PGE zamierza sprowadzać miesięcznie 1,1 mln ton węgla kamiennego

Trwają prace nad projektem blokującym wzrost cen energii dla szkół, przedszkoli i szpitali
21 września 2022
MKiŚ: Rząd przekazał wojewodom środki na wypłatę dodatku węglowego
21 września 2022

PGE chce sprowadzić w sumie 10 mln ton węgla kamiennego do końca kwietnia 2023 r. – poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. Jak zapowiedział, co miesiąc koncern będzie sprowadzać 1,1 mln ton tego surowca, z którego 30-40 proc. będzie przeznaczona dla odbiorców indywidualnych.

„Do 30 września sprowadzono ok. 3 mln ton węgla, a do końca kwietnia 2023 r. chcemy sprowadzić 10 mln ton węgla. Jesteśmy zobowiązani do sprowadzenia takiej ilości węgla, by zaspokoiło to zapotrzebowanie odbiorców końcowych i ciepłownie. Co miesiąc będziemy importować 1,1 mln ton węgla” – mówił prezes PGE.

Jak dodał, jakość tego węgla jest sprawdzana przez niezależne laboratoria i instytucje. Jest on dobrej jakości, jest wysokokaloryczny. Każdy transport poddawany jest kontroli jakości węgla i potwierdzany certyfikatem. Zaznaczył, że zawartość ekogroszku w tych dostawach wynosi 30-40 proc. i trafi on do odbiorców indywidualnych.

Jak dodał cena sprzedaży węgla wynosi 2 100 zł plus VAT u jest ona prowadzona dla klientów instytucjonalnych i pośredniczących.

„We wrześniu wysłaliśmy do prawie 3 000 gmin w Polsce pisma, w których oferujemy nasze usługi sprzedaży węgla. Jako PGE sprowadzimy więcej węgla niż dotychczas wszystkie spółki zajmujące się importem tego surowca” – mówił Dąbrowski.

Jak zapewnił prezes PGE, nie grożą zakłócenia dostaw energii elektrycznej i ciepła.

„Nie ma zagrożenia, że energii miałoby zabraknąć. Chciałbym rozwiać wszystkie obawy, nie ma zagrożenia zakłócenia dostaw energii elektrycznej i ciepła w najbliższym sezonie” – powiedział Dąbrowski.

Podkreślił, że koncern ma węgiel z PGG i innych kopalń, i wspiera się importem, a gaz pochodzi głównie z kopalń PGNiG, nie ma zatem zagrożenia zatrzymania dostaw.

„Jeśli chodzi o gaz, to nie ma przesłanek, by zagrożenie było realne, ale nie wiadomo, co zrobi Władimir Putin” – powiedział szef PGE.

Mówił, że koncern bierze udział w konsultowaniu rozwiązań problemu rosnących cen energii dla konsumentów. Dodał, że w ministerstwach prowadzone są prace nad kolejnymi rozwiązaniami, które mają chronić odbiorców końcowych.

Jak dodał nie zakłada opóźnień w harmonogramie przekazania aktywów węglowych do NABE.

„Patrzymy odpowiedzialnie na przyszłość i realizujemy nasz plan i mimo wyższej marżowości dla źródeł konwencjonalnych i chociaż mogłaby opcja opóźnienia być kusząca, to jednak nie zakładamy żadnego opóźnienia w przekazaniu aktywów węglowych do NABE. Trwa wycena aktywów. Mam nadzieję, że już niedługo powinniśmy mieć zaakceptowaną pełną treść umowy ze stroną społeczną. Po wydzieleniu aktywów węglowych będziemy mogli jeszcze więcej inwestować w źródła odnawialne i uzyskiwać na to finansowanie” – mówił szef PGE.

Koncern spodziewa się wzrostu powtarzalnej EBITDA w OZE m.in. w związku ze spodziewanymi wyższymi cenami energii elektrycznej na rynku SPOT, większych wolumenów produkcji farm wiatrowych. PGE w II kwartale tego roku wyprodukowała 15,0 TWh energii. Grupa zamknęła opisywany kwartał zyskiem netto, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, w wysokości 2,3 mld zł w porównaniu do 1,9 mld zł w II kwartale 2021 roku. Czytaj więcej: PGE publikuje wyniki za II kwartał tego roku

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu