KGHM podtrzymuje zainteresowanie inwestycjami w SMR i OZE

ElectroMobility Poland podpisało umowę z Geely Holding na platformę dla Izery
17 listopada 2022
PGE przygotowuje platformę handlu energią
17 listopada 2022

Zaangażowanie KGHM w projekty energetyczne w tym SMR i OZE jest uzasadnione – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM. Dodał, że osiągnięcie 50 proc. pozyskiwanej energii z własnych źródeł do roku 2030 jest aktualne. Zapowiedział jednocześnie przegląd strategii.

„Presja kosztowa mocno uzasadnia zaangażowanie KGHM w projekty elektroenergetyczne. Zaangażowanie KGHM w projekty elektroenergetyczne czy te związane z SMR, czy w OZE, takie jak offshore wind i projekty fotowoltaiczne są projektami uzasadnionymi” – powiedział szef KGHM.

Jak przypomniał KGHM planuje do 2030 r. korzystać w 50 proc. z własnych źródeł energii elektrycznej w tym z OZE.

„We wszystkich obszarach OZE chcemy by aktywni, ważne jest dla nas offshore i fotowoltaika. W grę wchodzą zarówno własne inwestycje w źródła, jak i potencjalna akwizycja” – dodał.

KGHM i NuScale Power podpisały w lutym tego roku umowę o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem małego atomowego reaktora modułowego (SMR). Pierwsza taka elektrownia, zgodnie z zapowiedziami, ma powstać w 2029 roku. Koncern planuje zbudować 6 takich reaktorów. Czytaj więcej: KGHM przygotowuje model finansowania reaktorów SMR. W maju koncern informował, że wraz z TotalEnergies, który jest partnerem polskiego koncernu w projekcie offshore wind, złożył wnioski o kilka koncesji lokalizacyjnych dla budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Czytaj więcej: KGHM złożył kilka wniosków o koncesje na budowę morskich farm wiatrowych

KGHM realizuje teraz cztery projekty budowy farm fotowoltaicznych („Piaskownia Obora I” i zespół projektów „HM Głogów I – III”). Koncern prowadzi prace analityczne, dotyczące wykorzystania innych terenów KGHM pod rozwój odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki i farm wiatrowych). Koncern prowadzi również rozmowy, dotyczące możliwości przejęcia farm fotowoltaicznych i wiatrowych na różnym etapie rozwoju w ramach transakcji M&A.

Jak mówił Andrzej Kensbok, wiceprezes KGHM ds. finansowych, koncern ma zabezpieczone na przyszły rok 30 proc. wolumenu energii elektrycznej i 40 proc. gazu.

„Przez ostatnie miesiące dostępne transakcje terminowe, dotyczące przyszłego roku są nieakceptowalnie wysokie, w związku z tym po tych cenach nie kupujemy energii na przyszły rok. Nasza wizja ceny energii elektrycznej jest taka, że w przyszłym roku będzie ona niższa. Mamy zabezpieczone 40 proc. gazu i pracujemy nad zmniejszeniem zużycia gazu. Jesteśmy po bezpiecznej stronie, jeśli chodzi o gaz” – powiedział Kensbok.

Jak dodał, właśnie z powodu wysokich cen gazu (pod koniec ubiegłego roku i w tym roku) koncern musiał zrezygnować przez pewien czas z własnych – gazowych – źródeł energii, bo taniej wychodził jej zakup z zewnątrz. Własne źródła energii pozwoliły pokryć w pierwszych 9 miesiącach tego roku 10,84 proc. ogólnego zużycia energii elektrycznej w KGHM, podczas gdy standardowo przekracza on 20 proc. (w 2020 r. wynosił 22 proc. i były to źródła gazowe) W roku 2030, jak zapowiada koncern, wśród tych źródeł ma być atom, fotowoltaika, farmy wiatrowej, gaz i wodór, a udział własnych źródeł ma wynieść 50 proc.

Czytaj także: KGHM kupuje zieloną energię od Projekt Solartechnik

Prezes koncernu zapowiedział także przegląd strategii, po uzupełnieniu składu zarządu. Jak mówił pojawią się nowi członkowie jak wiceprezes ds. rozwoju i wiceprezes odpowiedzialny za aktywa zagraniczne i jeśli zarząd się ukonstytuuje w pełnym składzie, wtedy „przystąpimy do tego procesu”.

„Będzie przegląd strategii, po uzupełnieniu składu zarządu. Odpowiemy sobie na pytanie czy jest konieczność aktualizacji strategii i jeśli dojdziemy do takiego wniosku, wtedy to zrobimy” – zapowiedział Zdzikot.

Po III kwartałach tego roku KGHM zanotował przychody o 18 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok temu. Czytaj więcej: Przychody KGHM wzrosły o 18 proc.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu