Zielona energia płynie w ładowarkach Pure City

Saudyjczycy inwestują w fabryki niskoemisyjnych napędów
8 marca 2023
Wniosek w sprawie powołania spółki do budowy elektrowni jądrowej już w UOKiK
8 marca 2023

Pure City, nowy operator sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych, będących jednocześnie nośnikami cyfrowej reklamy zewnętrznej,  podpisał umowę na pozyskanie zielonych certyfikatów pochodzenia energii od firmy Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno, właściciela farmy wiatrowej i biogazowni.

Pure CityMiejska Sieć Elektrostacji to nowo powstająca sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale będących jednocześnie nośnikami reklamy zewnętrznej (DOOH) na cyfrowych na ekranach LCD 55”. Warszawski operator razem z agencją BBDO Warszawa tworzy kampanie reklamowe dla marek i organizacji realizujących strategie ESG, wyświetlane na nośnikach cyfrowych, dzięki temu ma dodatkowe źródło przychodów, oprócz opłat za ładowanie (10% czasu reklamowego będzie udostępniane na potrzeby miast, edukacji o zmianach klimatycznych oraz komunikacji społeczności lokalnej w tym obszarze).

Pure City korzysta z ładowarek AC, które mają moc 2 x 22 kWh. Koszt ładowania wynosi 1,7 zł/kWh. Do końca 2022 r. firma zainstalowała dwie takie elektrostacje, które uruchomiono w styczniu oraz do końca lutego trzy kolejne urządzenia, które obecnie czekają na odbiór Urzędu Dozoru Technicznego.

Obecnie można korzystać z pięciu ogólnodostępnych ładowarek w trzech lokalizacjach, na parkingach centrów handlowych: 2 x Park Handlowy Marywilska 44 w Warszawie, 2 x w Galerii Warmińskiej w Olsztynie (ul. Tuwima 26, Olsztyn) i 1 x w Centrum Handlowym Gaj we Wrocławiu (ul. Świeradowska 70, Wrocław)

Warszawski operator już na początku zadbał, żeby energia pobierana w stacjach ładowania Pure City była w zeroemisyjna, co w efekcie ma przyczynić się do ograniczenia śladu węglowego przez użytkowników i właścicieli bateryjnych samochodów. Purecity Sp. z o.o., właściciel sieci ładowarek podpisał niedawno umowę na zakup zielonych certyfikatów (nie energii) od firmy Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o, właściciela farmy wiatrowej i biogazowni. NEWD jest jedynym dostawcą certyfikatów pochodzenia energii.

– „Naszym celem jest prowadzenie działalności w sposób, który realnie wpływa na redukcję śladu węglowego oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce. Z tego względu kluczowe dla nas było, aby już na samym początku naszej działalności pozyskać zielone certyfikaty pochodzenia energii. Dzięki temu mamy pewność, że pieniądze trafią bezpośrednio do producentów energii z OZE, co jest kluczowe dla rozwoju zielonych źródeł wytwórczych w Polsce” – komentuje Wojciech Bieńkowski, prezes Purecity.

Rozwój sieci Pure City będzie przyśpieszać. Firma w marcu realizuje instalację pięciu ładowarek. W I półroczu br. planuje mieć łącznie już 50 elektrostacji, natomiast do końca 2023 r. chce zainstalować 120 łącznie ogólnodostępnych ładowarek w całej Polsce. Operator szacuje, że w 2023 r. pobór energii z jego urządzeń wyniesie około 200 MWh.

Docelowo, czyli do końca 2025 r. sieć Pure City ma się składać z ponad 750 elektrostacji w miastach o wielkości powyżej 20 tys. mieszkańców na terenie całej Polski. NEWD produkuje 21,5 GWh rocznie, w tym energię z wiatru (14,5 GWh/a) i w elektrowni biogazowej (17 GWh/a). Jak widać, nawet przy planowanym 6-krotnym wzroście liczby ładowarek, i wzroście liczby ładowań na urządzenie, zapas dostępnej energii jest spory. Jednakże Pure City nie jest jedynym odbiorcom energii z NEWD, dlatego wraz z rozwojem sieci operator będzie poszukiwać innych dostawców energii z odnawialnych źródeł, aby zabezpieczyć dostawy.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu