwca 2022
Celem APS Energia jest wzrost przychodów
170 mln euro wsparcia na synchronizację systemów krajów bałtyckich
8 czerwca 2022

Polenergia, największa prywatna zintegrowana pionowo grupa energetyczna w Polsce wchodzi w segment e-mobility. Planuje budowę ogólnopolskiej sieci ładowarek dla samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Ma już ofertę dla firm i klientów indywidualnych dotyczącą ładowań w miejscu pracy i zamieszkania. W ten sposób chce wykorzystać energię produkowaną w jej OZE. Za rozwój segmentu odpowiada Polenergia eMobility.

Jej historia pokazuje jak w soczewce zmiany w branży, jakie zaszły w czasie ostatniej dekady – od węgla kamienngo poprzez paliwo pośrednie, czyli gaz ziemny do elektromobilności. Polenergia eMobility Sp. z o.o. działa formalnie od grudnia 2011 r. Jej siedziba mieści się w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26, ale wcześniej jej przeznaczenie w było zupełnie inne. Jej pierwsza nazwa to Śląski Węgiel Rów Bełcki, co miało związek z zamiarem poszukiwania węgla i budowy dwóch głębinowych kopalni na Śląsku w rejonie Woszczyc i Zgonia oraz w Żorach i Suszcu przez Grupę Kulczyk Holding (potem głównego akcjonariusza Polenergii). Ich eksploatacja miała rozpocząć się około 2020 r., ale plany porzucono, i do powstania prywatnych kopalni, ostatecznie nie doszło.

W sierpniu 2013 r. spółka zmieniła nazwę na PPG Polska Sp. z o.o., i miała odpowiadać za development projektu budowy rurociągu łączącego w okolicach Szczecina gazociągi Polski i Niemiec (odnogą z Bernau), kupionego od konsorcjum Bartimpex-E.ON. Dzięki tej inwestycji – szacowanej na 200-250 mln euro – miał też powstać gazowy korytarz Zachód-Wschód, łączący Niemcy, Polskę i Ukrainę, dodatkowo po wybudowaniu ok. 100 km gazociągu z obwodu lwowskiego, gdzie są duże magazyny gazu, z Drozdowiczami. Gazociąg międzysystemowy z Niemcami o do 5 mld m3 przepustowości rocznie miał ruszyć w 2018 r. W 2016 r., po niezaklasyfikowaniu projektu do krajowego planu rozwoju systemu gazowego zrezygnowano z budowy, a Polenergia dokonała 43 mln zł odpisu na wydatki poniesione na rozwój projektu. 

Spółka najwyraźniej dostała trzecią szansę. W połowie grudnia 2020 roku wspólnicy (czyli Polenergia S.A.) zdecydowali o zmianie nazwy PPG Polska Sp. z o.o. na Polenergia eMobility Sp. z o.o., co miesiąc później zatwierdził sąd wpisem do KRS. W dwusoobowym zarządzie są Piotr Maciołek (jest także członkiem zarządu spółki-matki, Polenergii) i Krzysztof Pubrat (prezes Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.).

E-mobility stało się częścią segmentu operacyjnego Dystrybucja i eMobility, który odpowiada za świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej i gazu klientom komercyjnym, przemysłowym oraz indywidualnym oraz rozwój elektromobilności. Po raz pierwszy zaprezentowano je tak w raporcie za I półrocze 2021 r. 

Więcej o projekcie można dowiedzieć się ze sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Polenergia w 2021 r. Polenergia eMobility w 2021 roku opracowała oraz wdrożyła do sprzedaży produkt Stacje Ładowania wraz kompleksową usługą wykonawczą. Spółka podpisała umowy z Polenergia Sprzedaż oraz Polenergia Dystrybucja na sprzedaż tych urządzeń przez ich kanały dystrybucji. Zrealizowano rekrutację zgodnie z przyjętym planem zatrudniając kluczowe osoby dla poszczególnych działów. Rozpoczęto pierwszą fazę projektu budowy sieci ogólnodostępnych stacji ładowania poprzez zabezpieczanie lokalizacji oraz procedurę przetargową na system software do zarządzania nią (informacje zostały powtórzone w raporcie za I kwartał 2022 r.). 

Na swoich stronach internetowych Polenergia oferuje już zdalnie dla klientów posiadających samochody elektryczne lub hybrydy plug – in pakiet dla domu i emobility Go Green, w ramach którego dostarcza energię wyprodukowaną w jej farmach wiatrowych i instalacjach fotowoltaicznych, z gwarancją stałej ceny do 5 lat. Firma proponuje trzy garażowe ładowarki polskiego producenta Enelion: Stilo, Wallbox i WalIbox Duo (1,4-22 kW, wtyczka Typ 2), przeznaczone do użytku domowego oraz dla flot i hoteli, w wybranych miastach z usługą montażu. Pakiet Energia plus Wallbox zapewnia darmową energię wystarczającą na przejechanie 2000 km napędzie elektrycznym. W I kwartale br. przychody ze sprzedaży towarów w segmencie Dystrybucja i eMobility wyniosły 52 tys. zł. Są to prawdopodobnie pierwsze wpływy ze sprzedaży ładowarek.

W ofercie B2B Polenergia obiecuje identyfikację potrzeb na poziomie całej firmy, jak i poszczególnych lokalizacji, określenie parametrów przyłączy i stacji, dostarczenie urządzeń renomowanych dostawców, system IT do zarządzania ładowaniami, lub przejęcie od klienta całego procesu zarządzania infrastrukturą ładowania BEV i PHEV. 

Rozwój emobilności był jednym z sześciu celów wtórnej publicznej emisji akcji, którą Polenergia przeprowadziła w lutym 2022 r. W prospekcie emisyjnym zarząd zadeklarował, że giełdowa spółka chce zająć kluczową rolę jako operator oraz dostawca usług ładowania. Zamierza uczestniczyć w obu częściach łańcucha wartości segmentu emobility: w ładowaniach w miejscu pracy i zamieszkania (70-80% wolumenu) oraz w ogólnodostępnych stacjach ładowania (20-30%), dostarczając energię wyprodukowaną w jej OZE, czyli obecnie w lądowych farmach wiatrowych i farmach fotowoltaicznych . 

Gęstość sieci ładowarek z logo Polenergii ma umożliwić poruszanie się samochodami bateryjnymi – bez szczegółowego planowania trasy i obaw o dostępność urządzeń. Firma planuje wykorzystywać stacje przyspieszonego ładowania AC (od 11 kW mocy) oraz szybkiego ładowania DC (do nawet 350 kW mocy), dostosowując liczbę oraz moc urządzeń do potencjału danej lokalizacji. Na rozwój obszaru emobilty miało zostać przeznaczone 10-11 mln zł z emisji. Dość skromnie, biorąc pod uwagę podane plany i to, że wpływy ze sprzedaży akcji wyniosły łącznie 1 mld zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu