Grupa Kapitałowa PGE miała udany początek 2023 r.

Pięć ładowarek na stacjach AVIA. Na początek
12 maja 2023
Columbus Energy na niewielki plusie. Kurs akcji w górę
15 maja 2023

Powtarzalny wynik EBITDA wyniósł około 3,35 mld zł, czyli o 29% więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł ok. 1,72 mld zł, o 69% więcej rok do roku – wynika z przedstawionych przez giełdową spółkę szacunkowych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2023 r.

Grupa Kapitałowa PGE, największy producent energii elektrycznej w Polsce, i ciepła systemowego wytwarzanego w kogeneracji mimo obciążeń wynikających z tarczy solidarnościowej mrożącej ceny energii dla odbiorców indywidualnych, podmiotów wrażliwych, miała udany I kwartał 2023 r. Zarząd szacuje wstępnie, że skonsolidowana powtarzalna EBITDA (wynik z wyłączeniem zjawisk jednorazowych), czyli zysk operacyjny bez amortyzacji, kosztów finansowych wyniosła 3,35 mld zł, czyli o 29% więcej niż w I kwartale 2022 r. Na co złożyło się:

  • 1,27 mld zł EBIDTA w segmencie dystrybucji energii, wobec 0,80 mld zł rok wcześniej (+58,8% r/r), przy czym wynik ten zawiera niegotówkowy efekt doszacowania kosztów różnicy bilansowej (ok. 0,57 mld zł), równocześnie pomniejszający wynik segmentu obrót;
  • 0,92 mld zł EBITDA w segmencie ciepłownictwa, wobec 0,20 mld zł rok wcześniej, a tak znaczący wzrost w porównaniu do I kwartału 2022 r. to efekt niskiej bazy wynikający z niepokrywania rok wcześniej rosnących kosztów CO2 i paliw w taryfach ciepłowniczych;
  • 0,91 mld zł EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej, w porównaniu do 0,44 mld zł osiągniętych w I kwartale 2022 r. (+106,8%)a , na co miały wpływ przede wszystkim wyższe przychody z regulacyjnych usług systemowych i rynku mocy;
  • 0,44 mld zł EBITDA w segmencie energetyki odnawialnej, wobec 0,50 mld zł rok wcześniej, spadek o 12% wynikał z dokonywanych przez PGE Energia Odnawialna odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
  • -0,34 mld zł straty EBITDA w segmencie obrotu, wobec 0,50 mld zł zysku w analogicznym okresie 2022 r.
  • .

– „W I kwartale 2023 roku, pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 o ponad 4 mld zł niż w I kwartale ubiegłego roku, konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski. PGE odpisała 2,3 mld zł na fundusz finansujący zamrożenie cen energii dla polskich gospodarstw domowych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Jest to tylko część naszych działań na rzecz społeczeństwa, mających na celu minimalizowanie kosztów energii. Dodatkowo, stale inwestujemy w budowę oraz modernizację nowoczesnej infrastruktury energetycznej, która będzie służyć Polakom przez lata. W minionym kwartale wypracowaliśmy 1,7 mld zł zysku netto i porównywalną kwotę przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje w transformację energetyczną Polski” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z szacunkami zarządu, zysk netto dla akcjonariuszy PGE Polskiej Grupy Energetycznej wyniósł ok. 1,72 mld zł (wobec 1,02 mld zł przed rokiem), przy nakładach inwestycyjnych wynoszących 1,53 mld zł, o czyli o 70% większych niż w I kwartale 2022 roku (0,89 mld zł). Zadłużenie netto, uwzględniające przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2 wyniosło ok. 13,8 mld zł, co oznacza, że udało się je zredukować w porównaniu do końca 2022 roku o 0,6 mld zł.

Jednostki wytwórcze Grupy PGE wyprodukowały w I kwartale br. 15,7 TWh energii elektrycznej, o 9% mniej niż w I kwartale 2022 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,5 TWh, czyli o 3% mniej licząc rok do roku. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 3%, do 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

PGE zaznacza, że prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał jest planowana na 23 maja 2023 br.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu