Boryszew pozyskał nowego klienta z branży e-mobility?

Grupa Boryszew chce zbudować hybrydową giga farmę
30 maja 2023
Grupa Orlen będzie mogła zbudować pięć morskich farm
31 maja 2023

Maflow, należący do Grupy Boryszew producent m.in. przewodów klimatyzacyjnych i hamulcowych zdobył wart 280 mln euro czyli 1,3 mld zł kontrakt na dostawę takich elementów klimatyzacji do e-aut m dla jednego z wiodących producentów z przemysłu samochodowego na świecie.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Boryszew S.A. to kontrolowana przez miliardera Romana Karkosika duża prywatna grupa przemysłowa, której kilkadziesiąt spółek parterowych działa w trzech obszarach: przetwórstwie metali, produkcji komponentów do samochodów oraz chemii.

Branża motoryzacyjna, gdzie grupa działa poprzez Maflow i Boryszew Automotive Plastics jest drugim co do wielkości segmentem działalności Boryszewa, który zapewnił jej w ub.r. 1,67 mld zł przychodów ze sprzedaży (24,6%) i 31 mln zł zysku EBIDTA. Grupa Boryszew, która jest największym polskim producentem w branży motoryzacyjnej operuje w 11 krajach. Jej zakłady produkują elementy z tworzyw sztucznych np. schowki, kokpity, klamki, osłony silnika itp. (Boryszew Automotive Plastics), a także przewody do transportu płynów w układach hamulcowych i klimatyzacyjnych (Maflow). I jak twierdzi co 10. samochód na świecie, a co 5. w Europie ma części wyprodukowane w jednej z jej fabryk.

W I kwartale br. segment motoryzacja zapewnił dla Grupy Boryszew już 28,1% z 1,68 mld zł skonsolidowanych przychodów (vs. 22% rok wcześniej), czyli 473 mln zł (+26% r/r), co pozwoliło pokryć niemal w całości spadki w pozostałych segmentach. To efekt kontynuacji wzrostu wolumenów sprzedaży w Maflow wynikający z większej produkcji aut przez głównych odbiorców OEM (ang. Original Equipment Manufacturers) oraz stopniowego wzrostu udziału aut elektrycznych. Zapewne więc rola segmentu automotive będzie dalej rosła.

Co widać też w nakładach inwestycyjnych. W ub.r. CAPEX ogółem wyniósł 259 mln zł, z czego 163 mln zł przeznaczono na segment motoryzacja. Z 145 mln zł przeznaczonych na inwestycje rozwojowe, za 119 mln zł sfinansowano automatyzację produkcji przewodów klimatyzacyjnych do samochodów elektrycznych. W związku ze wzrostem znaczenia elektromobilności w przemyśle motoryzacyjnym, oprócz kontynuacji rozbudowy linii produkcyjnej przewodów klimatyzacyjnych giełdowa grupa planuje też budowę nowych zakładów produkcyjnych Maflow w Chinach i Meksyku.

Teraz te wydatki jeszcze się zwiększą. Jak podał, Boryszew S.A. w komunikacie giełdowym, rada nadzorcza spółki zatwierdziła przeznaczenie ok. 20 mln euro wydatki inwestycyjne na rozbudowę zakładów należących do Grupy Maflow w Chinach i Meksyku. Planowane inwestycje związane są z zawartą umową z jednym z wiodących producentów z przemysłu samochodowego na dostawę w latach 2025-2034 przewodów do układu klimatyzacji dla zakładów tego odbiorcy, z przeznaczeniem do montażu w samochodach, głównie elektrycznych. Szacunkowa wartość kontraktu to ok. 280 mln euro (1,27 mld zł), czyli ok 28 mln euro (127 mln zł) średniorocznie.

Nowy kontrakt, oprócz dodatkowych przychodów umożliwi dalszy rozwój kompetencji Grupy Maflow w produkcji wyspecjalizowanych przewodów dla przemysłu samochodowego, co jest zgodne ze strategią grupy kapitałowej Boryszew na lata 2022-2026, która zakłada m.in. rozwój nowych rynków zbytu i pozyskanie nowych klientów końcowych. A to może oznaczać, że Boryszew pozyskał nowego odbiorcę, spoza dotychczasowego grona.

Obecnie największym odbiorcą dla Maflow jest Grupa VW. Znaczącymi klientami, o mniejszym wolumenie sprzedaży są: VCC, BMW i Renault. Szacunkowy udział Maflow, pomimo niewielkiego spadku wolumenu, w rynku globalnym pozostał na poziomie z 2021 r. i nadal oscylował ok. 7%. Na rynku europejskim  Grupa  Maflow znajduje się na trzeciej pozycji wśród dostawców przewodów klimatyzacyjnych, plasując się tuż za Contitech i Hutchinson. Udział w produkcji na rynkach Europy Zachodniej wzrósł nieco i wynosił 25%.

Grupa Boryszew zatrudnia ponad 9  tys. pracowników w 35 zakładach produkcyjnych i 6 centrach badawczo-rozwojowych (B+R) zlokalizowanych w 14 krajach, na czterech kontynentach. Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 1996 r. i wchodzą w skład indeksu sWIG80. W 2022 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 8,4% do 6,79 mld zł, głównie dzięki segmentowi motoryzacja. EBIDTA (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 387,4 mln zł. Zysk netto na działalności kontynuowanej wyniósł 111,7 mln  zł i był wyższy o 32,8  mln zł niż rok wcześniej.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu