Elenger z grupy Eesti Gaas wchodzi na polski rynek

Wiceprezes Pekao: Inwestycje firm we własne źródła OZE rozwijają się dziś na dużą skalę
19 stycznia 2023
Grupa Orlen kupuje stacje benzynowe w południowych Niemczech
19 stycznia 2023

Elenger z estońskiej grupy energetycznej Eesti Gaas (z grupy kapitałowej Infortar) weszła na polski rynek – podała spółka. Celem na pierwsze 2 lata jest pozyskanie klientów zużywających łącznie 1 TWh gazu ziemnego. W dalszych planach jest rozwój na rynku odnawialnych źródeł energii, głównie biogazu.

Elenger rozpoczyna działalność w Polsce w trzech obszarach: sprzedaży do klientów końcowych lub innych spółek handlujących paliwem, hurtowego obrotu gazem oraz eksportu i importu surowca z Litwy i jego ewentualnego transferu do Niemiec i na Słowację. W pierwszym roku działalności w Polsce, spółka planuje podpisanie do kilkudziesięciu umów, a w kolejnym – chce sprzedawać surowiec do ok. 100 klientów, zużywających łącznie 1 TWh gazu ziemnego.

„Ofertę skierujemy w pierwszej kolejności do przedsiębiorstw z sektora przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego. Firmy te mierzą się z ogromnym wzrostem kosztów produkcji z uwagi na ceny surowca i niemal w całości muszą te wzrosty przełożyć na ceny swoich towarów. Dzięki proponowanym przez nas konkurencyjnym cenom oraz elastyczności w zakresie czasu trwania umów i terminów płatności, polscy przedsiębiorcy realnie oszczędzą. Niższe koszty zakupu nośników energii przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności naszych klientów” – powiedział Marcin Płocharski, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskiej spółce Elenger.

Spółka zwraca też uwagę na poprawę bezpieczeństwa i dywersyfikację kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Estońska grupa w ciągu kilku tygodni od wybuchu wojny w Ukrainie dokonała pełnego przestawienia dostaw gazu z kierunku wschodniego na LNG z Zachodu – obecnie sprowadzany jest on gazowcami z Norwegii i Stanów Zjednoczonych przez terminal pływający w Kłajpedzie na Litwie.

„Zainteresowanie naszą ofertą stale rośnie. Dlatego cały ładunek gazowca Isabella, który rozładował się właśnie w Kłajpedzie, przeznaczony będzie wyłącznie na potrzeby spółek Elenger oraz ich klientów w Polsce i innych państwach basenu Morza Bałtyckiego. W całym 2023 roku odbierzemy nawet pięć takich dostaw” – powiedział Płocharski. Do tej pory estońska grupa współpracowała w zakresie dostaw z PGNiG (Grupa Orlen). W 2022 r. odebrała kilka takich współdzielonych ładunków.

Polska nie jest pierwszym rynkiem zagranicznym Elenger. W 2017 r. grupa weszła na Łotwę, po dwóch latach rozszerzyła działalność na Finlandię, a od 2020 r. działa także na Litwie. W całym regionie Elenger widzi potencjał na znaczący wzrost sprzedaży – w długim terminie nawet o 8 TWh, docelowo do 20 TWh rocznie.

W Polsce Elenger skupi się w pierwszej kolejności na sprzedaży gazu ziemnego do sieci. Jednak ma także plany związane z rozwojem na rynku odnawialnych źródeł energii.

„Patrzymy na rynek biogazu pozyskiwanego z odpadów rolnych, a także na perspektywy produkcji biometanu i bio LNG, powstającego po oczyszczeniu biogazu. Paliwa te mogą być z powodzeniem wykorzystywane w transporcie drogowym” – dodał dyrektor.

Poza rynkiem zielonych paliw, firma Elenger rozważa także wejście na rynek instalacji fotowoltaicznych.

„W drugiej połowie 2023 r. zweryfikujemy nasze ambicje i będziemy podejmować konkretne decyzje o rozwoju na rynku OZE w Polsce. Najpierw jednak chcemy zyskać stabilną pozycję na rynku gazu” – zakończył Płocharski.

Polska spółka Elenger należy do estońskiej grupy energetycznej Eesti Gaas (z grupy kapitałowej Infortar), która w całym regionie obsługuje łącznie ponad 50 tys. klientów i jest największym w regionie prywatnym dostawcą gazu. Sprzedaż w 2021 roku sięgnęła 12 TWh. Grupa działa w Estonii, Łotwie, Litwie i Finlandii oraz od niedawna również w Polsce.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu