Megakontrakt cPPA dla francuskiego Qair Polska

Gaz-System dostanie blisko 600 mln zł na kluczowy gazociąg
20 marca 2023
PGE Polska Grupa Energetyczna miała 3,3 mld zł zysku
22 marca 2023

Niezależny producent podpisał 12-letnią umowę corporate PPA nadostawę 2TWh energii odnawialnej dla międzynarodowej korporacji, która posiada w Polsce zakłady produkcyjne i zatrudnia blisko 10 tys. pracowników. Energię zapewnią lądowe farmy zlokalizowane w Wielkopolsce, w gminach Rychwał i Olszówka oraz co bardzo prawdopodobne wielkoskalowa farma fotowoltaiczna Golczewo.

Grupa Qair, niezależny francuski producent energii odnawialnej działa w Polsce od 2015 r. W ciągu ośmiu lat zbudował portfel aktywów obejmujący: 308 MW projektów w pełni operacyjnych, 195,5 MW w fazie realizacji oraz ponad 2,5 GW we wczesnej fazie rozwoju.

Grupa Qair działa na czterech kontynentach i w 20 krajach, ale największe jej projekty wiatrowe znajdują się w Polsce oraz w Brazylii. W naszym kraju ma siedem farm onshore działających operacyjnie, w: Linowie, Rzepinie, Udaninie, Rychwale, Olszówce, Wrześni i Parzęczewie o łącznej mocy 205 MW. Ich generacja może pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną dla około 300 tys. gospodarstw domowych, czyli produkują ok. 600 GWh rocznie.

Qair ma w Polsce także farmy fotowoltaiczne, i jak można wyliczyć o 103 MW mocy, więc ich generacja wynosi ok. 100 GWh energii rocznie.

Polska filia produkuje więc ok. 0,7 TWh energii odnawialnej rocznie i sprzedaje ją do firm dystrybuujących prąd (mając zagwarantowany odbiór w wyniku wygranych akucji URE) oraz energochłonnym przedsiębiorstwom w ramach długoletnich umów corporate PPA, od 2022 r.

Qair Polska właśnie poinformowała, że zawarła 12-letnią umowę typu Power Purchase Agreement z fizycznym odbiorem energii z międzynarodową korporacją, która posiada w Polsce zakłady produkcyjne i zatrudnia niemal 10 tys. pracowników.Wielkość kontraktu została dostosowana do wymagań odbiorcy i jest jedną z największych korporacyjnych umów PPA na rynku OZE w Polsce.W latach 2023-2034 Qair Polska dostarczy jej 2 TWh zielonej energii (czyli ok. 170 GWh średniorocznie).

– „Realizujemy nasze założenia strategiczne – w 2022 rok wkroczyliśmy z misją wspierania biznesów w dążeniu do ich niezależności energetycznej i stabilizacji kosztów energii. Naszą grupą docelową są duże podmioty – liderzy swoich branż, z których produktów i usług korzystają miliony Polaków. Udział sprzedaży energii w ramach cPPA z naszego portfela będzie dynamicznie wzrastał w kolejnych latach. Negocjujemy kolejne kontrakty z czołowymi markami, które powiększą nasz portfel umów cPPA do 5 TWh” – mówi Krzysztof Wojtysiak, prezes Qair Polska.

Jest to pierwszy projekt Qair Polska, który zostanie zrealizowany na zasadach komercyjnych, poza systemem aukcyjnym. Kontrakt przewiduje dostawy energii z elektrowni wiatrowych oraz farmy fotowoltaicznej, której budowa ruszyła na początku 2023 r. Z kolei farmy wiatrowe, z których będzie pochodziła zakontraktowana energia osiągnęły status operacyjnych i uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w 2022 r.

Firma nie ujawnia ich nazw, lokalizacji i mocy zainstalowanej. W rejestrze koncesjonariuszy, wytwórców energii elektrycznej prowadzonym przez URE są trzy instalacje onshore, należące do Grupy Qair, które dostały koncesję w 2022 r.:

  • Farma Wiatrowa Grzegorzew/Olszówka, o mocy 13,56 MW (zlokalizowana w gminach Grzegorzew i Olszówka, powiat kolski, województwo wielkopolskie),
  • Farma wiatrowa Rychwał VI, o mocy 9,27 MW (gmina Rychwał, powiat koniński, województwo wielkopolskie),
  • Farma wiatrowa Rychwał VII, o mocy 9,27 MW (gmina Rychwał, powiat koniński, województwo wielkopolskie).

Ich łączna moc zainstalowana to 32,1 MWe, więc generują szacunkowo ok. 100 GWh energii rocznie. A to oznaczałoby, że budowana farma fotowoltaiczna, która ma dostarczać prąd na potrzeby zawartej właśnie umowy, będzie mieć co najmniej 70 MWe mocy zainstalowanej. Wszystko wskazuje na to, że jest to wielkoskalowa farma PV Golczewo o mocy 80 MW (gmina Golczewo, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie), której budowa ruszyła w lutym br., i ma się zakończyć w 2024 r., o czym informowały media, po komunikacie Qair Polska, m.in. portal ecoekonomia.pl: https://ecoekonomia.pl/2023/02/14/farmy-fotowoltaiczne/

W Polsce Grupa Qair realizuje obecnie inwestycje, które z końcem 2023 r. zwiększą moc operacyjną lądowych instalacji do poziomu 0,5 GW. Qair Polska uczestniczy również w procesie uzyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych, które mają powstać w naszej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu