Produkcja własna Grupy Orlen pokrywa 46% krajowego zużycia gazu

PKN Orlen zaspokoił oczekiwania Komisji Europejskiej
7 kwietnia 2023
Blisko 1/3 Polaków planuje zakup roweru
12 kwietnia 2023

Źródło: PGNiG. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu w Lubiatowie

Produkcja własna gazu ziemnego Grupy Orlen, głównie ze złóż w Polsce i Norwegii pozwoliła na zaspokojenie prawie połowy ubiegłorocznego krajowego zużycia. Konsolidacja aktywów wydobywczych zwiększy optymalizację inwestycji w tym segmencie, i spowoduje istotny, bo blisko 3-krotny, do 6,2 mld zł wzrost nakładów inwestycyjnych w 2023 r. Strategia Orlen2030 przewiduje wzrost produkcji gazu pochodzącego z własnych zasobów do 12 mld m3 rocznie.

Łączna produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen w kraju i za granicą wyniosła w ub.r. 7,7 mld m3, co oznacza, że mogłaby pokryć 46,3% krajowego zapotrzebowania na ten surowiec, które według Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyniosło 16,62 mld m3.

Wzrost znaczenia produkcji własnej to efekt strategicznych decyzji i stworzenia z PKN Orlen koncernu multienergetycznego, poprzez działania konsolidacyjne – połączenie z Grupą Lotos, a zwłaszcza z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem.

Produkcja gazu w Grupie PGNiG, które dołączyła do Grupy Orlen w listopadzie 2022 r. wyniosła w ub.r. 6,87 mld m3, i była o ok. 30% w stosunku do 2021 r. (5,25 mld m3). Łączny wolumen produkcji gazu zrealizowany przez ORLEN Upstream oraz Lotos Norge, spółkę wydobywczą z Grupy LOTOS, przejętej w sierpniu 2022 roku wyniósł w ub.r. ok. 0,9 mld m3.

– „Dalszy rozwój działalności wydobywczej koncernu jest jednym z filarów zaktualizowanej strategii ORLEN2030. Mamy ambitny, ale całkowicie realny plan dynamicznego zwiększenia wolumenu własnego wydobycia gazu ziemnego, które do 2030 osiągnie poziom 12 mld m3 rocznie. W przypadku działalności zagranicznej naszym priorytetem jest Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie przez ostatnie dwa lata, co roku podwajaliśmy produkcję. Stale inwestujemy również w poszukiwanie oraz wydobycie gazu w Polsce, gdzie odkrywamy dodatkowe zasoby tego surowca, pozwalające utrzymać krajową  produkcję gazu na stabilnym i wysokim poziomie”  – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Produkcja gazu ziemnego w Polsce – eksploatacją krajowych złóż zajmuje się głównie PGNiG z Grupy ORLEN – w 2022 roku wyniosła ok. 3,43 mld m3 (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o kaloryczności 39,5 MJ/m3), wobec 3,51 mld m3 rok wcześniej. Niewielki, bo 2,3-proc. spadek wolumenu produkcji spowodowany był wydłużeniem procesów inwestycyjnych, na skutek epidemii COVID-19 w latach 2020-2021. Ubiegłoroczna krajowa produkcja gazu ziemnego Grupy Orlen pokryła 20,6% zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce, potwierdzając znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Produkcja gazu za granicą wyniosła w ub.r. 4,3 mld m3. Spółki z Grupy Orlen oprócz Polski prowadzą obecnie wydobycie gazu ziemnego na czerech rynkach Norwegii, Kanadzie, Pakistanie oraz na Litwie (i dodatkowo poszukiwania w Libii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich). W ub.r. udział gazu ziemnego w wydobyciu wyniósł 74% (z 191 k boe/d) i przedstawiał się następująco: Polska 62,3 k boe/d, Norwegia: 62,4 k boe/d, Kanada 7,5 k boe/d, Pakistan 5,2 k boe/d. W największym stopniu wzrósł wolumen zrealizowany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Produkcja PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen wyniosła 3,15 mld m3, co oznacza wzrost o blisko 122%, licząc rok do roku (z 1,42 mld m3).

Norweski Szelf Kontynentalny, gdzie Grupa posiada 98 koncesji i prowadzi wydobycie na 17 złożach jest kluczowy dla realizacji wzrostu wydobycia gazu ziemnego przewidzianej w aktualizacji Strategii Orlen2030. W najbliższych trzech latach prognozowany jest dalszy wzrost wydobycia gazu w Norwegii, do poziomu ok. 4 mld m3 rocznie, a w perspektywie 2030 roku – nawet do ok. 6 mld m3 rocznie.

Aktualnie realizowane w Grupie ORLEN projekty pozwolą w ciągu najbliższych 3 lat zwiększyć krajowe wydobycie także do ok. 4 mld m3

Planowane nakłady na wydobycie węglowodorów w ub.r. miały wynieść 0,46 mld zł (nie uwzględniały planów przejętej Grupy Lotos i PGNiG). Ostatecznie, po przejęciu aktywów wydobywczych, zrealizowany CAPEX wyniósł 2,2 mld zł.

W 2023 r. koncern planuje zwiększyć nakłady w tym segmencie do 6,4 mld zł (i 4 mld zł na rozwój sieci dystrybucji), m.in. na projekty PGNiG Upstream Norway i Lotos Norge oaz Orlen Upstream w Polsce i Kanadzie. Nakłady w Norwegii mają stanowić 10,6% planowego CAPEX-u Grupy Orlen, który ma wynieść 36,2 mld zł, czyli wyniosą 3,84 mld zł, a w Kanadzie 1,3% (0,47 mld zł). Udział Pakistanu, Libii, ZEA w planowanych nakładach to łącznie ok. 1%, a Litwy, gdzie Grupa Orlen ma też aktywa petrochemiczne, sieć dystrybucji – 4,7%. Na tej podstawie można szacować, że nakłady na wydobycie w Polsce wyniosą do 2 mld zł. Wyraźnie widać, że priorytetowe destynacje to Norwegia i Polska, przy czym konsolidacja pozwoliła na istotne zwiększenie inwestycji.

Gaz ziemny pochodzący z wydobycia własnego (PGNiG Upstream Norway) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, to ważne źródło surowca dostarczanego do Polski poprzez Baltic Pipe, który został uruchomiony 1 października 2022 r., a przesył tą rurą jest systematycznie zwiększany. W 2023 r. przez ten podmorski gazociąg planowane jest przesłanie ok. 6,5 mld m3 gazu, z czego blisko połowę może stanowić surowiec pochodzący z wydobycia własnego Grupy Orlen. Zarezerwowała ona ok. 8 mld m3 rocznej przepustowości. Planowany wzrost wydobycia własnego umożliwi w ciągu najbliższych lat przesyłanie poprzez Baltic Pipe coraz większych wolumenów gazu pochodzących z własnego wydobycia ze złóż w Norwegii. W 2030 roku będą mogły stanowić nawet aż 75% łącznej zarezerwowanej przepustowości tego gazociągu.

Według stanu na 2022 rok, Grupa Orlen dysponuje udokumentowanymi rezerwami węglowodorów wynoszącymi łącznie 1279,6 mln boe (w tym udział gazu ziemnego na poziomie 73%), z czego 733,6 mln boe, a więc ponad połowa to udokumentowane źródła krajowe (w których udział gazu ziemnego wynosi 81%).

W 2030 r. w wydobycie gazu w Polsce ma wynieść ok. 12 mld m3. Zgodnie ze Strategią Orlen2030 nakłady inwestycyjne na wydobycie i obrót gazem mają wynieść 70 mld zł, czyli 8,8 mld zł średniorocznie.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu