Operator stacji paliw MOYA stawia na ładowarki

Multienergetyczny champion ogłosił swoją politykę klimatyczną
5 czerwca 2023
Grupa Orlen wzmocni się w sektorze nawozowym
6 czerwca 2023

Grupa paliwowa Anwim, właściciel 410 stacji paliw MOYA, szóstej sieci w Polsce chce do końca 2030 r. uruchomić 4 tys. własnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowanych także poza jego stacjami. Oznaczałoby to, że co roku operator musiałby uruchamiać ok. 500-600 punktów, ale udałoby mu się w ten sposób stworzyć jedną z największych sieci ogólnodostępnych ładowarek w Polsce. Partnerem technologicznym projektu zostało krakowskie Elocity.

MOYA, sieć stacji paliw należąca do warszawskiej spółki Anwin liczy obecnie 410 placówek, co daje jej szóste miejsce w Polsce. Właściciel i operator marki MOYA pod koniec maja br. ogłosił strategię rozwoju do 2030 r. wyznaczającą dwa główne obszary wzrostu grupy na najbliższe pięć-siedem lat:

  • dynamiczny rozwój sieci stacji paliw MOYA, o co najmniej 50 nowych punktów rocznie, również po przekroczeniu progu 500 stacji zaplanowanego na koniec 2024 r., co oznacza, że do 2030 r. sieć MOYA będzie się składać z 800 stacji paliw;
  • zielone inwestycje, w tym budowę ogólnopolskiej sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz produkcję i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Obecnie kierowcy mają możliwość skorzystania z usługi ładowania na pięciu stacjach MOYA, w: Człuchowie (ul. Koszalińska 27A), Międzyzdrojach (ul. Nowomyśliwska 102),Radomsku (ul. Łódzka 2A), Rzeszowie (al. gen. W. Sikorskiego 435) i Przemyślu (ul. H. Siemiradzkiego 12). Ładowarki uruchomiono w IV kwartale 2022 r., ale głównie na stacjach franczyzobiorców (np. w Port Radomsko jest ładowarka GreenWay).

Blisko dwa lat temu, w sierpniu 2021 r. firma zaczęła montować na dachach własnych stacji paliw MOYA panele fotowoltaiczne (pierwszą instalację, mocy 49,5 kW zamontowano w Sosnowcu, przy ul. Będzińska 2), m.in. aby efektywnie minimalizować zakup energii z sieci. Do końca 2022 roku mikroinstalacje PV miały być zamontowane na 27 stacjach własnych, a do końca 2023 roku ich liczba powinna wzrosną do 65. W panele fotowoltaiczne byłoby więc wyposażonych ok. 14% placówek. Anwin pokrywa zapotrzebowanie warszawskiej centrali i sieci swoich stacji z certyfikowanej zielonej energii dostarczanej przez Axpo.

Plany rozwoju sieci ładowarek samochodów elektrycznych są bardzo ambitne – Anwim planuje stworzenie własnej gęstej sieci, zarówno na stacjach MOYA, jak i poza nimi, która do końca 2030 r. powinna liczyć ponad 4 tys. własnych punktów ładowania. Oznaczałoby to, że co roku właściciel i operator marki MOYA musiałby uruchamiać ok. 500-600 punktów ładowania, a co najmniej połowa z nich zlokalizowana będzie poza stacjami (marka sieci ładowarek nie została podana, więc można zakładać, że brand będzie utrzymany). Byłaby to jedna z największych sieci ładowarek w Polsce.

Anwim zamierza rozszerzać sieć akceptacji poprzez współpracę z innymi operatorami w ramach roamingu. Dzięki temu klienci MOYA już pod koniec 2023 r. mieliby mieć dostęp do około 1 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju.

6 czerwca br., a więc tydzień po publikacji strategii poinformowano, że na partnera technologicznego przy rozwoju sieci wybrano krakowską firmę Elocity, która będzie odpowiadać za dostarczenie technologii do zarządzania infrastrukturą.

– „Zamierzamy brać aktywny udział w transformacji energetycznej. Chcemy stać się jednym z liderów zmian, dlatego osią rozwoju całej grupy kapitałowej będzie w najbliższych latach zielona strategia. Jej zrealizowanie będzie możliwe przy technologicznym wsparciu Elocity” – mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu Anwim S.A., autor konceptu sieci stacji paliw MOYA, odpowiedzialny za dalszą ekspansję sieci.

– „Jako partner technologiczny dostarczamy rozwiązanie, które umożliwia rozszerzenie funkcjonalności dotychczasowych rozwiązań flotowych MOYA, w tym aplikacji mobilnych dla kierowców, o narzędzia dla użytkowników samochodów elektrycznych. Dzięki naszej integracji kierowcy i klienci MOYA będą mieć dostęp do kompletu funkcjonalności z zakresu elektromobilności w ramach obecnie posiadanych narzędzi tj. aplikacji MOYA firma i Super MOYA – wyjaśnia Michał Baranowski, prezesElocity.

Oczywiście stacje ładowania MOYA będą też widoczne w aplikacji Elocity.

Anwim zamierza również inwestować w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, tak by swoim klientom móc zaoferować jak najbardziej zielone produkty – należy więc zakładać, że nie chodzi o tylko pokrycie zapotrzebowania na energię, związanego bieżącą działalnością stacji (zeroemisyjność obiektów), a o energię, którą będzie zasilać swoją sieć punktów ładowania samochodów bateryjnych.

W ciągu 5-7 lat, a więc w perspektywie wyznaczonej strategią Anwin zamierza przeznaczyć na inwestycje ponad 1,5 mld zł, w tym do 1 mld zł na realizację zielonej projektów. Nakłady będą finansowane ze środków własnych spółki, jak i ze źródeł zewnętrznych, nad pozyskaniem których zarząd już pracuje.

Grupa paliwowa Anwim, zajmująca się oprócz prowadzenia sieci stacji MOYA hurtową sprzedażą oraz dystrybucją paliw w całej Polsce wypracowała w ub.r. 13,09 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 60,1%, tj. o 4,95 mld zł więcej niż w 2021 r. Zysk netto wyniósł 119,01 mln zł, o 118,9% więcej licząc rok do roku. W I kwartale 2023 r. wyniki wyniosły odpowiednio: 3,24 mld zł (+21,3%) i 36,69 mln zł (+553,6%).

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu