Saudyjczycy inwestują w fabryki niskoemisyjnych napędów

ML System na dobrej drodze do uzyskania 400 mln przychodów
7 marca 2023
Zielona energia płynie w ładowarkach Pure City
8 marca 2023

Światowy potentat paliwowy Saudi Aramco chce wesprzeć finansowo prace rozwojowe nad paliwami syntetycznymi oraz technologiami napędu wodorowego nowej generacji. Zostanie udziałowcem spółki, która będzie produkować rocznie ponad 5 milionów skrzyń biegów oraz silników spalinowych, hybrydowych i hybrydowych typu plug-in.

Saudi Arabian Oil Company, największy producent ropy naftowej na świecie podpisał list intencyjny w sprawie potencjalnego objęcia mniejszościowych udziałów w spółce mającej produkować nowoczesne niskoemisyjne zespoły napędowe, którą tworzą francuski koncern motoryzacyjny Grupa Renault, czwarty na świecie oraz największy chiński prywatny producent aut Zhejiang Geely Holding.

– „List intencyjny stanowi kolejny ważny etap w naszych nieustających działaniach na rzecz technologii transportowych i stwarza podstawy do wspierania prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi silnikami prowadzonych przez Aramco. Nasz projekt współpracy z Geely i Grupą Renault będzie służyć wspieraniu rozwoju nowoczesnych zespołów napędowych w całym przemyśle motoryzacyjnym i wpisuje się w znacznie szerszy program działań prowadzonych w ramach naszej globalnej działalności” – mówi Mohammed Y. Al Qahtani, wiceprezes ds. strategii downstream w Aramco.

O utworzeniu nowej globalnego joint venture Grupy Renault i Geely, która będzie opracowywać, produkować i dostarczać hybrydowe i niskoemisyjne silniki i układy przeniesienia napędu informowano trzy miesiące temu, w listopadzie 2022 r. Partnerzy mieli mieć po 50% udziałów w nowym przedsięwzięciu. Wejście koncern Saudi Aramco zmienia pierwotne ustalenia, choć dotychczasowi partnerzy mają zachować równe udziały w podmiocie. Oznaczałoby to, że Saudyjczycy mogą objąć maksymalnie 32% udziałów, ale zapewne będzie to mniej.

„Współpraca partnerska z Aramco pozwoli nam wynieść działalność w zakresie zespołów napędowych prowadzoną przez nas wspólnie z Geely Group na nowy, wyższy poziom. Zapewni nam ona znaczącą przewagę w wyścigu na drodze do stworzenia technologii silników spalinowych o ultraniskiej emisji. Przystąpienie Aramco do tej spółki wniesie unikalne know-how służące rozwijaniu innowacyjnych, przełomowych rozwiązań w zakresie paliw syntetycznych i napędu wodorowego”uważa Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

Saudi Aramco ma w Polsce strategiczne partnerstwo z PKN Orlen, w ramach którego, oprócz dostaw ropy do rafinerii polskiego koncernu jest także 30-proc. udziałowcem w Petrochemii Gdańskiej, gdzie obie firmy planują rozwijać wspólnie kompleks petrochemiczny. Z kolei Geely zostało wybrane na dostawcę platformy SEA (Sustainable Experience Architecture) dla Izery, polskiego auta elektrycznego, które ma być produkowane przez Electromobility Poland w fabryce w Jaworznie od 2025 r.

Nowa globalna spółka, której działalność ma ruszyć w 2023 r., będzie zajmować się rozwojem technologii spalinowych i hybrydowych zespołów napędowych. Inwestycja Aramco, jako inwestora finansowego miałaby służyć wspieraniu rozwoju i działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności w zakresie paliw syntetycznych i nowej generacji technologii wodorowych.

Nowa firma ma dysponować 17 zakładami produkcji zespołów napędowych i 5 ośrodkami badawczo-rozwojowych zlokalizowanych na trzech kontynentach, zatrudniając ok. 19 tys. pracowników, dzięki czemu zdolności produkcyjne mają wynosić ponad 5 mln skrzyń biegów, silników spalinowych, hybrydowych i hybrydowych plug-in rocznie. Na początek na potrzeby marek własnych: Renault, Dacii, Nissana i Mitsubishi Motors Company oraz Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Protona. Udziałowcy liczą, że spółka w następnych latach będzie mogła dostarczać swoje produkty kolejnym producentom samochodów, spoza grona udziałówców.

– „Przystąpienie Aramco świadczy o tym, że światowi liderzy przemysłu dostrzegają możliwości wzrostu sprzedaży zespołów napędowych. Jest także świadectwem uznania dla wizji pionierskiego zastosowania paliw niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych, takich jak metanol i wodór, w przyszłości – mówi Daniel Li, dyrektor generalny Grupy Geely Holding.

p.lemberg@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu