Energa z Grupy Orlen powiększyła do 100 MW moce w fotowoltaice. Tanio

Orzeł podwoi recykling opon dzięki wsparciu ARP
27 kwietnia 2023
Zarząd PKN Orlen dostał mandat zaufania na nową kadencję
27 kwietnia 2023

Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy Orlen uruchomiła oficjalnie dwie wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark o mocy 62 MW na Mazurach i PV Gryf o mocy 25 MW w Wielkopolsce. Wydatki inwestycyjne na te dwie instalacje wyniosły 260 mln zł, czyli 35% mniej niż wynosi obecnie koszt zakupu elektrowni solarnej o takiej mocy.

Energa Wytwarzanie, spółka z Grupy Energa, kontrolowanej przez multienergetycznego championa PKN Orlen zakończyła budowę dwóch dużych farm fotowoltaicznych, które powiększą jej solarny park wytwórczy do 97 MW. Pierwsza z nich PV Wielbark o 62 MW mocy zainstalowanej, zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim (Borki Wielbarskie, gmina Wielbark, powiat szczycieński), jest obecnie co najmniej trzecią co do wielkości farmą PV w Polsce.

Druga otwarta wielkoskalowa instalacja Energi Wytwarzanie to PV Gryf o mocy 25 MW, zlokalizowana w woj. wielkopolskim (gmina Przykona, powiat turecki). W sumie więc działający operacyjnie portfel solarny powiększył się o 87 MW, a zielona energia produkowana w tych instalacjach mogła zasilić ok. 43 tys. gospodarstw domowych. Obie farmy wygrały aukcje URE na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Wydatki inwestycyjne wyniosły 260 mln zł. 

– „Odnawialne źródła energii są fundamentem naszej transformacji i kluczem do zapewnienia Polsce niezależności i bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego, zgodnie ze strategią Orlen 2030, konsekwentnie zwiększamy zaangażowanie w ich rozwój poprzez budowę własnych instalacji i nabywanie atrakcyjnych biznesowo aktywów. Do 2030 roku przeznaczymy na realizację projektów OZE ponad 50 mld zł, zwiększając moce do 9 GW. Uruchomienie dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych – Wielbark i Gryf skutecznie przybliża nas do tego celu” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Budowa farmy PV Wielbark trwała półtora roku – ze względu na zakłócenia w dostawach komponentów, spowodowane covidowymi obostrzeniami, a potem wybuchem wojny na Ukrainie, i koniecznymi inwestycjami w system dystrybucyjny. Ale deweloperowi (Artimex i Energa Green Development) i inwestorowi udało się utrzymać budżet w ryzach i instalacja kosztowała 200 mln zł, co celnie oszacowaliśmy, w październiku 2021 r., gdy Energa OZE przejmowała ten projekt (8 MW działające i 54 MW w budowie):

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2021/10/21/fotowoltaiczne-zakupy-energii-oze-za-blisko-30-mln-zl-na-poczatek/

Farma fotowoltaiczna PV Wielbark obecnie składa się z ok. 150 tys. jednostronnych paneli mono o mocy jednostkowej do 530 W i obsługiwana jest przez ponad 300 inwerterów (falowników), a do jej budowy zużyto ok. 2,5 tys. ton stali. Instalacja powstała na obszarze 119 ha, na glebach o jednej z najniższych klas. Prace budowlane zrealizowano w drugiej połowie 2022 roku i wówczas podłączono do sieci elektroenergetycznej pierwsze panele o łącznej mocy ok. 12 MW. Do uruchomienia pozostałych wymagana była modernizacja pobliskiego Głównego Punktu Zasilania – GPZ Wielbark, którą wykonała Energa Operator, co wydłużyło horyzont inwestycji.

Z kolei farma PV Gryf powstawała w dwóch etapach. Pierwszy o mocy 20 MW zakończył się w pierwszej połowie 2022 roku, a uruchomienie dodatkowych paneli o mocy 5 MW, planowane było na I kwartał 2023 r. (i w tym przypadku opóźnienia wynikały z niezawinionych zakłóceń w łańcuchu logistycznym). PV Gryf składa się z ok. 50 tys. paneli, a jej moc wynosi obecnie 25 MW, co pozwala na zasilenie w czystą energię ok. 10 tys. gospodarstw domowych. Wartość tej inwestycji wyniosła ok. 60 mln zł.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2022/11/28/farma-pv-gryf-zwieksza-moc-do-26-mw/

PV Gryf powstała w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej FW Przykona o mocy ok. 31 MW, uruchomionej latem 2020 r. i małej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MW., należących do Energa Wytwarzanie. Obie, a właściwie to już trzy instalacje stoją na należących do Energi terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów, gdzie Grupa Orlen posiada tam 300 ha.

Warto zauważyć, że mimo opóźnień, CAPEX na poziomie ok. 260 mln zł, oznacza, że 1 MW kosztował ok. 3 tys. zł (netto), przy czym instalacje budowano na zakupionych gruntach (w przypadku PV Wielbark ten koszt był w cenie). Obecnie za 1 MW gotowej do użytkowania farmy trzeba zapłacić ok. 1 mln euro (4,6 mln zł). Oszczędności mogły wynieść więc ok. 140 mln zł (nie uwzględniając utraconych przychodów ze sprzedaży energii z tych instalacji).

Do końca tego roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. A to oznacza, że wydatki zwiększą się o ok. 24 mln zł. Na ok. 10 hektarach zamontowane zostanie kolejne 15 tys. paneli i 19 inwerterów. Tym samym instalacja będzie w stanie wyprodukować rocznie czystą energię umożliwiającą zasilenie blisko 35 tys. gospodarstw domowych. 

Obecnie w portfolio Energi z Grupy ORLEN jest już ok. 97 MW mocy zainstalowanej w fotowoltaice, a do końca 2023 roku, po zrealizowaniu kolejnych inwestycji, wzrośnie ona do ok. 110 MW, bez uwzględnienia potencjalnych akwizycji, a PKN Orlen analizuje szereg projektów.

Z kolei w 2024 roku, w sąsiedztwie farmy Gryf powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW: PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW. 

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu