Projekt Solartechnik wraca na niemiecki rynek fotowoltaiki wielkoskalowej

6 na 10 klientów stacji paliw jest gotowych zapłacić więcej za produkty ekologiczne
30 stycznia 2023
Ekoen uruchomi w Warszawie hub ładowania samochodów elektrycznych
30 stycznia 2023

Projekt Solartechnik, działający od kilkunastu lat, będzie odpowiadał za realizację strategii giełdowej Grupy Grenevia (poprzednio Grupa Famur) w obszarze wielkoskalowej fotowoltaikę i rozwiązań PV dla biznesu. Lider z Tomaszowa Mazowieckiego, wraca na niemiecki rynek, gdzie budował już duże przemysłowe instalacje PV oraz planuje ekspansję w kolejnych europejskich krajach: Rumunii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Polsce, gdzie jego portfel w fotowoltaice, obejmujący gotowe farmy, obiekty w budowie i projektowane instalacje liczy obecnie 2,7 GW mocy i 0,3 GW w projektach lądowych farm wiatrowych, też będzie zapewne rozwijany. – Chcemy być jednym z liderów segmentu fotowoltaiki wielkoskalowej i lądowych farm wiatrowych. Mimo różnorodnych barier, jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu warunków przyłączeniowych w obszarze PV. W przypadku elektrowni wiatrowych – wszystko zależy od liberalizacji ustawy 10H mówi portalowi Cleanerenergy.pl Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik.

Cleanerenergy.pl: Projekt Solartechnik, specjalizujący się budowie wielkoskalowych farm fotowoltaicznych działa na rynku od kilkunastu lat, od dwóch działa w ramach grupy Famur. Wasz większościowy akcjonariusz zmienił ostatnio nazwę na Grenevia, i przedstawił „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy na lata 2023-2030”. Jaka rola w jej realizacji została przypisana Projekt Solartechnik?

Krzysztof Czajka, wiceprezes do spraw sprzedaży Projekt Solartechnik: Grenevia będzie działała na bazie nowej struktury biznesowej. Będą to cztery niezależne segmenty prowadzące działalność w oparciu o: wielkoskalową fotowoltaikę i rozwiązania PV dla biznesu – za co odpowiadać będzie właśnie Projekt Solartechnik, a także systemy bateryjne – tutaj z marką IMPACT Clean Power Technology, rozwiązania dla sektora dystrybucji energii – w ramach spółki Elgór+Hansen oraz produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej – za co nadal odpowiadać będzie marka FAMUR. Nowa struktura oraz nazwa to efekt przyspieszenia realizacji zielonej transformacji Grupy, do której należymy.

Cleanerenergy.pl: Na początku listopada 2022 r. poinformowaliście Państwo o podpisaniu z KGHM Polska Miedź umowy dotyczącej dostawy energii z farmy fotowoltaicznej o mocy 5,3 MW budowanej przez Projekt Solartechnik w okolicach wielkopolskiego Turka. KGHM, będąc jednym z największych producentów miedzi i srebra na świecie, jest jednym z największych konsumentów energii w Polsce, i zielona energia z tej farmy zapewni mu tylko część zapotrzebowania. Czy współpraca z KGHM będzie kontynuowana w oparciu o kolejne umowy dla innych instalacji? Jeśli tak, to do jakiego wolumenu?

K. Cz.: Prowadzimy rozmowy na temat rozwijania naszej współpracy, ale na tym etapie objęte są one w pełni tajemnicą handlową. Gdy będziemy gotowi do zakomunikowania nowych informacji, chętnie się nimi podzielimy.

Cleanerenergy.pl: Z KGHM Polska Miedź podpisaliście kontrakt typu Corporate Power Purchase Agreement (cPPA), czyli umowę na fizyczną dostawę energii, produkowanej na tej farmie. Zakładamy, że na Projekt Solartechnik, spoczywa obowiązek dostarczenia odbiorcy odpowiedniego wolumenu, bez względu na warunki produkcji, czyli nasłonecznienie, porę dnia. Dlaczego zdecydowaliście się na takie rozwiązanie? Czy w Grupie PST jest spółka obrotu? Gdzie będziecie zaopatrywać się w energię, jeśli produkcja farmy w Turku będzie niewystarczająca?

K. Cz.: Kontrakty typu cPPA zawierane przez Projekt Solartechnik opierają się o formułę pay-as-produced, czyli sprzedajemy produkcję rzeczywistą danej elektrowni. Ofertując, zakładamy generację z danego projektu. Co do zasady, w przypadku źródeł energii z fotowoltaiki prognozy obarczone są stosunkowo niewielkim błędem.

Cleanerenergy.pl: Kontrakt typu fizyczny PPA w strukturze Pay-As-Produced to rzadkość na polskim rynku, przeważają bowiem kontrakty finansowe, tzw. wirtualne, w których nie dochodzi do fizycznej sprzedaży zielonej energii. Czy oferując takie kontrakty, zamierzacie się tym wyróżniać od konkurencji? Czy PST ma w portfelu inne umowy PPA? Na jaki wolumen?

K. Cz.: Rynek cPPA w Polsce dopiero się tworzy, aktualnie nie ma gotowych standardów rynkowych i wzorców do szybkiego wdrożenia takich umów. Są one, co do zasady, bardziej skomplikowane i wymagają eksperckiego podejścia. Mając w Projekt Solartechnik silny zespół profesjonalistów, staramy się wykorzystać przewagę konkurencyjną i negocjować kontrakty cPPA – zarówno finansowe, jak i fizyczne. Już wkrótce będziemy, razem z naszym partnerem, komunikować kolejną transakcję.

Cleanerenergy.pl: Wasze projekty, które w l. 2019-2021 wygrały aukcje Urzędu Regulacji Energetyki na sprzedaż energii elektrycznej w kontraktach różnicowych pochodzącej z odnawialnych źródeł energii mają łącznie moc 309 MW. Kiedy zostaną podłączone do sieci?

K. Cz.: Wszystkie realizowane przez nas inwestycje prowadzimy według zaplanowanych harmonogramów, zgodnie z ustalonymi datami energetyzacji są przyłączane do sieci. Na sprzedaż gotowa jest znacząca większość z projektów pochodzących z aukcji z lat 2019-2020.

Cleanerenergy.pl: Czy spółki celowe z Grupy PST startowały w aukcjach, organizowanych przez URE pod koniec 2022 r.? Czy były to tylko projekty fotowoltaiczne?

K. Cz.: Aukcje OZE na przestrzeni ostatnich lat bez wątpienia okazały się cennym narzędziem wspierającym polskich wytwórców energii wiatrowej i słonecznej. Mając jednak na uwadze obecną sytuację na rynku, wszyscy jego uczestnicy bacznie ją analizują. Słowem kluczem w odniesieniu do przyszłości może być zapewne „dywersyfikacja”. Uwzględniając aktualną sytuację na rynku, w roku 2022 nie przystąpiliśmy do aukcji URE.

Cleanerenergy.pl: Portfel projektów fotowoltaicznych Projekt Solartechnik przekroczył na koniec września 2,7 GW, po przyroście ok. 1 GW od początku roku. Czy ten imponujący przyrost mocy portfela, głównie w zakresie projektowanych farm (w rozwoju), to efekt rozwoju własnych projektów, czy akwizycji?

K. Cz.: Szybki przyrost liczby projektów jest efektem skalowania biznesu, które trwa od początku 2021 roku. Jest również potwierdzeniem silnej pozycji Projekt Solartechnik na polskim rynku OZE: rośniemy w siłę, stale umacniamy zespół oraz oczywiście wspieramy ten rozwój akwizycjami.

Cleanerenergy.pl: Grupa PST realizowała projekty farm fotowoltaicznych na kilkunastu europejskich rynkach, m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Rumunii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Czy wspomniane 2,7 GW obejmuje również zagraniczne projekty? Jeśli tak, to jaki jest ich udział?

K. Cz.: Rozpoczynaliśmy od rynku niemieckiego i budowy jednej z największych farm solarnych w Europie. Kolejne kompetencje rozwijaliśmy realizując projekty w różnych częściach kontynentu. Aktualna wartość 2,7 GW odnosi się do projektów z portfela PV w Polsce.

Cleanerenergy.pl: W grupie jest spółka PST Projekt Solartechnik GmbH. Grupa Famur, wasz większościowy akcjonariusz w raporcie giełdowym za III kwartał 2022 r. wylicza wśród działań operacyjnych prowadzonych w segmencie PV organizację struktur operacyjno-handlowych i poszukiwanie terenów pod inwestycje w Niemczech oraz rozpoczęcie budowy struktur na kolejnych rynkach. Gdzie planowane jest utworzenie kolejnych zagranicznych oddziałów?

K. Cz.: Intensywnie rozwijamy działalność w Niemczech i niebawem będziemy mogli komunikować po raz pierwszy wartość pipeline na tym rynku. Jednocześnie analizujemy i razem z naszym szefem ekspansji międzynarodowej planujemy aktywności w kolejnych europejskich krajach, takich jak Rumunia, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i Irlandia.

Cleanerenergy.pl: Jakie farmy planujecie budować w Niemczech, i czy macie już wytypowane lokalizacje? PST zajmuje się projektowaniem i budową gruntowych i dachowych instalacji PV, ale ma też doświadczenie realizacji agrofotowoltaiki oraz farm pływających. PST prezentowało niedawno w niemieckim Lipsku swoją instalację dla Agro PV. Czy udało się zdobyć zlecenia?

K. Cz.: W Niemczech, w najbliższej perspektywie skupimy się na podobnym modelu działalności, jaki mamy w Polsce. Z sukcesem pozyskujemy tam tereny pod budowę farm PV. Istotnie, eksperci z naszego biura projektowego wypracowali model konstrukcji dla agrofotowoltaiki i widzimy potencjał w tego typu rozwiązaniach, jednak obecnie jest to początkowy etap rozwoju tej dziedziny.  

Cleanerenergy.pl: Jakie jest zainteresowanie w Polsce bardziej specjalistycznymi rozwiązaniami, niż tradycyjne gruntowe farmy PV, czy instalacje dachowe?  Czy jest szansa, że w Polsce wyjdziemy poza eksperymentalne instalacje, jak np. farma agro PV należąca do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na terenie zgorzeleckiego ZKlastra czy nawodna pilotażowa mikroinstalacja zamontowana przez Energę na zbiorniku przy należącej do niej Elektrowni Wodnej Łapino koło Gdańska?

K. Cz.: W biznesie liczy się rachunek ekonomiczny. Jeśli okaże się, że tego typu rozwiązania będą się sprawdzać i przynosić zyski, to będą rozwijane. Jeśli nie osiągną spodziewanej rentowności, pozostaną na tym etapie, a szukać będziemy innych rozwiązań.  

Cleanerenergy.pl: Projekt Solartechnik specjalizuje się w fotowoltaice, jednak w ramach dywersyfikacji realizuje również projekty z zakresu lądowej energetyki wiatrowej. Na stronach internetowych firmy można znaleźć informacje, że w portfelu znajdują się farmy wiatrowe na różnym etapie rozwoju o mocy 277 MW. Kiedy pierwsze projektowane farmy, i o jakiej mocy wejdą do budowy?

K. Cz.: Warunkiem koniecznym dalszego rozwoju tego segmentu OZE jest liberalizacja ustawy 10H. Podobnie, jak cała branża, bardzo liczymy na to, że ustawa, która już dwa lata jest procedowana w rządzie, a trafiła do Sejmu w lipcu 2022 r., ostatecznie uzyska na najbliższym posiedzeniu Sejmu większość głosów i zostanie skierowana do pracy Senatu i do podpisu Prezydenta RP. Potrzebujemy tej ustawy, aby w końcu energetyka wiatrowa mogła się rozwijać, wraz z tym, projekty wiatrowe Projekt Solartechnik.

Cleanerenergy.pl: Dostawcą wykorzystywanych przy budowie farmy PV w Turku złączy kablowych do połączenia stacji transformatorowych z siecią elektroenergetyczną będzie chorzowska spółka Elgór + Hansen, należąca do Grupy Famur, produkująca niegdyś głównie na rzecz górnictwa. Czy efekty synergii – w ramach grupy Famur – będą wykorzystywane jeszcze mocniej przy kolejnych realizacjach farm PV? Czy Elgór + Hansen będzie dostawcą urządzeń dla farm wiatrowych z portfela PST?

K. Cz.: Dzięki połączeniu sił z firmami TDJ i Famur, osiągnęliśmy niezwykłą synergię grupy kapitałowej. Spółka Famur po zmianie nazwy na Grenevia będzie integrowała i rozwijała działalność czterech segmentów biznesowych: fotowoltaiki wielkoskalowej i rozwiązań PV dla biznesu skoncentrowanych w Projekt Solartechnik, systemów bateryjnych, magazynów energii i elektromobilności w ramach Impact Clean Power Technology, nowoczesnych urządzeń z zakresu automatyki dla przemysłu, jak również rozwiązań dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, z kolei technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach Famur. Wspólnie tworzymy niespotykaną do tej pory na rynku i komplementarną grupę, biorącą czynny udział w transformacji energetycznej.

Cleanerenergy.pl: Mamy kilka pytań o spółki tworzące Grupę PST, poza celowymi, dedykowanymi do poszczególnych projektów fotowoltaicznych. W 2021 r. na bazie Jeżów PV Sp. z o.o. powołano spółkę PST Mounting Systems (PST Steel), zajmującą się dostarczaniem konstrukcji wsporczych do wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych. PST MS miała też zająć się produkcją konstrukcji wsporczych we własnym nowo wybudowanym zakładzie. Czy udało się już pozyskać finansowanie, lokalizację dla inwestycji? Kiedy ruszy budowa fabryki? Zarząd zatrudnił firmę doradczą dla PST MS, która miała pomóc w pozyskaniu know – how oraz finansowania dla nowatorskich rozwiązań w zakresie konstrukcji wsporczych dla branży fotowoltaicznej. Jakiego rodzaju konstrukcje i systemy PST MS będzie chciała w produkować tym zakładzie? Ponadto jaką rolę w rozwoju Grupy PST, jako dostawcy konstrukcji i systemów dla rynku PV ma Sun Deal, działająca od dwóch lat hurtownia fotowoltaiczna? Czy oferta tej firmy – uwzględniając rosnące wolumeny realizacji farm i bezpośrednią i pośrednią współpracę z producentami paneli i oprzyrządowania – będzie rozszerzana o nowe marki, produkty? Jakie?

K. Cz.: Przez ostatnie miesiące z wielkim zaangażowaniem pracujemy nad strategią Projekt Solartechnik na najbliższe lata. Analizujemy dane rynkowe, wyciągamy wnioski, robimy założenia co do skali i zasadności biznesu i jego poszczególnych elementów. Wszystko to zdefiniuje kierunki i tempo naszego dalszego rozwoju. Jesteśmy już blisko finału tych prac, nowa strategia przyniesie także odpowiedzi na powyższe pytania.

Cleanerenergy.pl: PST S.A. jest spółką holdingową posiadającą udziały w kilkudziesięciu spółkach parterowych, i celowych. Jakie wyniki miała Grupa PST (przychody ze sprzedaży, EBIDT-a, zysk netto) miała w 2021 r., i jakie na koniec 2022 r.?

K. Cz.: Projekt Solartechnik nie komunikuje tego typu danych samodzielnie, istotne dane podawane są w sprawozdaniach Famuru.

Cleanerenergy.pl: Urząd Regulacji Energetyki podał niedawno, że w perspektywie do 2030 roku do krajowego systemu elektroenergetycznego zostanie przyłączone co najmniej 20 GW źródeł słonecznych i 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych. Jaki udział w tym przyroście nowych mocy w tych segmentach chciałaby mieć Grupa PST?

K. Cz.: Chcemy być jednym z liderów jednego i drugiego segmentu. Mimo różnorodnych barier, jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu warunków przyłączeniowych w obszarze PV. W przypadku elektrowni wiatrowych – wszystko zależy od liberalizacji ustawy 10h.

Cleanerenergy.pl: Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu