Grupa Orlen będzie mogła zbudować pięć morskich farm

Boryszew pozyskał nowego klienta z branży e-mobility?
31 maja 2023
Centrala PGNiG
Piekarnie, cukiernie znów zapłacą mniej za gaz
1 czerwca 2023

Grupa Orlen otrzymała największą liczbę punktów w przypadku 5 nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury. W efekcie potencjał multienergetycznego koncernu w morskiej energetyce wiatrowej może wkrótce powiększyć się dziewięciokrotnie do ok. 5,8 GW.

Zgodnie ze strategią Orlen2030, zaktualizowaną w kwietniu br. rozwój, czyli budowa odnawialnych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych jest jednym z priorytetów multienergetycznego koncernu. Grupa Orlen planuje w perspektywie 7 lat zwiększyć moc zainstalowaną OZE z 0,7 GW posiadanych obecnie, do ponad 9 GW. Planowany CAPEX na ten cel w latach 2023-2030 to ponad 50 mld zł. Obecny portfel OZE to głównie wielkoskalowe lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, elektrownie wodne i instalacje biomasowe, skupione w kontrolowanej przez PKN Orlen giełdowej Grupie Energa. Koncern wraz kanadyjskim partnerem Northland Power buduje w ramach joint venture morską farmę wiatrową na Bałtyku mocy 1,2 GW (z udziałem PKN Orlen na poziomie 51%, czyli ok. 0,6 GW), obecnie najbardziej zaawansowany taki projekt w Polsce. Ale nie zaspokajało to jego ambicji w tym perspektywicznym ze względu na wysoką produktywność energii segmencie OZE.

Dlatego Orlen (także wraz kontrolowaną Grupą Energa) złożył 11 wniosków, czyli maksymalną liczbę o pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp), w postępowaniu, jakie Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło w związku z planowaną drugą rundą rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, po 2030 r. Ostatecznie Grupa Orlen uzyskała najwyższą liczbę punktów dla 5 nowych obszarów przeznaczonych pod budowę kolejnych morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Jeśli decyzje się uprawomocnią, potencjał wytwórczy posiadanych przez Grupę Orlen koncesji wzrośnie ok. 5,2 GW, czyli blisko 9-krotnie ze wspomnianych 0,6 GW do 5,8 GW.

–„Jesteśmy najlepiej przygotowanym w Polsce koncernem do realizacji wielkoskalowych inwestycji w branży offshore wind. To efekt zdobytego już doświadczenia m.in. przy realizacji projektu Baltic Power oraz budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Nasze kompetencje wykorzystamy przy budowie kolejnych farm, w tym na pięciu nowych koncesjach, które właśnie udało się nam zabezpieczyć. Realizacja tych inwestycji może zwiększyć potencjał Grupy Orlem w morskiej energetyce wiatrowej do ok. 5,8 GW. Planowane inwestycje na Bałtyku są kluczowe z punktu widzenia realizacji naszej strategii biznesowej, ale też bezpieczeństwa energetycznego regionu”– mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Koncesje na lokalizacje farm, które zabezpieczyła Grupa Orlen znajdują się na wysokości Kołobrzegu oraz Łeby i są usytuowane około 30 km od linii brzegowej. W procesie koncesyjnym oceniano m.in. wkład projektu w realizację krajowych i unijnych celów klimatycznych, doświadczenie w realizacji projektów energetycznych oraz możliwości ich finansowania.

Doświadczenie w sektorze morskiej energetyki wiatrowej Grupy Orlen zdobywa przy budowie farma Baltic Power o 1,2 GW mocy zainstalowanej, realizowana wspólnie z kanadyjskim partnerem – Northland Power. Farma, która zlokalizowana będzie ok. 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości Choczewa i Łeby (powiat wejherowski, województwo pomorskie) ma od 2026 r. produkować energię pozwalającą zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Baltic Power posiada zabezpieczone umowy na produkcję, transport i instalację wszystkich kluczowych komponentów niezbędnych do jej powstania. W maju 2023 r. rozpoczęto pierwsze place budowlane – w gminie Choczewo ruszyła budowa lądowej infrastruktury umożliwiającej dostarczenie energii elektrycznej produkowanej na morzu poprzez tzw. kable eksportowe do lądowej stacji transformatorowej, następnie do krajowego systemu elektroenergetycznego. Prace instalacyjne na morzu rozpoczną się w 2024 r.

Plany Grupy Orlen związane z rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej dotyczą również zabezpieczenia i zagwarantowania terminowej realizacji nowych projektów offshore. Dlatego w październiku 2022 r. podjęto strategiczną decyzję o budowie w porcie w Świnoujściu własnego terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych, pierwszego w Polsce. Po zakończeniu budowy, zaplanowanym na przełom 2024 i 2025 r. będzie on jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie. Jego nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych. Terminal posłuży w pierwszej kolejności do budowy farmy Baltic Power, czyli do montażu i dostawy na morze 76 turbin, ale będzie wspierał także obsługę projektów innych deweloperów oraz kolejnych inwestycji, jakie Grupa Orlen będzie realizowała w nadchodzących latach dzięki zabezpieczeniu nowych koncesji.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu