Orlen uruchomił stację napełniania wodorem, na razie w Czechach

PKN Orlen planuje zakup farm offshore
10 marca 2023
EBI chce wspierać technologie wodorowe, aby obniżyć ceny energii
10 marca 2023

Sieć ORLEN Benzina uruchomiła w Pradze – Barrandov pierwszą stacjonarną stację tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Kierowcy w Polsce będą mogli to zrobić w drugiej połowie 2023 r. na stacjach Orlenu w Poznaniu i Katowicach.

Zgodnie z obowiązującą strategią Orlen2030, nasz regionalny koncern multienergetyczny do 2030 roku otworzy ponad 100 stacji tankowania wodoru w Europie Środkowej. W ub.r. uruchomił w Krakowie swoją pierwszą stację napełniania, ale na razie tylko mobilną. Teraz otwarto pierwszą stacjonarną ogólnodostępną stację, ale w stolicy Republiki Czech, Pradze. Kierowcy w Polsce będą mogli zatankować wodór do zbiorników aut już niedługo, bo w drugiej połowie 2023 r. na stacjach w Poznaniu (trzy punkty napełniania) i Katowicach (2 dyspensery).

– „Budowa infrastruktury wodorowej w Europie Centralnej umożliwi nam osiągnięcie pozycji lidera wdrażania gospodarki wodorowej opartej na zeroemisyjnym transporcie. Naszym celem jest budowa do końca tej dekady ponad 100 stacji tankowania w Polsce, Czechach i na Słowacji, które będą integralną częścią wodorowych korytarzy transportowych w Europie oraz przyczynią się do osiągnięcia neutralności klimatycznej regionu” mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Zgodnie ze strategią wodorową Grupy Orlen (będącej częścią Orlen2030), najwięcej, bo 57 ogólnodostępnych stacji napełniania H2 powstanie w ciągu tych siedmiu lat w Polsce. Kolejne stacjonarne dyspensery wodorowe PKN Orlen planuje już udostępnić w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Pile i Warszawie. Stacje zostaną oddane do użytku do połowy 2025 r. Na Słowacji ma powstać 26 takich obiektów, a w Czechach 28.  Czeski Orlen Unipetrol planuje udostępnić także dwa terminale dystrybucji wodoru dla transportu kolejowego w Litvínovie i Neratovicach.

Szacunkowy koszt budowy takiej stacji napełniania H2 (dyspensery, zbiorniki na sprężony wodór, infrastruktura towarzysząca) to co najmniej ok. 20 mln zł. Stworzenie sieci ponad 100 stacji kosztować będzie ok. 2 mld zł (budowa infrastruktury wspierana jest z funduszy unijnych, a w Polsce z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), z czego ponad 1 mld zł zainwestowane zostanie przez PKN Orlen w rozwój detalu wodorowego w Polsce.

Stacja paliw Orlen Benzina w praskiej dzielnicy Barrandov jest w pełni bezobsługowa, ogólnodostępna 24 godziny na dobę. Kierowcy mogą korzystać z dwóch dyspenserów (ze specjalnie wyprofilowanymi noskami): o wyższym ciśnieniu 700 barów, przeznaczonym dla aut osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania samochodów ciężarowych i autobusów.

Wodór będzie dostarczany do 100 placówek Orlenu dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych, zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne. Zgodnie ze strategią wodorowej Grupy Orlen aż 50% produkowanego przez nią wodoru będzie nisko lub zeroemisyjne, z ambicją na około 80% w perspektywie 2030+. Łączna zakładana moc elektrolizerów wyniesie około 1 GW mocy, co w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady. Ponadto przygotowany przez koncern własny projekt pod nazwą „Hydrogen Eagle” pozwoli na zbudowanie w Polsce kompleksowej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji nisko i zeroemisyjnego wodoru. Zgodnie ze strategią wodorową, Orlen chce przeznaczyć na inwestycje w ten segment 7,4 mld zł.

Według danych portalu H2.live w Europie funkcjonują obecnie 163 stacje tankowania wodorem, a w budowie jest 46 kolejnych. ACEA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów – rekomenduje, by już w 2025 r. na naszym kontynencie funkcjonowało co najmniej 300 takich stacji, a w 2030 – nie mniej niż 1000. Grupa Orlen miałaby więc ok. 10-proc. udział w europejskim rynku.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu