Komisja Europejska ustąpiła i złagodziła zakaz dla spalinówek

500 tys. zł na dobre pomysły na innowację społeczną z ORLEN Social Lab
23 marca 2023
Ekoenergetyka Polska chce być globalnym graczem
28 marca 2023

Silniki spalinowe (ICE) nadal będą mogły być montowane autach osobowych po 2035 r., jeśli będą wykorzystywały zeroemisyjne paliwa syntetyczne. Tylko jakie? I czy będzie to opłacalne dla koncernów paliwowych i kierowców?

W Europie jeździ ponad  250 mln aut osobowych, w większości z napędem spalinowym (ICE –  Internal Combustion Engine). A te od kilku lat są na cenzurowanym, głównie ze względu na emisję CO2. Podwyższanie norm, a więc kolejne ograniczenia emisji, to było dla ekologów i brukselskich urzędnicków stanowczo za mało. A jako, że Komisja Europejska chce, aby Europa była wolna od emisji w 2050 r., postawiono na samochody zeroemisyjne. Tylko z napędem elektrycznym (BEV – Battery Electric Vehicle) lub z ogniwami wodorowymi (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle).

Zakaz sprzedaży i rejestracji nowych samochodów z napędem spalinowym od 2035 r. był częścią pakietu „Fit for 55”, forsowanego przez Komisję Europejską w ramach tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Ich choć sprzeciw wobec preferowania samochodów z napędem elektrycznych (BEV) i napędem wodorowym (FCEV), jako jedynych prawdziwie zeroemisyjnych zgłaszało większość firm branży motoryzacyjnej oraz kilka krajów: Polska, Włochy, Czechy, Rumunia, Węgry i Słowacja, gdzie jest ona jedną z kluczowych w gospodarce, Komisja Europejska i Parlament Europejski nie zamierzały ustąpić, i 14 lutego br. przegłosowano wprowadzenie zakazu od 2035 r.

Dopiero zmiana stanowiska przez Niemcy, które w ostatnich tygodnia przystąpiły do koalicji i groźba weta ze strony lidera branży, zmusiło Komisję Europejską, do zrobienia kroku wstecz w tym doktrynalnym podejściu i zaakceptowania również silników spalinowych o zerowej emisji, co nazywa teraz „porozumieniem”.

– „Osiągnęliśmy porozumienie z Niemcami w sprawie przyszłego wykorzystania paliw syntetycznych. Od teraz będziemy pracować nad tym, aby rozporządzenie w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów zostało przyjęte jak najszybciej” – napisał na Twitterze Frans Timmermans, komisarz ds. środowiska KE.

Należy pamiętać, że koalicja oporu była szersza, obejmowała co najmniej 7 krajów. A premier Mateusz Morawiecki, jeszcze na ubiegłotygodniowym szczycie Rady Europejskiej rozmawiał z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem o wykorzystaniu technologii związanych z paliwami syntetycznymi. Komunikat KE opublikowano po tym spotkaniu. Kompromis to też efekt postawy Polski.

Co warto zauważyć, że choć Niemcy grożąc wetem argumentowały, że należy zmodyfikować decyzje, bo elektryfikacja transportu ciężkiego i długodystansowego jest ekonomicznie nieuzasadniona, i dlatego nie można przekreślać napędu spalinowego, regulacje poluzowano przede wszystkim dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Obecnie zgodnie z wypracowanym kompromisem, w krajach członkowskich Unii Europejskiej po 2035 roku nadal będą mogły być rejestrowane auta wyposażone w silnik spalinowy, o ile będą wykorzystywać wyłącznie paliwa neutralne pod względem emisji CO2. Nie określono, jakie to paliwa, więc choć wydaje się, że obroniono napęd spalinowy (i tysiące miejsc pracy w działających fabrykach koncernów, produkujących samochody i u dostawców podzespołów), to teraz będą trwały żmudne negocjacje, aby ustalić katalog. Należy zakładać, że KE będzie chciała wprowadzenia w autach zabezpieczeń technicznych, uniemożliwiających korzystanie z benzyny i oleju napędowego.

Paliwa syntetyczne znane są od 100 lat, i ich pionierami były Niemcy, głównie ze względu na ograniczony dostęp do węglowodorów. Produkowano je poprzez uwodornianie węgla (brunatnego lub kamiennego) metodą Bergiusa-Piera lub w wyniku syntezy Fischera-Tropscha z węgla kamiennego, gazu ziemnego, ropy naftowej lub biomasy. Ale to historia (także dosłownie, bo czołgi Wermachtu siejące zniszczenie w Europie, w czasie II wojny światowej, były napędzane syntetycznym paliwem).

Ze względu na ortodoksyjne podejście brukselskich urzędników do paliw kopalnych, synteza węgla i węglowodorów raczej nie wchodzi w grę. Zostaje biomasa (i morskie algi). Choć do tej pory nie wdrożono tej technologii na szerszą skalę, ze względu na wyższe koszty wytwarzania niż w przypadku paliw tradycyjnych.

Bioetanol nowej generacji ze słomy zbóż chce produkować PKN Orlen w budowanym za 1,12 mld zł zakładzie w Jedliczu (będzie to druga taka instalacja w Europie). Ale ma on być na razie dodatkiem do paliw tradycyjnych, pozwalającym, dzięki blendowaniu na obniżenie narodowego celu wskaźnikowego.

W transporcie można wykorzystywać jeszcze bioLNG, czyli biometan w formie ciekłej, wytwarzany w biometanowniach z wykorzystaniem biomasy, lub substratów, dzięki czemu można uzyskać nawet ujemną emisyjność.

Albo można też postawić na inne alternatywne paliwa. Pod koniec 2022 r. konsorcjum Porsche, Siemens i chilijskiej firmy Highly Innovative Fuels rozpoczęło produkcję syntetycznego paliwa eFuels w instalacji pilotażowej w Chile. Powstaje ono właśnie w reaktorze Fischera-Tropscha, ale z tlenku węgla (a on z dwutlenku węgla wychwytywanego z powietrza) oraz zielonego wodoru wytwarzanego za pomocą elektrolizy wody za pomocą odnawialnych źródeł energii elektrycznej (elektrowni wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych). Tylko, że jest to droga technologia, wymagająca dużego wolumenu energii.

p.lemberg@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu