Orzeł podwoi recykling opon dzięki wsparciu ARP

Grecko-izraelski sojusz w polskiej fotowoltaice
26 kwietnia 2023
Energa z Grupy Orlen powiększyła do 100 MW moce w fotowoltaice. Tanio
27 kwietnia 2023

Orzeł, zajmujący się recyklingiem poużytkowych opon do samochodów ciężarowych został włączony do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, dzięki czemu firma z Poniatowej będzie mogła odliczyć od podatków 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w rozbudowę mocy przerobowych, wartej blisko 25 mln zł.

Orzeł S.A. to notowana na rynku alternatywnym New Connect spółka z sektora MŚP, która od kilkunastu lat zajmuje się recyklingiem materiałowym używanych opon samochodowych, odzyskując gumę, kord stalowy i tekstylny, przerabiając rocznie kilkanaście tysięcy ton zużytych opon. W Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej, leżącej w zachodniej części województwa lubelskiego firma wytwarza z niej granulat gumowy SBR, strategiczny produkt, stanowiący alternatywę dla tradycyjnych materiałów stosowanych w budownictwie, i zyskujący popularność jako podstawowy składnik bezpiecznych nawierzchni na obiektach sportowych (np. na Orlikach, bieżniach). W portfolio poniatowskiej firmy są jeszcze aktywny puder gumowy i modyfikatory asfaltu (DroGum).

Teraz fabryka Orła została włączona do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Dzięki temu firma może zrobić kolejny duży krok w rozwoju działalności, rozbudowując dotychczasowy zakład, działający od 2012 r., istotnie zwiększając jego zdolności produkcyjne, co umożliwi zaspokojenie rosnącego istotnie popytu na rynku produktów recyklingu opon zarówno w kraju jak i w Europie Środkowo-Wschodniej.

– „Pomagamy rozwijać skrzydła polskim firmom – taka jest nasza misja. Orzeł to spółka, która ma już doświadczenie na rynku i świetne perspektywy rozwojowe. Dzięki wsparciu ARP będzie mogła wejść na jeszcze wyższy poziom. Zależy nam na tym – by zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – małe firmy stawały się średnimi, średnie dużymi, a drogę do takich osiągnięć” – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP S.A.

Obecnie Orzeł zajmuje się głównie recyklingiem poużytkowych opon samochodów ciężarowych, dlatego zarząd spółki planuje rozbudowę mocy zakładu w Poniatowej poprzez instalację drugiej linii technologicznej dostosowanej do przetwarzania zwiększonego udziału opon od aut osobowych. Poza wzrostem przerobu, pozwoli mu to na zdywersyfikowaniem ryzyka dostaw, przy jednoczesnym osiągnięciu synergii z dostawcami, którzy będą mogli pominąć etap sortowania zebranych opon. Projekt inwestycyjny obejmuje także modernizację parku maszynowego oraz placu składowego na gotowy wyrób jak i magazynowanie zużytych opon.

Wartość projektu inwestycyjnego to 24,9 mln zł. Dzięki decyzji o wsparciu spółka może liczyć́ na zwrot podatku CIT/PIT do 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Zostało ono udzielone w formie zwolnienia z podatku dochodowego do maksymalnej kwoty 17,44 mln zł, stanowiącej 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji w okresie 15 lat.

– „Gratuluję zarządowi firmy Orzeł S.A., który stawia sobie ambitne cele i z sukcesem dąży do ich realizacji. Co bardzo ważne, dzięki decyzji o wsparciu spółka może liczyć́ na zwrot podatku CIT/PIT do 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych” – podkreśla Artur Soboń, wiceminister finansów.

– „Inwestycja w ramach Euro-Park Wisłosan bazuje na technologii będącej autorskim projektem zarządu i kadry zaangażowanych pracowników. Bez wsparcia finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu jej realizacja byłaby niemożliwa. Dzięki rozbudowie zakładu przejdziemy transformację z małej firmy na średnią i stworzymy 20 nowych miejsc pracy w regionie” mówi Monika Koszade-Rutkiewicz, prezes i akcjonariusz Orzeł S.A.

Zatrudnienie według giełdowego raportu jednostkowego spółki za 2022 r. wynosiło 47 osób.

Firma rozpoczęła już zakup wyposażenia – 12 kwietnia br. zarząd podpisał z zagranicznym dostawcą umowę dotyczącą zakupu urządzeń stanowiących część drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon o wartości 0,98 mln euro (ok. 4,6 mln zł), czyli odpowiadającą 18% planowanych nakładów (w ub.r. CAPEX na niefinansowe aktywa trwałe, czyli maszyny i urządzenia wyniósł 0,47 mln zł).

Uruchomienie nowej linii produkcyjnej planowane jest na drugą połowę 2024 r. Dzięki inwestycji ma nastąpić podwojenie wolumenu opon poddawanych recyklingowi, a tym samym dwukrotny wzrost przychodów ze sprzedaży Orła, co przy jednoczesnym uzyskaniu efektu skali pozwoli także na poprawę rentowności.

Orzeł, który zadebiutował na alternatywnym rynku New Connect w kwietniu 2008 r., miał w ub.r. 2,52 mln zł zysku netto (-0,4% r/r), przy 14,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%). W 2022 r. firma dokonała recyklingu 18 800 ton zużytych opon, odzyskując 12 800 ton granulatu gumowego, 4100 ton stali oraz 900 ton tekstyliów, ograniczając tym samym emisję gazów cieplarnianych do atmosfery wynoszących 15 000 – 17 000 ton ekwiwalentu CO2.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu