Farmy wiatrowe za 3 mld zł ruszyły z produkcją energii w 2023 r.

Ponad 13 GW mocy w fotowoltaice
16 maja 2023
Orlen może mieć niemal bezemisyjne stacje paliw
19 maja 2023

O blisko 170 MW wzrosła w marcu br. moc zainstalowana moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych podłączonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych do sieci przesyłowej w naszym kraju – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. W kwartale br. przybyło 318 MW, dzięki czemu moc zainstalowana onshore wzrosła do 8,6 GW. Szacunkowy CAPEX dla tych instalacji to 2,9 mld zł.

Łączna moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych (i instalacji prosumenckich) podłączonych do sieci przez operatorów systemu energetycznego w Polsce wyniosła na koniec marca br. 8 573,3 MW, co oznacza przyrost o 2,0%, i nominalnie o 167,8 MW w porównaniu z końcem lutego br.

W ciągu I kwartału br. moc zainstalowana farm onshore przyrosła o 3,8%, tj. o 317,8 MW. Porównując rok do roku energetyka wiatrowa odnotowała wzrost aktywów wytwórczych o 17,9%, tj. o 1 299,4 MW.

Na koniec marca br., według danych ARE, lądowa energetyka odpowiadała za 36,0% mocy polskich OZE i 13,9% mocy wytwórczych całego krajowego systemu elektroenergetycznego, tracą systematycznie udziały na rzecz fotowoltaiki.

Ale choć fotowoltaika dominuje, odpowiadając za 21,2% mocy wytwórczych krajowego systemu elektroenergetycznego,

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/05/16/ponad-13-gw-mocy-w-fotowoltaice/

jej udział w produkcji energii jest znacznie mniejszy niż energetyki lądowej, która w marcu wyprodukowała 2 306,5 GWh (15,6%) energii oddanej do polskiego systemu, a w I kwartale 7 121,2 GWh (16,0%).

Kto stoi za wzrostami w onshore w Polsce? Inaczej niż w fotowoltaice nie są to prosumenci, bo w Polsce jest ok. 60 takich małych instalacji wiatrowych, a ich moc to 0,3 MW. Kolejna grupa to tzw. mali wytwórcy energii z OZE (o mocy do 1 MW), którzy na koniec ub.r. mieli 611 elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 403,3 MW. Oba te segmenty rynku reprezentują więc ok. 5% rynku.

Na kapitałochłonne inwestycje w budowę farm stać głównie inwestorów branżowych, także z zagranicy oraz fundusze infrastrukturalne, rzadziej decydują się na to firmy spoza branży i inwestorzy prywatni. Zajmują się tym spółki celowe, zakładane przez bezpośrednio przez inwestorów bądź deweloperów. Jednak proces budowy jest długotrwały, a sam rozruch trwa kilka tygodni, kiedy energia trafia do sieci, więc trudno jest precyzyjnie zidentyfikować wszystkie nowo uruchamiane instalacje. Formalnie sprzedaż energii elektrycznej z OZE o mocy powyżej 1 MW wymaga posiadania ważnej koncesji wydanej przez Urzędu Regulacji Energetyki.

Turbiny wiatrowe mają średnio 2-3 MW mocy, co powoduje, że każda taka elektrownia wymaga koncesjonowania. Według rejestru URE, w marcu br. wydano koncesje dla pięciu podmiotów na instalacje wiatrowe (WIL) o łącznie 67,2 MW mocy: QWP Wisznice (40,2 MW) i QWP Wądroże Wielkie (13,4 MW) z francuskiej grupy Qair, E&W Sp. z o.o. CHO (8 MW), należącej do polskiego dewelopera Winbud, Kaliskie Elektrownie Wiatrowe (4,1 MW), kontrolowanej przez izraelski fundusz inwestycyjny Helios oraz dla OZE Karol Moskała (1,5 MW).

W sumie w I kwartale br. URE wydał koncesje dla 12 wytwórców energii elektrycznej na instalacje wiatrowe o łącznie 286,9 MW mocy. Są to m.in. poza wcześniej wymienionymi: Polenergia Farma Wiatrowa 3 (Farma Wiatrowa Dębsk, o mocy 121 MW) z giełdowej grupy Polenergia, Nowa Energia 1 (FW Kozłowo, o mocy 60 MW), Farma Wiatrowa Bogoria (FW Bogoria, 22,6 MW), Winfan (FW Chojnice, 6 MW), należące do francuskiego funduszu Mirova, który odkupił je na etapie budowy od portugalskiego EDPR (Polska), QWP Wądroże Wielkie (dla FW Granowice o mocy 10,04 MW), Park Wiatrowy 13 (ZEW Krotoszyn Pilot 2, 4 MW), należąca do funduszu Helios i Gościejewo Sp. z o.o. Sp. k (FW Gościejewo, 2 MW), spółki celowej Winbudu.  

Szacunkowe nakłady na wybudowanie (lub zakup) 1 MW w dużych instalacjach onshore to obecnie co najmniej 2 mln euro, co oznacza, że wartość podłączonych farm w marcu to 1,53 mld zł, a w I kwartale br. 2,92 mld zł.

Trzeba przyznać, że CAPEX wygląda imponująco, zwłaszcza w czasach spowolnienia gospodarczego – według wstępnego szacunku GUS, w I kwartale br. PKB zmniejszył się o 0,2% (według Komisji Europejskiej gospodarka strefy euro skurczyła się o 0,2% w I kwartale, a pozostałych krajów UE wzrosła o 0,2%). Zaktualizowana prognoza KE dla Polski mówi o wzroście w całym 2023 r. na poziomie 0,7%.

Ale budowa farm, które w 2023 roku dostały koncesje URE ruszyła w l. 2021-2022, a patrząc na cały proces inwestycyjny kilka lat wcześniej.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu