Grupa PGE ruszyła z budową jednej z największych farm PV w Polsce

KGHM zawarł z Azimut Exploration umowę dotyczącą poszukiwań w Kanadzie
8 grudnia 2022
BeeIN podpisał kontrakt z Leapton Energy na zakup paneli PV
8 grudnia 2022

PGE Energia Odnawialna rozpoczęła na Podkarpaciu budowę jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych – PV Jeziórko. Pierwszy etap tej wielkoskalowej elektrowni słonecznej – o 100 MW mocy zainstalowanej – powstanie do końca 2023 r., kosztem ok. 400 mln zł. W drugim etapie, planowanym do końca 2024 r., moc farmy ma być zwiększona do 153 MW.

PGE Polska Grupa Energetyczna – zgodnie z obowiązującą strategią – planuje posiadać do końca 2030 r. instalacje fotowoltaiczne o co najmniej 3 GW mocy zainstalowanej. Obecnie w portfolio produkcyjnym PGE Energia Odnawialna, która odpowiada w Grupie PGE za produkcję energii z OZE znajdują się 24 farmy solarne. Rozpoczęcie budowy PV Jeziórko, która będzie największą farmą fotowoltaiczną w grupie, i jedną z największych w Polsce, przybliży PGE do tego strategicznego celu. Pierwszy etap tej wielkoskalowej elektrowni słonecznej – o 100 MW mocy zainstalowanej – powstanie do końca 2023 r. W drugim etapie, planowanym do końca 2024 r. moc farmy ma być zwiększona do 153 MW.

„Realizując tę inwestycję PGE będzie korzystało z najnowocześniejszych paneli o wysokiej produktywności. W 2023 roku z instalacji o mocy 100 MW produkowana będzie energia elektryczna odpowiadająca zapotrzebowaniu blisko 50 tysięcy gospodarstw domowych. W 2024 roku PV Jeziórko osiągnie docelową moc 153 MW. Do 2030 roku PGE planuje wybudować 3 GW nowych mocy z instalacji fotowoltaicznych”  – powiedział na inauguracji budowy farmy Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nakłady na I etap PV Jeziórko – obejmujące budowę elektrowni, i niezbędnej infrastruktury technicznej – można szacować na ok. 400 mln zł. Łącznie – po ukończeniu II etapu może to być więc 600 mln zł, co będzie jedną z największych inwestycji na Podkarpaciu, wspierającą zieloną transformację energetyczną, do tego z wykorzystaniem terenów do tej pory pomijanych przez inwestorów, ze względu na ich wcześniejsze wykorzystywanie.

Największa farma fotowoltaiczna należąca do PGE Energia Odnawialna powstaje bowiem na zrekultywowanych (w kierunku leśno-ekologicznym) terenach pogórniczych należących do Siarkopolu Tarnobrzeg Sp. z o.o., i dzierżawionych od tej spółki Skarbu Państwa (i od osób fizycznych). Zlokalizowana będzie w północnej części województwa podkarpackiego, w powiecie tarnobrzeskim (ok. 10 km od Tarnobrzegu), w gminie Grębów, gdzie znajdowało się złoże siarki Jeziórko – Grębów – Wydrza (obszar górniczy obejmował 3,8 tys. ha), której wydobycie, metodą podziemnego wytopu, zakończono w 2001 r.,

Generalnym wykonawcą PV Jeziórko – wyłonionym w przetargu – jest warszawska firma Solartech. I etap będzie się składać z blisko 200 tys. nowoczesnych, monokrystalicznych paneli słonecznych chińskiego producenta Jinko Solar o mocy ponad 500 W każdy. Ich montaż zaplanowano na przełomie lata i jesieni (teraz rozpoczęto palowanie konstrukcji wsporczych), a energia z instalacji ma trafić do sieci elektroenergetycznej pod koniec 2023 r.

„Na farmie PV Jeziórko będą zamontowane panele bifacjalne. Mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję energii o kilka procent. Według wstępnych szacunków, dla instalacji o mocy 100 MW generacja wyniesie około 107 tys. MWh rocznie” – powiedział Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Niewykluczone, że PV Jeziórko będzie dalej rozbudowywana, bo zasób gruntów pokopalnianych po Kopalni Siarki Jeziórko liczy 1,07 tys. ha (według raportu NIK z 2018 r.), w tym do Siarkopolu Tarnobrzeg należało wówczas blisko 460 ha. Dzięki czemu PV Jeziórko mogłaby się stać największą farmą fotowoltaiczną w Polsce, przed uruchomioną we wrześniu br. farmą PV Zwartowo, o 204 MW mocy zainstalowanej (i 290 MW docelowo, na początku 2023 r.), wybudowanej przez konsorcjum niemieckiego Goldbeck Solar i warszawskiej firm Respect Energy, za ok. 200 mln euro.

PGE Polska Grupa Energeteczna informuje również, że w 2023 roku zbuduje kolejne 24 wielkoskalowe instalacje PV. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większej mocy zainstalowanej. Najważniejsze z nich, oprócz PV Jeziórko, której budowa się właśnie rozpoczęła, to: PV Augustynka (25 MW – powiat siemiatycki), PV Żółtańce (15 MW – powiat chełmski, woj. lubelskie), PV Huszlew (13 MW – powiat łosicki, województwo mazowieckie), PV Gutki (12 MW – powiat grajewski, województwo podlaskie), PV Pasterzowice (8 MW – powiat żagański, województwo lubuskie), PV Krotoszyn (5 MW – powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie).

Łącznie w 2023 r. Grupa PGE będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW, z czego ok. 200-300 MW będzie produkować energię. W kolejnych latach proces rozbudowy solarnego portfela wytwórczego będzie kontynuowany – moc ma przyrastać o co najmniej 300 MW rocznie. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Czytaj także: PGE wybuduje na Pomorzu kolejne źródła OZE

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu