PGE przekaże 10 mld złotych na obniżenie rachunków za energię

Equinor Wind Power rusza z mega farmą fotowoltaiczną
19 maja 2023
Baltic Power rozpoczyna prace budowlane na lądzie
22 maja 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała w I kwartale br. 2,32 mld zł na odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego rekompensowane są podwyżki cen energii (i gazu) dla odbiorców indywidualnych i wrażliwych oraz małych firm. W całym 2023 r. lider polskiego rynku elektroenergetycznego szacuje, że przekaże łącznie 10 mld zł swoich zysków w ramach rządowej tarczy solidarnościowej.

W tym roku każde gospodarstwo domowe w Polsce skorzysta z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r., do progu zużycia, który wynosi 2 000 kWh rocznie. To wsparcie, jakie przygotował rząd PiS w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej (ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej), która ma chronić Polaków przed skutkami skokowego wzrostu cen energii, paliw, w wyniku kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję, przed jej zbrodniczym atakiem na Ukrainę. Co ważne uzyskanie prawa do niższych cen energii nie wiąże się to z koniecznością dokonywania dodatkowych formalności – jest automatyczne.

Dodatkowo w uchwalonej 15 grudnia ub.r. ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych w 2023 r. rozszerzono definicję odbiorcy uprawnionego, dzięki temu z niższych cen mogą skorzystać osoby, które zużywają energię na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (taryfa C1 tzw. prąd budowlany). Wsparcie pozwala użytkownikom taryfy G na zmniejszenie wydatków na energię o ok. 2100 zł rocznie, a w przypadku C1, jeszcze większe.

Limit zużycia może być jeszcze wyższy w kilku przypadkach. Jeśli w danym gospodarstwie jest osoba z niepełnosprawnością, wówczas wzrasta on do 2600 kWh rocznie. W przypadku rolników oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny, jest on wyższy wynosi 3 000 kWh energii rocznie. Przewidziano też ulgi dla właścicieli działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Jednak osoby tych trzech grup powinni do końca czerwca 2023 r. złożyć w biurach obsługi klienta dystrybutora, poprzez stronę internetową, platformę ePUAP lub listownie oświadczenia potwierdzające prawo do skorzystania ze zwiększonego limitu. Po przekroczeniu limitów, cena za energię jest stała i wynosi 0,69 zł/kWh brutto.

W związku z uchwaleniem przez parlament pakietu ustaw chroniących odbiorców końcowych przed nadmiernym wzrostem cen energii i gazu w 2023 roku, wytwórcy i sprzedawcy energii oraz przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny zostały zobligowane do przekazywania tzw. odpisu finansowego na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. PGE Polska Grupa Energetyczna, największy producent i dystrybutor energii i ciepła systemowego w Polsce wpłaciła w I kwartale br. na FWRC 2,32 mld zł (w ub.r. 352 mln zł, ale opłatę pobrano tylko w grudniu).

– „Jako spółka odpowiedzialna społecznie i zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków, aktywnie włączamy się w działania rządu, mające na celu obniżenie rachunków za energię. 10 mld zł, jakie w 2023 roku PGE przekaże na funkcjonowanie tarczy solidarnościowej to realne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilizacji finansowej rodzin, przedsiębiorstw i instytucji wrażliwych. Dzięki zamrożeniu cen energii roczne oszczędności przeciętnej rodziny mogą wynieść nawet 3000 zł” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Za I kwartał 2023 r. GK Enea rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł. Pozostałe grupy energetyczne: Tauron Polska Energia, Grupa Energa nie podały jeszcze danych o odpisach za I kwartał 2023 r. Wcześniej, 14 lutego br. Tauron Polska Energia w raporcie bieżącym szacował wartość odpisów w 2023 r. (łącznie dla segmentów Wytwarzanie, Odnawialne Źródła Energii oraz Sprzedaż) na 1,0-1,3 mld zł rocznie. Oznacza to, że grupy energetyczne z udziałem skarbu państwa mogą przekazać w tym roku co najmniej ok. 15 mld zł (z wyłączeniem Grupy Energa, która nie podała danych).

Według wicepremiera Sasina, wydatki związane z łagodzeniem skutków kryzysu energetycznego w ciągu dwóch lat mają przekroczyć 100 mld zł.

– „Polski Pakt Energetyczny to całe spektrum działań, które podejmujemy, by Polacy zarówno teraz, jak i w przyszłości mieli stabilne ceny energii i zagwarantowane bezpieczeństwo. Od początku kryzysu energetycznego wprowadzaliśmy działania osłonowe mające chronić obywateli. Dziś dajemy zobowiązanie, że taką politykę będziemy kontynuować, realizując jednocześnie olbrzymie zadanie transformacji sektora energetycznego w kierunku taniej, pewnej i czystej energii z atomu wspomaganego przez OZE. Wiodącą rolę w tym procesie odgrywają spółki skarbu państwa, które wielokrotnie pokazały, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polakom to zadanie, z którego się konsekwentnie wywiązują” – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

PGE podaje, że poza wpłatą 10 mld zł na zamrożenie cen jednocześnie realizuje ambitny plan inwestycyjny w transformację polskiej gospodarki (w ub.r. CAPEX wyniósł 7,1 mld zł, a w I kwartale br. 1,53 mld zł), który powinien powstrzymać wzrost cen energii w przyszłości: buduje morskie farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, wymienia źródła ciepła na niskoemisyjne oraz modernizuje i rozbudowuje sieć dystrybucyjną, co przygotuje ją do obsługi zwiększonego zapotrzebowania na energię oraz przyłączania nowych rozproszonych źródeł wytwórczych z OZE.

„Łącznie chcemy zainwestować w polską gospodarkę ponad 75 mld zł do 2030 roku. Dzięki temu znacznie więcej energii elektrycznej będzie produkowane bez obciążenia kosztem emisji CO2. Tylko w ten sposób możemy chronić naszych obywateli przed wysokimi cenami energii elektrycznej w przyszłości” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu