Ekoenergetyka Polska chce być globalnym graczem

Komisja Europejska ustąpiła i złagodziła zakaz dla spalinówek
27 marca 2023
UOKiK daje zielone światło dla drugiej polskiej atomówki
29 marca 2023

Zielonogórska Ekoenergetyka Polska, jeden z największych projektantów i producentów infrastruktury ładowania wysokiej mocy, a od niedawna także magazynów energii miała ub.r. ponad 300 mln zł przychodów ze sprzedaży.

– „W 2023 roku zakładamy podwojenie przychodów ze sprzedaży do 600 mln zł. Osiągnięcia poziomu 1 mld zł sprzedaży spodziewamy się w 2024 lub 2025 r.” mówi Bartosz Kubik, prezes i współzałożyciel Ekoenergetyka Polska.

Ekoenergetyka Polska, działająca od ponad 13 lat, oferuje własne stacje szybkiego ładowania na prąd stały DC, w wersji mobilnej (o mocy 30) i stacjonarnej (od 60 kW do 160 kW) z przeznaczone dla samochodów osobowych. Korzysta z nich m.in. PKN Orlen, który konsekwentnie rozwija sieć stacji szybkiego ładowania DC mocy +150 kW, np. w MOP Machnacz przy A1 zamontowano ładowarkę Axon Easy o mocy 180 kW.

Ale głównym odbiorcą urządzeń są operatorzy transportu publicznego (miejskiego) i przewoźnicy regionalni, którzy elektryfikują swój tabor. Im zielonogórski producent oferuje oprócz wspomnianych modeli, stacjonarne stacje o jeszcze większej mocy, nawet do 1200 kW. Do tego ładowarki pantografowe o mocy od 300 do 500 kW.

Ponad 80% zainstalowanej w Polsce infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych pochodzi z zakładu Ekoenergetyki-Polska w Zielonej Górze. Największym odbiorcą jest Warszawa, gdzie dla MZA dostarczono urządzenia o łącznej mocy 13,9 MW: 65 stacji plug-in o mocy 60 kW zamontowanych w zajezdniach, 26 stacji pantografowych w zajezdniach, jak i ulicznych.

Zielonogórska firma, poza Polską obecna na blisko 30 rynkach, głównie europejskich m.in. we Francji, w Niemczech, Norwegii i Szwecji, Belgii, Holandii, Hiszpanii ale też w Brazylii, Singapurze. Na liście odbiorców jest kilkadziesiąt europejskich miast i aglomeracji. Największy kontrakt na system szybkiego ładowania autobusów elektrycznych pozyskała od francuskiego przewoźnika RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), który od 2018 r. zamówił już ponad 600 stacji ładowania o łącznej mocy 57 MW. Dużym rynkiem są Niemcy. Największy niemiecki operator komunikacji publicznej BVG Berlin zamówił urządzenia mocy 15,45 MW (103 ładowarki 150 kW), a monachijski Stadtwerke München, ładowarki o mocy 8,4 MW (56 x 150 kW w specjalnie wybudowanej zajezdni).

W 2023 r. realizowany będzie czwarty etap kontraktu dla francuskiego RATP, który zwiększy sieć do 1000 stacji, o 86 MW mocy, o wartości 172 mln zł. Ekoenergetyka Polska ma dostarczymy kilkaset stacji ładowania dla Ionity, europejskiego operatora super chargerów DC, który  do 2025 roku planuje czterokrotne zwiększenie sieci, z około 1600 do 7000, punktów ładowania.

Oprócz oferty dla przewoźników, zielonogórska firma rozwija współpracę z producentami/dystrybutorami ciężarówek (Scania, Volvo), dostarczając ich klientom stacje ładowania. W ofercie pojawiły się baterie dużej mocy do ładowania, które mogą zasilać jednostki pływające lub maszyny czy pojazdy robocze. W Łomży dla tamtejszego MPK spółka opracowała (we współpracy z BMZ Poland) i zamontowała niedawno w zajezdni magazyn energii o pojemności 80 kWh zasilany z dwóch farm fotowoltaicznych (o mocy 16,5 MW) i sieci, z którego energia pobierana jest w nocy, gdy nie ma generacji z OZE.

Docelowo Ekoenergetyka Polska ma znaleźć się w gronie trzech największych producentów systemów ładowania pojazdów elektrycznych na świecie.

– „Chcemy być graczem globalnym, nie mniejszym niż z pierwszej trójki największych dostawców systemów ładowania na świecie, przy czym jako świat rozumiem Europę i Stany Zjednoczone, bo Chiny, choć rozwijają się dzisiaj najbardziej dynamicznie, są pod względem infrastruktury samowystarczalne” – dodaje prezes Kubik.

Firma zainwestowała do tej pory kilkaset milionów złotych w budowę zdolności produkcyjnych w zakładzie w Zielonej Górze. Nakłady finansowane były z dotacji, długiem bankowym oraz z emisji akcji. Od stycznia 2022 r. znaczący mniejszościowy pakiet (35,5%) w spółce ma Polish Enterprise Fund VII, zarządzany przez Enterprise Investors, jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Zbudowaliśmy potencjał, który teraz stopniowo będziemy uwalniać. W 2023 roku wyprodukujemy ok. 5 tys. stacji ładowania, ale w ciągu kilku lat jesteśmy w stanie dojść nawet do 50 tys. stacji rocznie. A sumaryczna moc wszystkich wyprodukowanych przez nas urządzeń może być za 5 lat wielokrotnie wyższa niż dzisiaj” – twierdzi prezes Kubik.

Zielonogórska grupa może być spokojna o środki na finansowanie rozwoju mocy i dalszej ekspansji. W opublikowanym sprawozdaniu zarządu za 2021 r. można przeczytać, że zarówno Ekoenergetyka Polska, jak i jej spółki portfelowe cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony poważnych funduszy inwestycyjnych, które chcą inwestować w nowe technologie przyjazne środowisku naturalnemu.

t.b., ISBnews

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu