Grupa PGE zgarnie 5 koncesji na morskie farmy wiatrowe o mocy 3,9 GW

Fabryka dachówek fotowoltaicznych powstanie na Podkarpaciu
1 czerwca 2023
Magazyny energii wejdą do floty jednostek Grupy PGE
2 czerwca 2023

Wniosek złożony przez spółkę Elektrownia Wiatrowa Baltica 2, której udziałowcem jest PGE Polska Grupa Energetyczna (i duński Ørsted) otrzymał najwięcej punktów w ostatnim 11. w postępowaniu dotyczącym pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) dla morskich farm wiatrowych na obszarze  45.E.1. Tym samym Grupa PGE, a raczej spółki celowe, których jest udziałowcem są na dobrej drodze do uzyskania pięciu koncesji dla morskich farm wiatrowych o łącznie 3 915 MW mocy zainstalowanej, które powstaną w l. 2030-2040.

Druga faza rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, pierwotnie miała obejmować 11 obszarów, dla których przewidziano 5,1 GW mocy. Jednak ostatecznie – to jeszcze projekt rozporządzenia –  zamiast dwóch aukcji na kontrakty różnicowe (prawo do pokrycia ujemnego salda) planowanych w 2025 r. i 2027 r. będą cztery, bo dodano dwie w kolejnych latach: 2029 i 2031. Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych planowanych w II etapie w sumie ma wynosić nawet do 12 GW.

Ministerstwo Infrastruktury wstępnie zakończyło 11 postępowań o pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na potrzeby morskich farmy wiatrowych w drugiej fazie, wskazując podmioty, które osiągnęły minimum kwalifikacyjne (jedno, dla obszaru 53.E.1, trzecie w kolejności  pozostało bez rozstrzygnięcia, bo żaden z wnioskodawców nie uzyskał niezbędnego minimum). W ostatnich dniach, po raz piąty, tym razem dla obszaru  45.E.1 „zwycięzcą” została PGE Polska Grupa Energetyczna, której wniosek został oceniony najlepiej, i dostał najwięcej punktów (ile, nie wiadomo, bo resort infrastruktury nie ujawnia takich danych). Konkurenci, którzy zakwalifikowali się do tego etapu, czyli Orlen Neptun VII (jedynym udziałowcem jest Orlen Neptun Sp. z o.o., kontrolowana w 100% przez PKN Orlen S.A.) i Amber Baltic Wind 11 (jedynym udziałowcem jest Shell Overseas Investments B.V.) mają prawo do odwołania się od decyzji resortu.

– „PGE jest liderem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, osiągając ponad 7,3 GW mocy w offshore i przekraczając strategiczny cel 6,5 GW mocy wybudowanych na Bałtyku wyznaczony na 2040 rok. Konsekwentnie pracujemy nad kompleksowym rozwojem aktualnych i nowych projektów morskich farm wiatrowych. Pozyskanie kolejnego nowego obszaru pozwoli nam na realizację tego zadania. Nowe obszary znajdą odzwierciedlenie w aktualizacji strategii Grupy PGE” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Skoro postępowanie dotyczące obszaru 45.E.1, w którym najwięcej punktów przyznano firmie Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 Sp. z o.o. było ostatnim 11., spośród ogłoszonych przez ministerstwo infrastruktury, to tym samym PGE Polska Grupa Energetyczna, a raczej spółki celowe, których jest udziałowcem są na dobrej drodze do uzyskania pięciu koncesji dla morskich farm wiatrowych o łącznie 3 915 MW mocy zainstalowanej:

obszar 43.E.1 – moc 990 MW – PGE Baltica 4 sp. z o.o.;

obszar 44.E.1 – moc 975 MW – Elektrownia Wiatrowa Baltica 9 sp. z o.o.;

obszar 45.E.1 –  moc 210 MW – Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o.;

obszar 60.E.3 – moc 1 185 MW – Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 sp. z o.o.

obszar 60.E.4 – moc 555 MW – Elektrownia Wiatrowa Baltica 5 sp. z o.o.

– „Polska potrzebuje nowych własnych mocy wytwórczych, aby w perspektywie najbliższych lat możliwe było ograniczanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, a w konsekwencji obniżenie rachunków za prąd dla odbiorców. Dlatego inwestujemy w odnawialne źródła energii, w tym w farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Energia z morskich farm wiatrowych będzie tańsza, gdyż jej wytworzenie nie wiąże się z ponoszeniem opłat za emisje CO2. Pod tym względem rozstrzygnięcia dotyczące pozwoleń lokalizacyjnych dla nowych morskich farm wiatrowych są dla nas niezwykle ważne, ponieważ pozwolą na realizację strategicznych celów Grupy PGE i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski” dodaje prezes Dąbrowski.

O koncesję na 45.E.1, o Grupa PGE ubiegała się wspólnie z państwowym duńskim koncernem energetycznym Ørsted. Obszar o powierzchni ok. 17 km kw., zlokalizowany jest ok. 32 km od polskiego brzegu Morza Bałtyckiego sąsiaduje bezpośrednio z projektem farmy Baltica 2 o mocy 1,5 GW (jest częścią MFW Baltica o mocy 2,5 GW), którą planują wybudować PGE i Ørsted do 2027 r. 

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu