Columbus Energy na niewielki plusie. Kurs akcji w górę

Grupa Kapitałowa PGE miała udany początek 2023 r.
12 maja 2023
Rusza zielona platforma e-commerce
15 maja 2023

Akcje Columbus Energy, jednego z liderów rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w od dwóch dni idą na warszawskiej giełdzie w górę. Małopolska spółka poprawiła wyniki na poziomie operacyjnym, co spotkało się z dobrym odbiorem przez inwestorów.

Columbus Energy jest jednym z liderów rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jednak giełdowa spółka, od 12 kwietnia br. notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (wcześniej przez kilka lat na NewConnect), od dłuższego czasu boryka się z trudnościami.

W 2022 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 595,2 mln zł, zaliczając spadek o -19,2% licząc rok do roku, a strata netto pogłębiła się do -82,5 mln zł, z -5,9 mln zł rok wcześniej. Ale pierwsze złe symptomy widać było już w IV kwartale 2021 r., kiedy Columbus Energy zaliczył spadek EBIDTA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji, jako kosztu) do -27 mln zł. 

Po publikacji wyników za I kwartał 2023 r. wygląda na to, że po ponad rocznej chorobie spółka może stanąć na nogi. Wprawdzie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 128,1 mln zł, wobec 223,72 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek niemal o połowę (-42,7%), ale I kwartał 2022 r. był rekordowy w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych, bo sprzedaż paneli napędzana była obawami prosumentów związanymi ze zmianami w rządowym programie dotacyjnym „Mój Prąd”, które miały wejść od 1 kwietnia. Ten kto zdążył zgłosić operatora swoją mikroinstalację, jeszcze przez 15 lat może dalej rozliczać się z produkowanej energii w ramach net meteringu, po tej dacie, aby dostać dotację, trzeba przejść na mniej korzystny net biling, promujący większą autokonsumpcję energii.

-„W strukturze przychodów grupy widać wyraźny udział sprzedaży realizowanej w Republice Czeskiej. Spółka Columbus Energy a.s. wygenerowała w tym okresie blisko 23 mln zł w ramach podstawowej działalności operacyjnej, a to dopiero drugi kwartał sprzedaży prowadzonej na tym rynku. Bardzo istotną zmianę w strukturze przychodów stanowi też segment magazynów energii. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły dwunastokrotnie do 16,5 mln zł w 2023 r., i zapewne będzie to kolejny produkt po pompach ciepła, którego sprzedaż stanie się znacząca w kolejnych kwartałach i latach” – mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Jednak warto zauważyć, że skala przyrostu mocy mikroinstalacji instalacji PV – 8,5 MW, podstawowego produktu Columbus Energy, była najniższa od lat.

Ale mniejsze, znaczy piękniejsze, uważają najwyraźniej inwestorzy. Zysk operacyjny Columbus Energy wyniósł 11,84 mln zł, w porównaniu do -7,97 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 8,22 mln zł, wobec -4,02 mln zł straty na tym poziomie rok wcześniej. Ostatecznie w I kwartale 2023 r. Columbus Energy wyszedł na niewielki plus: odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec -13,81 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła tylko -0,84 mln zł, wobec -14,17 mln zł straty rok wcześniej.

Choć wynik końcowy, jak widac balansował wokół zera, a więc zarząd Columbusa ma jeszcze dużo do zrobienia, inwestorzy giełdowi bardzo dobrze przyjęli wyniki. Akcje Columbus Energy były w piątek bardzo chodliwym towarem na warszawskiej giełdzie. W ciągu dnia kurs rósł nawet do 9,79 zł, ostatecznie kończąc dzień na poziomie 9,52 zł, co oznacza wzrost o 5,54%. W poniedziałek akcje dalej drożały, choć wolniej.

Największym akcjonariuszem krakowskiej spółki jest Dawid Zieliński, jednocześnie prezes Columbus Energy, dysponujący 49,93-proc. pakietem, drugim co do wielkości posiadanego pakietu Piotr Kurczewski (20,11%). W wolnym obrocie jest obecnie 18,15 mln akcji, stanowiących 26,4% kapitału.

Columbus Energy jest 416 spółką notowaną na głównym rynku GPW Warszawie oraz piątym debiutem na tym rynku w 2023 r. 12 kwietnia na otwarciu kurs akcji wyniósł 10,52 zł, co oznaczało spadek o 2,66% wobec ceny odniesienia, a dzień debiutu spółka zakończyła kursem na poziomie 10,30 zł. Jak widać, mimo dobrych nastrojów po publikacji wyników kwartalnych, kurs nadal nie odrobił strat po przeniesieniu notowań na rynek podstawowy warszawskiej giełdy.

Obecnie firma skupia się na kilku kluczowych obszarach: optymalizacji kosztów i zwiększeniu efektywności biznesu podstawowego, uruchomieniu działalności na nowych rynkach (po Czechach i Ukrainie), budowie nowych farm fotowoltaicznych i finalizowanie sprzedaży farm do polskiej spółki francuskiej grupy Engie (Zielona Energia), kontynuacji prac nad technologią i finansowaniem projektów wielkoskalowych magazynów energii. A w najbliższych tygodniach zarząd ma ogłosić nową strategię grupy Columbus.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu