Tauron z mniejszym zyskiem po trzech kwartałach

Solaris dostarczy elektryczne autobusy do Łodzi
23 listopada 2022
Enea
Zysk Grupy Enea w III kw. nie przekroczył 50 mln zł
24 listopada 2022

Elektrownia Łagisza. Źródło: Tauron

Grupa Tauron zanotowała w trzech pierwszych kwartałach tego roku 26,8 mld zł przychodów, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. EBITDA wyniosła w tym czasie 2,85 mld zł, czyli spadła o 23 proc. w porównaniu z wynikiem sprzed roku. Największy udział w EBITDA w Grupie miały segmenty: dystrybucja, sprzedaż oraz OZE. Zysk netto, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 395 mln zł w porównaniu do 457 mln zł rok temu.

Grupa Tauron intensywnie pracuje nad transformacją swojej działalności zgodnie z założeniami strategicznymi Zielonego Zwrotu. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia z końcem tego roku procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do developmentu o mocy około 70 MW. Dodatkowo, na etapie zaawansowanych analiz, mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy ok. 600 MW. Zgodnie z naszą strategią, do 2025 r. chcemy dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej  w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w perspektywie 2030 r. 3700 MW. Będzie to wówczas stanowić ok. 80 proc. łącznych mocy wytwórczych Grupy”– mówi Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

Czytaj także: Tauron zamyka kwartał stratą

W okresie trzech pierwszych kwartałów tego roku Grupa Tauron wyprodukowała 11,1 TWh energii elektrycznej (w tym 1,2 TWh ze źródeł odnawialnych), czyli o 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 r., kiedy produkcja energii elektrycznej wyniosła 11,38 TWh (w tym 1,23 TWh ze źródeł odnawialnych). W okresie 9 miesięcy 2022 r. produkcja energii z  elektrowni wodnych, fotowoltaicznych i wiatrowych wyniosła 0,93 TWh, czyli o 1 proc. mniej niż rok wcześniej (0,94 TWh). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na koniec września wyniosła 569 MW i w porównaniu z poprzednim kwartałem była o 44 MW wyższa w związku z oddaniem do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW oraz farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,29 TWh, czyli o 1 proc. mniej niż rok wcześniej (0,29 TWh).

Czytaj także: W sieci Taurona są ponad 4 GW mocy z OZE są problemy z przyłączaniem nowych

Po trzech kwartałach 2022 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2,6 mld zł i były wyższe w ujęciu rocznym o 33 proc., kiedy to wyniosły ok. 2 mld zł.. Najwyższe wydatki (1,4 mld zł) poniesione zostały w segmencie dystrybucja i były przeznaczone na budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie istniejących sieci. W segmencie OZE wydatki wyniosły blisko 300 mln zł i były związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu 9 miesięcy 2022 roku pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę kontraktów” mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. finansów.

Wolumen dystrybucji Grupy Tauron wyniósł w opisywanym czasie 40,31 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,82 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 r. segment dystrybucja dostarczył 40,06 TWh energii elektrycznej do 5,76 mln odbiorców.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu