Fabryka dachówek fotowoltaicznych powstanie na Podkarpaciu

Centrala PGNiG
Piekarnie, cukiernie znów zapłacą mniej za gaz
1 czerwca 2023
Grupa PGE zgarnie 5 koncesji na morskie farmy wiatrowe o mocy 3,9 GW
1 czerwca 2023

Giełdowa spółka ML System z Zaczernia na Podkarpaciu dostanie od inwestorów 58 mln zł na budowę wartej 120 mln zł fabryki fotowoltaicznych płyt elewacyjnych oraz ceramicznych dachówek, opartych o autorską technologię kwantową.

ML System, notowana od blisko 5 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to wyrosła z firmy zajmującej się wcześniej produkcją i montażem instalacji PV, obecnie wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV), jak: moduły, ogniwa, szkło zespolone, carpoty smart light,  ML System, zgodnie z aktualizowaną strategią chce rozszerzyć w oparciu o własne unikalne know-how ofertę o fotowoltaiczne płyty elewacyjne do budynków oraz ceramiczne dachówki PV, oparte o autorską technologię kwantową, zwiększając moce produkcyjne, na co skutecznie pozyskał finansowanie.

Akcjonariusze ML System, głównie jego założyciele, aby pozyskać środki na współfinansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych na początku tego tygodnia na walnym zgromadzeniu uchwalili prywatną, czyli kierowaną do ograniczonej liczby inwestorów emisję serii F. W ciągu kilku dni dom maklerski Ipopema Securities znalazł chętnych, którzy zdecydowali się na zakup wszystkich oferowanych akcji, i jak wynika z komunikatu giełdowego, zapisy był większe, niż liczba oferowanych walorów.

– „Bardzo wysoki popyt inwestorów na akcje nowej emisji potwierdza, że rynek wierzy w nasze ambitne plany rozwoju i cel rozszerzenia strategii o produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Zamierzamy wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby zdynamizować rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających naszą ofertę BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie” – mówi Dawid Cycoń, prezes ML System.

Zarząd ML System, po zakończeniu zapisów ustalił cenę emisyjną na 65 zł za akcję. Oznacza to, że giełdowa spółka pozyska w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej 58 mln zł, a do inwestorów trafią wszystkie oferowane 896 848 akcje co daje cenę emisyjną na poziomie 64,7 zł. Wczoraj na zamknięciu warszawskiej giełdy kurs ML System wyniósł 70,2 zł, po wzroście o 1,74%, przy ogólnej przecenie, bo np. indeks otwartego rynku WIG spadł w środę o 2,40%, a sWIG80, czy WIGenergia, do których zalicza się spółka zniżkowały odpowiednio o -2,12% i -2,91%. Co oznacza, że choć zarząd planował pozyskać z emisji 70 mln zł, giełdowi inwestorzy dobrze przyjęli informacje o wynikach zapisów na nowe akcje, mimo że nie udało się pozyskać zakładanej kwoty, i emisja oznacza rozwodnienie/zmniejszenie ich udziałów. Dzień później kurs odreagował w drugą stronę zaliczając spadek, ale mniejszy bo o 0,28%

Obecnie największymi akcjonariuszami podkarpackiej spółki są jej założyciele: wiceprezes Edyta Stanek (30,84% akcji) i prezes Dawid Cycoń (30,11%), posiadający 60,95% kapitału, co daje im pełną kontrolę nad spółką, a pozostałe 38,05% jest rozproszone w rękach inwestorów giełdowych, i żaden, jak pokazało ostatnie zgromadzenie akcjonariuszy decydujące o emisji, nie posiada więcej niż 5% kapitału zakładowego ML System.

Obecnie składa się on z 6 484 243 mln akcji, więc teoretycznie – to, kto objął akcje nie zostało ujawnione – i po nowej emisji ich liczba wzrośnie do 7 381 091 (umowy objęcia akcji zostaną zawarte z inwestorami do 5 czerwca 2023 r.) udział założycieli może spaść do 53,4%. Nadal więc, przy zwiększonym free float będą kontrolować firmę, i decydować o kierunkach jej rozwoju. W związku z emisją, główni akcjonariusze ML System, czyli Dawid Cycoń i Edyta Stanek zobowiązali się, że przez pół roku nie sprzedadzą akcji.

Pieniądze pozyskane z ekspresowej emisji serii F mają być przeznaczone na budowę fabryki fotowoltaicznych płyt elewacyjnych i fotowoltaicznych ceramicznych dachówek, na którą nakłady mają wynieść 120 mln zł. jej budowa miała zostać sfinansowana, oprócz pieniędzy pozyskanych z emisji, ze środków własnych, z planowanych grantów oraz z kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Udzielone, w stosunku do pierwotnie planowanych wpływów na poziomie 70 mln zł dyskonto (-8,2% wobec ostatniego kursu), oznacza, że zarząd ML System musi znaleźć finansowanie na ok. 12 mln zł, co jak ocenili inwestorzy giełdowi, nie powinno być problemem.

Fabryka ma powstać w latach 2023-2024. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wielkości do 50 tys. m2 miesięcznie w drugiej połowie 2025 r. Zarząd ML System prognozuje, że dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Na efekty inwestycji przyjdzie poczekać inwestorom dwa lata.

W 2022 r. Grupa ML miała 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 49,2% więcej niż rok wcześniej. EBIDTA wyniosła 36,5 mln zł (+49,6%), a wynik netto: 0,2 mln zł (-88,2%)

W I kwartale 2023 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży ML System wyniosły 46,1 mln zł, wobec 54,9 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł rok do roku o 40% do 7,4 mln zł. Strata netto wyniosła 2,3 mln zł, wobec 2,8 mln zł straty przed rokiem co wynika głównie ze wzrostu kosztów finansowych.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu