Rejestracje elektryków ciągle w górę. Hybrydy krok za nimi

Znamy dostawców morskich stacji transformatorowych dla farmy Baltica 2
13 czerwca 2023
Blisko 13,5 GW mocy w polskiej fotowoltaice. Dzięki farmom
15 czerwca 2023

W maju. zarejestrowano łącznie 1 363 nowe samochody bateryjne (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV), sprzedane w Polsce. Chętnych na zeroemisyjne auta było o 15,1% więcej niż na zelektryfikowane hybrydy: PHEV i EREV. A te choć nie są dotowane przeżywają renesans.

W maju 2023 r. odnotowano łącznie 1 363 rejestracje nowych osobowych samochodów elektrycznych bateryjnych (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV) – podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

To oznacza wzrost o +74,7% i nominalnie o 583 takich aut licząc rok do roku (r/r). W porównaniu do kwietnia br. (m/m) wzrost wyniósł odpowiednio: 10,7% i 132 sztuki. W maju br. branża dealerska uzyskała drugi wynik rejestracji samochodów zeroemisyjnych w 2023 r., po niepobitym szczycie zanotowanym w marcu br. (1 913)

Tegoroczna średnia arytmetyczna sprzedaży/rejestracji zeroemisyjnych aut osobowych to 1 348 sztuki, a mediana – 1 231. Wynik osiągnięty maju był więc odpowiednio o 1,1% i 10,7% lepszy niż przeciętne.

W 2023 r. narastająco, do końca maja br. zarejestrowano już 6 739 bezemisyjnych osobówek, o +74,4% (+2 876 sztuk) więcej niż w tym samym okresie 2022 r. Dynamika tego segmentu rynku wspieranego przez rządowe dopłaty do zakupu lub leasingu (i najmu długoterminowego) jest więc ciągle wysoka.

W maju br. zarejestrowano 1 184 nowe hybrydy (PHEV i EREV), czyli o +28,0% i +259 szt. więcej licząc r/r. I też to był drugi tegoroczny wynik tego segmentu. Miesiąc wcześniej – w kwietniu br. – wydano 1 162 rejestracji dla częściowo zelektryfikowanych samochodów osobowych, co oznacza wzrost sprzedaży licząc miesiąc do miesiąca o +1,9%, a nominalnie o +22 takie osobówki. Narastająco w ciągu pięciu miesięcy 2022 r. zarejestrowano 5 346 zelektryfikowane hybrydy, o +23,1% (+1 004 sztuki) więcej niż w tym samym okresie 2022 r.

W maju piąty raz z rzędu liczba sprzedanych samochodów bateryjnych (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV) była większa niż zelektryfikowanych hybryd. Mimo to ten segment trzyma mocno choć ich właściciele nie mogą liczyć na takie preferencje, jak w przypadku zakupu aut zeroemisyjnych (jak dotacjami z rządowego programu „Mój elektryk” czy możliwość poruszania się buspasami). Prawdopodobnie dzieje się tak przez wysokie ceny energii elektrycznej, spowodowane wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym wywołanymi przez agresywną Rosję, co ma wpływ na rosnące koszty ładowania aut w 100% bateryjnych w ogólnodostępnych ładowarkach, i tym samym podraża jazdę pełnym elektrykiem, w porównaniu do hybryd, które korzystają również z benzyny, której cena jest niska, i duszona przez PKN Orlen.

W maju br. liczba nowo zarejestrowanych tradycyjnych hybryd (HEV i MHEV) wyniosła 13 620 sztuk, i był to trzeci wynik w tym roku. Ich liczba zwiększyła się o +6,2% i o +791 egzemplarzy licząc rok do roku. W kwietniu br. wydano 12 030 rejestracji dla samochodów osobowych z takim napędem, a to oznacza wzrost licząc miesiąc do miesiąca o +13,2%, a nominalnie o+1 590 aut. Narastająco po pięciu miesiącach 2023 r. zarejestrowano już 71 377 takich hybryd, o +21,7% (+12 742 sztuk) więcej niż w tym samym okresie 2022 r. Jak widać, hybryd HEV i MHEV sprzedaje się blisko 5 razy więcej niż zeroemisyjnych aut.

Liczba rejestracji wszystkich nowych samochodów osobowych w maju br. wyniosła 38 575, co oznacza, że po słabszym kwietniu, który zmroził nastroje odnotowano spory wzrost, bo o +7,5%  i nominalnie o +2 678 sztuki, i licząc rok do roku. Narastająco zarejestrowano już 197 091 osobówek, czyli o +14,0% i o+24 271 sztuk więcej niż w tym samym okresie ub.r., co mimo wojny za naszą wschodnią granicą, daje optymizm na dalszą trwałą poprawę sytuacji na rynku po COVID-19.

Udział nowych zeroemisyjnych samochodów osobowych wyniósł w maju 3,5%, częściowo zelektryfikowanych: 3,1%, a hybryd: 35,3%. Oznacza to, że auta z „ekologicznym” napędem stanowiły 41,9% rynku pierwotnego.

Narastająco, na koniec maja br. udział nowych bezemisyjnych samochodów osobowych wyniósł 3,4%, częściowo elektryfikowanych: 2,7%, a tradycyjnych hybryd 36,2%, co daje razem: 42,3%. Jak widać porównaniu do całego rynku to segment zeroemisyjnych i częściowo zelektryfikowanych aut ciągle ma w Polsce niewielkie znaczenie.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu