PGE Polska Grupa Energetyczna miała 3,3 mld zł zysku

Megakontrakt cPPA dla francuskiego Qair Polska
21 marca 2023
500 tys. zł na dobre pomysły na innowację społeczną z ORLEN Social Lab
23 marca 2023

Grupa Kapitałowa PGE odnotowała w ub.r. 73,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 39% więcej niż rok wcześniej, co było rekordowym wynikiem w historii. Zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 3,3 mld zł. Zarząd chce go przeznaczyć na m.in. sfinansowanie budowy wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, zakup aktywów, np. PKP Energetyka, i akwizycje w sektorze OZE.

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider polskiego sektora energetycznego i ciepłowniczego w Polsce odnotowała w ub.r. 73,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 39% więcej niż rok wcześniej, co było rekordowym wynikiem w historii. Zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 3,3 mld zł, o 16% mniej niż rok wcześniej. Na końcowych wynikach odcisnął się negatywnie IV kwartał 2022 r., w którym dynamika przychodów ze sprzedaży znacznie spadła (wzrost r/r wyniósł 8%, do 21,5 mld zł). Co przy znacząco wyższych kosztach działalności, m.in. spowodowanych wysokimi cenami zakupu paliw, wynikających z nierównowagi rynkowej, wywołanej agresją zbrojna Rosji na Ukrainę, i do tego monstrualnie wysokimi notowaniami uprawnień do emisji CO2. Finalne rezultaty nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników szacunkowych.

– Zakończony 2022 rok był wyjątkowo niespokojny dla sektora energetycznego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mimo tego, osiągnęliśmy wiele kamieni milowych, które prowadzą nas ku realizacji celów strategicznych. W konsekwencji przełoży się to na naszą działalność i realizowane inwestycje, które z roku na rok nabierają tempa. W 2022 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 2,4 mld zł więcej niż w 2021 roku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarząd rekomenduje akcjonariuszom zatrzymanie całego zysku netto w spółce, z przeznaczeniem na kapitał zapasowy. Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie budowy wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, zakup aktywów, np. PKP Energetyka, i akwizycje w sektorze OZE.

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 66,13 TWh, czyli o 4%mniej niż w 2021 roku. Największe spadki generacji odnotowały konwencjonalne elektrownie: na gaz ziemny, które wyprodukowały 2,8 TWh (mniej o 34% względem 2021 r.) i opalane węglem kamiennym, które zanotowały spadek r/r o 16% do 20,5 TWh. Produkcja z jednostek systemowych na węgiel brunatny wyniosła 39,6 TWh, czyli o 6% więcej r/r, głównie ze względu na oczekiwania PSE. Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE wyniosła 2,2 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,95 TWh, o 38% więcej niż w 2021 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,1 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh, czyli o ok. 9% mniej w skali roku, co było spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem ze strony gospodarstw domowych (co związane jest z wygasaniem rygorów pandemicznych, i przywracaniem pracy stacjonarnej i powrotem  dzieci do szkół oraz coraz większym udziałem fotowoltaiki prosumenckiej). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ, o 7% mniej w porównaniu do 2021 r., głównie ze względu na wyższe średnie temperatury.

Na poziomie EBITDA raportowanej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 8,7 mld zł, na co główny wpływ miała zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o około 1,7 mld zł.

EBIDTA powtarzalna za ub.r. wyniosła 8,1 mld zł, o 12% mniej rok do roku. Wszystkie segmenty odnotowały zysk, ale połowa poprawę:

  • segment energetyki odnawialnej odnotował 1 796 mln zł EBIDTA, co oznacza wynik o 77% wyższy w odniesieniu do roku poprzedniego;
  • segment dystrybucji wygenerował 2 836 mln zł EBITDA, czyli więcej o 3% w skali roku, i to pomimo spadku ilości dystrybuowanej energii elektrycznej o 2%;
  • segmentu obrotu wypracował 1 950 mln zł EBITDA, o 115% więcej rok do roku, na co wpływ miał przede wszystkim wzrost przychodów z działalności wewnątrz Grupy PGE;
  • segment energetyki konwencjonalnej wypracował powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 618 mln zł, czyli niższy o 76% w porównaniu z rokiem 2021 r.;
  • segment gospodarki obiegu zamkniętego osiągnął 37 mln zł EBITDA, co oznacza spadek o 18 proc. w stosunku do 2021 roku;

W grudniu 2022 r. po raz pierwszy wyniki Grupy PGE zostały obciążone z tytułu odpisu na fundusz wypłaty różnicy ceny (wypłaca się z niego sprzedawcom energii rekompensaty związane z utrzymaniem cen energii na ubiegłorocznym poziomie). Łączny odpis z tego tytułu w segmentach energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa, energetyki odnawialnej i obrotu wyniósł 351 mln zł.

Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 7,1 mld zł, wobec 4,7 mld zł w 2021 r. Największe nakłady rzeczowe poniesiono w segmencie dystrybucji (2,4 mld zł), m.in. na rozbudowę i modernizację sieci niskich i najniższych napięć, źródeł niskoemisyjnych (1,7 mld zł), głównie na budowę bloków CCGT przy Elektrowni Dolna Odra (ma się zakończyć na przełomie roku) i ciepłownictwo (1,1 mld zł), w związku z budową elektrociepłowni kogeneracyjnej Nowa EC Czechnica.

Zadłużenie netto Grupy PGE wyniosło 14,4 mld zł, co oznacza wzrost o 3,3 mld zł w stosunku do III kwartału 2022 r. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/EBITDA powtarzalna), z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu uprawnień do emisji CO2 wyniósł 2,02x.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu