Wieże dla morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku powstaną w Gdańsku

Prezes DISE: Plany rozwoju mocy gazowych powinny być dogłębnie przeanalizowane
19 stycznia 2023
OX2 uzyskało pozwolenie na użytkowanie dla farmy wiatrowej w Grajewie
19 stycznia 2023

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i jej spółka zależna zbudują od podstaw razem z partnerem strategicznym hiszpańską firmą GRI Renewable Industries S.L. fabrykę stalowych wież na potrzeby farm morskich elektrowni wiatrowych, które za dwa lata będą powstawać w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim.

W czwartek, 19 stycznia 2023 roku po długich, ale owocnych negocjacjach została zawarta umowa joint venture pomiędzy ARP S.A., spółką zależą Baltic Towers, zajmującą się produkcją wież do elektrowni wiatrowych oraz hiszpańską firmą GRI Renewable Industries, S.L. produkującą komponenty dla energetyki offshore dotycząca budowy w ramach wspólnego przedsięwzięcia fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej. Wartość szacowanej inwestycji to ponad 150 mln euro, a planowane uruchomienie produkcji sekcji wież dla morskich farm ma nastąpić w 2025 r.

Obecnie pięciu inwestorów: PGE/Orsted, PKN Orlen/Nortland Power, Polenergia/Equinor, EDPR/Engie, RWE przygotowuje się do budowy siedmiu morskich farm wiatrowych o łącznie 5,9 GW mocy zainstalowanej. Wartość inwestycji w morską energetykę wiatrową, które będą realizowane w  polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej szacuje się na 140 mld zł. Faza realizacyjna na morzu rozpocznie się w 2025 r., a w 2026 r pierwsze instalacje mają zacząć podawać energię podmorskim kablami do sieci. Planowana inwestycja Grupy Kapitałowej ARP pozwoli więc na zaspokojenie rosnącego popytu na wieże wiatrowe, a także na wyraźne zwiększenie udziału polskich firm w łańcuchu dostaw na rzecz budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

– „Od kilku lat Polacy tworzą łańcuch dostaw w sektorze offshore. Morskie elektrownie wiatrowe będą produkowane u nas i w ten sposób angażujemy krajowe firmy jako współproducentów oraz tworzymy lokalny ekosystem offshore. Współpraca z doświadczonym zagranicznym partnerem pozwala rozbudować zaplecze produkcyjne i serwisowe” – napisał w liście odczytanym przed podpisaniem umowy Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, wcześniej wiceprezes APR (odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe, w tym ten projekt).

Należąca do GK ARP Grupa Przemysłowa Baltic, której częścią jest Baltic Towers Sp. z o.o. (sygnatariusz porozumienia), dostarcza na rynek wieże do lądowych elektrowni wiatrowych. Przez ostatnie w zakładzie zlokalizowanym na Wyspie w Gdańsku 10 lat wyprodukowała ponad 4000 sekcji wież, ale GPB ma też kompetencje w segmencie konstrukcji stalowych dla sektora offshore (m.in. trafostacje) i produkcji jednostek pływających. Współpraca z GRI Renewable Industries, S.L., pozwoli rozbudować moce, ale też pozyskać kompetencje, i technologie, które pozwolą zapewnić znacznie większe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku morskiej energetyce wiatrowej.

– W ramach tej nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie zbudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 14 MW, a nowoczesny zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany w myśl standardu Industry 4.0, będzie posiadał moce produkcyjne zdolne do realizacji ponad 120 wież rocznie. Nowy zakład będzie spełniał najwyższe standardy techniczne i jakościowe stawiane przez kluczowych klientów na rynku MEW – informuje Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Prywatna hiszpańska firma GRI Renewable Industries, S.L. to doświadczony inwestor branżowy, który od 2008 r. produkuje wieże (ponad 2000 rocznie), kołnierze (np. łączące gondolę) oraz odlewy dla lądowych i morskich elektrowni wiatrowych wiatrowej. Obecnie posiada 18 zakładów produkcyjnych komponenty w ośmiu krajach: Hiszpanii, USA, Brazylii, Argentynie, Chinach, Turcji, Indiach i RPA. Zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników (w polskim zakładzie zatrudnienie ma znaleźć 400 osób).

– „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uczestniczyć w tym dużym projekcie związanym z energią wiatrową w Polsce. To wspólne przedsięwzięcie stworzy światowego lidera na rynku offshore, a ten rynek z roku na rok staje się coraz bardziej wymagający” – konkluduje Jon Riberas, prezes wykonawczy GRI.

Joint venture, zainicjowane przez ARP ma wsparcie rządu.

– „Budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku to silny impuls do rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o nowoczesne technologie. Inwestycje w sektorze offshore wind mają ogromne znaczenie z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także dla tworzenia łańcucha dostaw, w którym istotny udział będą mieć polskie firmy przemysłowe i technologiczne, uczelnie i instytuty badawcze oraz profesjonalna kadra pracowników zaangażowanych w różnych obszarach kompetencji. Już dzisiaj wiele polskich firm bierze udział w realizacji projektów offshore wind na świecie. Nadszedł czas, aby wykorzystać ten cenny zasób do budowy polskich farm wiatrowych na Bałtyku i wzmacniać polski local content. Inwestycja ARP wpisuje się w realizację tego celu” – mówi Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

– „Jednym z przyjętych celów strategicznych dla Polski jest transformacja energetyczna w kierunku OZE (czysty przemysł), a morska energetyka wiatrowa wskazana została jako kierunek o szczególnym znaczeniu dla ARP S.A. Celem strategicznym jest transformacja i akceleracja polskiej gospodarki – unowocześnienie jej i rozwijanie w logice polskiego interesu gospodarczego, czyli poprzez polskie komponenty, polski kapitał oraz polskie kompetencje” – dodaje Izabela Antos, podsekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu