Zarząd PKN Orlen dostał mandat zaufania na nową kadencję

Energa z Grupy Orlen powiększyła do 100 MW moce w fotowoltaice. Tanio
27 kwietnia 2023
Krok bliżej do lokalizacji pierwszych sześciu SMR-ów w Polsce
27 kwietnia 2023

Źródło: PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen powołała dzisiaj zarząd spółki w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję.  

Obecna kadencja zarządu upływa z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdzi m.in. wyniki finansowe za 2022 r. Już miesiąc wcześniej, 30 marca br. minister aktywów państwowych wicepremier Jacek Sasin, działający jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji spółki należących do Skarbu Państwa powołał do zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka, któremu następnie rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa multienergetycznego koncernu na kolejną 3-letnią kadencję.

Dzisiaj rada nadzorcza potwierdziła 3-letni mandat zaufania dla pozostałych 10 członków zarządu.

Oczywiście nowa kadencja rozpocznie się po dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022. Od tego momentu zarząd PKN Orlen będzie pracował w 11-osobowym, niezmienionym składzie:

 • Daniel Obajtek – prezes zarządu, dyrektor generalny;
 • Armen Konrad Artwich – członek zarządu ds. korporacyjnych;
 • Adam Burak – członek zarządu ds. komunikacji i marketingu;
 • Patrycja Klarecka – członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej;
 • Krzysztof Nowicki – członek zarządu produkcji i optymalizacji;
 • Robert Perkowski – członek zarządu ds. wydobycia;
 • Michał Róg – członek zarządu ds. handlu hurtowego i międzynarodowego;
 • Piotr Sabat – członek zarządu ds. rozwoju;
 • Jan Szewczak – członek zarządu ds. finansowych;
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak – członek zarządu ds. strategii i zrównoważonego rozwoju;
 • Józef Węgrecki – członek zarządu ds. operacyjnych.

Nie wiadomo, czy zmienią się obszary nadzorowane przez poszczególnych członków zarządu, wpisaliśmy aktualne.

Obecnie Grupa PKN Orlen zarządza 7 rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, zintegrowanych z petrochemią. Posiada ok. 3100 stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie, Węgrzech. Prowadzi wydobywczą – 191 tys. boe/d ropy naftowej i gazu – w Polsce, Norwegii, Kanadzie, Pakistanie i na Litwie. Ma 5,1 GW mocy zainstalowanych w energetyce, w tym 0,7 GW w OZE.

W 2022 roku dzięki akwizycjom i rozwoju organicznemu Grupa Orlen miała już 38,7 mld zł EBIDTA lifo, 21,4 mld zysku netto, przy 278,5 mld zł przychodów ze sprzedaży. CAPEX wzrósł do 19,6 mld zł.

W zaktualizowanej strategii Orlen2030 koncern planuje przeznaczyć do końca dekady około 320 mld zł na inwestycje, co daje ok. 40 mld zł nakładów średniorocznie, z czego 40% ma być przeznaczone na zeroemisyjne projekty. Najwięcej środków, po 70 mld zł zostanie przeznaczone na wydobycie i obrót gazem oraz na zieloną energetykę (morskie i lądowe farmy wiatrowe, biogazownie). Na energetykę konwencjonalną, ale niskoemisyjną i sieci koncern planuje wydać 65 mld zł, w tym 15 mld zł na zielone technologie. Na segment rafineryjny zostanie przeznaczone 60 mld zł (25 mld zł), na petrochemię 40 mld zł (5 mld zł), a na rozwój detalu 15 mld zł (5 mld zł).

Dzięki tym inwestycjom multienergetyczny koncern ma generować około 400 mld zł przychodu rocznie i obsługiwać ok. 150 mln klientów.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu