PKN Orlen planuje zakup farm offshore

PGE: rekordowa produkcja energii z wiatru, słońca i wody
9 marca 2023
Orlen uruchomił stację napełniania wodorem, na razie w Czechach
10 marca 2023

Jeszcze w 2023 roku PKN Orlen może dokonać akwizycji projektów lub gotowych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Koncern nie zamierza ograniczać się jedynie do polskiego programu offshore, ale jest także zainteresowany innymi postępowaniami organizowanymi w naszym regionie.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest fundamentem budowy neutralności emisyjnej Grupy Orlen. Multienergetyczny koncern w joint venture z kanadyjskim Northland Power intensywnie realizuje od podstaw projekt morskiej farmy  Baltic Power o mocy 1,2 GW, której budowa ma ruszyć w 2024 r. Już samodzielnie nadal bierze udział w postępowaniu przed Ministerstwem Infrastruktury o decyzje lokalizacyjne pod budowę 6 z 11 farm wiatrowych, które mają powstać do 2040 r. w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego (ich potencjał wytwórczy szacowany jest na 11 GW). Bierze również udział w podobnym postępowaniu na Litwie. Champion chce także aktywnie przejmować offshorowe projekty.

– Pracujemy nad akwizycjami w obszarze offshore, interesują nas zarówno farmy gotowe, w budowie, jak i na etapie projektowania, wszystkie ewentualności wchodzą w grę. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zobaczymy pierwsze efekty tych prac – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen w wywiadzie dla ISBnews.

Zapewnił jednocześnie, że PKN Orlen nadal konsekwentnie będzie zabiegał o pozostałe w puli decyzje lokalizacyjne pod budowę kolejnych farm wiatrowych w polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

– „Od początku deklarowałem, że będziemy starali się pozyskać jak najwięcej spośród 11 koncesji, ale też oczywiste było, że to proces konkurencyjny i trudno będzie otrzymać je wszystkie. Pamiętajmy jednak, że rozstrzygnięcie sześciu postępowań nadal jest przed nami, a ponadto dochodzą także procesy odwoławcze” – podkreślił prezes Obajtek.

Szef Orlen zaznaczył, że jest także otwarty na współpracę z zewnętrznymi partnerami przy realizacji inwestycji w polskiej części Bałtyku.

Według niego, PKN Orlen nie ogranicza się jedynie do polskiego programu offshore, ale będzie także zainteresowany innymi postępowaniami organizowanymi w basenie Morza Bałtyckiego.

„W inwestycjach w OZE, w tym w offshore, stawiamy głównie na Polskę, ale w drugiej kolejności także na kraje, w których już jesteśmy obecni. Mam satysfakcję z tego, czego dokonaliśmy w offshore, bo zaczynając byliśmy na końcu stawki, a dziś jesteśmy liderem i znacząco wyprzedzamy konkurencyjne projekty. Mamy zakontraktowane 100% wyposażenia pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku, budujemy też port instalacyjny, a nasz partner zaczyna w Polsce budowę zakładu do produkcji gondol do turbin wiatrowych. Na pewno nie przespaliśmy tego okresu” dodał Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

W basenie Morza Bałtyckiego polski koncern działa na Litwie i w Niemczech. Przetargi na koncesje organizuje też Szwecja.

PKN Orlen w ramach budowy koncernu multienergetycznego sfinalizował przejęcia Energi oraz w ub.r. Grupy Lotos  i PGNiG. W przedstawionej niedawno aktualizacji strategii do 2030 r., uwzględniającej dokonane akwizycje, Grupa PKN Orlen zwiększyła planowane w tym okresie nakłady inwestycyjne do z 140 mld zł (pierwotnie, od 2022 r.), do 320 mld zł. PKN Orlen ma ambicje zostać międzynarodowym liderem rozwiązań opartych na odnawialnej energii. CAPEX na zielone inwestycje ma wynieść co najmniej 120 mld zł, z czego większość, bo 85 mld zł w energetyce, w tym 70 mld zł na nowe projekty. Moc zainstalowana zeroemisyjnych źródeł ma wzrosnąć do ponad 9 GW, z 0,7 MW posiadanych obecnie, i 2,5 GW planowanych przed aktualizacją strategii.

PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej (ma ok. 3100 stacji paliwowych w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie i Węgrzech) wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie (191 tys.boe/d), a także zajmuje się produkcją energii (ma 5,1 GW mocy wytwórczych), w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. Grupa Orlen w 2022 r. wypracowała 21,44 mld zł skonsolidowanego zysku netto (bez uwzględnienia zysków z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos w wysokości 5,82 mld zł w III kwartale 2022 r. oraz 8,19 mld zł po zakupie Grupy PGNiG w IV kwartale 2022), przy 278,51 mld zł przychodów ze sprzedaży sięgnęły w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

t.b, ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu