Orlen może mieć bezemisyjne stacje paliw

PGE znalazła poliuretanowe remedium na erozję łopat turbin wiatrowych
19 maja 2023
Equinor Wind Power rusza z mega farmą fotowoltaiczną
19 maja 2023

PKN Orlen zbudował w Bydgoszczy pierwszą niemal samowystarczalną energetycznie stację paliw. System składający się z urządzenia do równoczesnej produkcji ciepła i chłodu oraz instalacji do odzysku ciepła pozwolił obniżyć 5-krotnie zapotrzebowanie na energię. Resztę, czyli ok. 40 MWh rocznie pokryte jest w 90% przez zieloną generację paneli fotowoltaicznych.

Multienergetyczny narodowy champion ma największą sieć stacji paliw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, będących wizytówką marki Orlen. Na koniec ub.r. liczyła ona 3097 obiektów, w tym najwięcej, bo 1920 było w Polsce, 587 w Niemczech i 431 w Czechach (PKN Orlen ma jeszcze stacje na Litwie, Słowacji i Węgrzech).

Mimo, że koncern musiał na żądanie Komisji Europejskiej sprzedać większość stacji przejmowanej Grupy Lotos, to liczba placówek mu wzrosła o 216 licząc rok do roku. W tym wzrosty odnotowano głównie w Polsce (sic!) i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych oraz na Słowacji w efekcie uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W Polsce należy do niego 34,1% udziałów w rynku.

Działalność detaliczna przyniosła w ub.r. 662 mln zł zysku, o 92 mln zł więcej niż rok wcześniej. Stacje to nie tylko wizytówki marki Orlen (przynoszące zyski), ale też koszty, które warto trzymać pod kontrolą, zwłaszcza zarządzając tak dużą siecią. Orlen chcąc ograniczyć koszty energii, montował na dachach budynków stacji i na wiatach nad dystrybutorami mikroinstalacje fotowoltaiczne, tak jak kilka innych paliwowych firm działających w Polsce (Shell, Unimot). Teraz nasz multienergetyczny champion poszedł krok, a nawet zrobił wielki skok, wyprzedzając konkurencję. PKN Orlen na jednej ze swoich stacji w Bydgoszczy w ramach pilotażu wdrożył rozwiązania istotnie ograniczające zużycie energii w obiekcie, które następnie w prawie 90% pokrywane jest zieloną energią produkowaną przez własne moduły fotowoltaiczne.

– „ORLEN ma odpowiedni potencjał, żeby testować najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym nasza działalność będzie jeszcze bardziej ekologiczna. Nie ograniczamy się do energetyki, petrochemii czy rafinerii. Innowacje wprowadzamy również na stacjach paliw, które są wizytówką naszej marki. Na jednej z nich połączyliśmy fotowoltaikę, energooszczędność i systemy do równoczesnej produkcji ciepła i chłodu. W ten sposób nasza stacja jest niemal samowystarczalna pod względem energetycznym. Wdrożenie tego rozwiązania w kolejnych lokalizacjach nie tylko ograniczy emisję dwutlenku węgla, ale spowoduje też zmniejszenie kosztów funkcjonowania sieci stacji paliw” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

System, opracowany przez inżynierów z polskiej firmy IGLOO, producenta urządzeń chłodniczych, agregatów inwerterowych i kogeneracyjnych oraz pomp ciepła, opiera się na kilku elementach. Podstawowym założeniem było zmniejszenie wolumenu energii potrzebnej do sprawnego działania obiektu. Stacja z punktem sprzedaży pozapaliwowej zużywa ok. 201 MWh energii elektrycznej rocznie m.in. do oświetlenia pomieszczeń w budynku, placu, ale też do zasilania klimatyzatorów, chłodni czy systemów grzewczych. Na stacji w Bydgoszczy, na której przeprowadzono pilotaż, zamontowano więc urządzenia pozwalające na bardziej efektywną produkcję ciepła i chłodu jednocześnie. Dodano do nich instalacje odzyskujące ciepło produkowane przez urządzenia elektryczne, np. lodówki i klimatyzatory, które potem wykorzystano do podgrzewania wody w łazienkach i myjni. Efekt? Zastosowane rozwiązania pozwoliły zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną 5-krotnie, do 37 MWh rocznie.

Kolejnym istotnym komponentem systemu są panele fotowoltaiczne, dzięki którym stacja sama wytwarza zdecydowaną większość potrzebnej energii. Analizy danych z pilotażu wskazują, że w skali roku, stacja będzie w stanie wyprodukować aż 86% niezbędnej do jej działania energii, czyli ok. 32 MWh. A to oznaczałoby konieczność zamontowania instalacji o mocy ok. 30 kW, a więc sporej wielkości, ale do tego można wykorzystać dach budynku stacji i wiatę nad dystrybutorami.

W trakcie pilotażu zgromadzono dane, które posłużą do dalszej optymalizacji instalacji. Zostaną one wykorzystane przy montażu tego systemu na kolejnych stacjach. Orlen ma na stacjach w Polsce ok. 1830 punktów sprzedaży pozapaliwowej (sklepów, restauracji). To oznaczałoby, że na tych obiektach zużywane jest ok. 368 GWh energii rocznie, a po wdrożeniu pilotażowych rozwiązań całej w Polsce zapotrzebowanie na energię spadłoby do 37 GWh. A to oznaczałoby nawet ok. 150-200 mln zł oszczędności rocznie.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu