W tym roku ruszą cztery wodorowe stacje NESO

Grupa Orlen kupuje udziały w perspektywicznym złożu gazu
24 czerwca 2024
Akcja R.Power warta 25 mln euro
26 czerwca 2024

PAK-PCE Stacje H2 planuje oddać w tym roku do użytkowania cztery stacje napełniania wodorem NESO. Tym samym firma będzie miała sześć ogólnodostępnych stacjonarnych stacji, najwięcej w Polsce. Dwa obiekty w Trójmieście miały być uruchomione w drugim kwartale, czego pewnie nie uda się zrobić.

Firma PAK-PCE Stacje H2 Sp. z o.o. od dwóch lat rozwija sieć 30 ogólnodostępnych samoobsługowych stacji tankowania wodoru NESO (nazwa to skrót pierwszych liter zwrotu Nie Emituję Spalin, Oczyszczam). To spółka córka PAK-Polska Czysta Energia (PCE) Sp. z o.o., której większość, bo 50,5% udziałów posiada Grupa Polsat Plus a resztę 49,5% ZE PAK, obie notowane na warszawskiej giełdzie i kontrolowane przez miliardera Zygmunta Solorza. 

Z ostatniego raportu kwartalnego Grupy Polsat Plus dla inwestorów giełdowych, opublikowanego 22 maja br. wynika, że dotychczas uruchomiono stacje napełniania wodorem w dwóch lokalizacjach:

  • Warszawa, ul. Tango 4;
  • Rybnik, ul. Budowlanych 6.

Obiekty są wyposażone w dwa stanowiska do tankowania H2, o ciśnieniu: 700 bar dla samochodów osobowych oraz 350 bar dla pojazdów ciężarowych i autobusów, ale mogą z niego korzystać także auta osobowe.

Zarząd Polsat Plus informuje inwestorów w prezentacji, że w 2024 roku uruchomione zostaną kolejne cztery wodorowe stacje NESO (przybliżone lokalizacje obiektów w budowie podane są na już internetowej stronie https://stacjeneso.pl). Jeszcze w II kwartale 2024 r. planowano udostępnić dwie stacje NESO w aglomeracji trójmiejskiej:

  • Gdańsk, ul. Jabłoniowa (przy zjeździe na obwodnicę);
  • Gdynia, ul. Starochwaszczyńska 40

co może się nie udać, biorąc pod uwagę że do końca czerwca zostały cztery dni.

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. mają być udostępnione kolejne dwie stacje NESO:

  • Wrocław, ul. Obornicka 193; 
  • Lublin, ul. Grygowa 5. 

tym samym PAK-PCE Stacje H2 umocniłoby się na pozycji lidera wśród operatorów ogólnodostępnych stacjonarnych stacji napełniania wodorem w Polsce (Grupa Polsat Plus podaje w prezentacji, że spółka zależna ma w użyciu dwie mobilne stacje ładowania H2, i trzy takie pojazdy w dostawie). Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec maja br. w naszym kraju działały dwa takie obiekty, oba należą do PAK-PCE Stacje H2. W budowie i rozruchu jest jeszcze kilka stacji H2, np. jedną z nich jutro oficjalnie w Poznaniu przy ul. otwiera Orlen (SP 1328, ul. Warszawska 231)

Zgodnie z założeniami Strategii 2023+, zarząd Grupy Polsat Plus planował zainwestować latach 2022-2026 w rozwój zainstalowanej mocy instalacji OZE: fotowoltaiki, biomasy, farm wiatrowych na lądzie czy termicznej obróbki odpadów około 5 mld zł oraz ok. 0,5 mld zł w budowę pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o zielony wodór. Chodzi baterie elektrolizerów w Koninie wytwarzających z wodór z użyciem energii z OZE (z dwóch bloków biomasowych, farmy fotowoltaicznej) i Rybniku (w ramach ITPO) oraz fabrykę autobusów wodorowych NesoBus w Świdniku (spółka PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o.), i sieć stacji NESO.

Budowa stacji NESO w Rybniku, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu i Lublinie współfinansowana jest z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PAK PCE Stacje H2 otrzymało bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 20 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie budowy pięciu stacji H2 wynoszącym 57,4 mln zł. Koszt budowy jednej stacji można zatem oszacować na średnio ok. 11,48 mln zł (przy czym nakłady operatora wynoszą 7,48 mln zł na jeden obiekt). Sieć NESO ma liczyć 30 obiektów, co może oznaczać, że łączne nakłady inwestycyjne na jej zbudowanie wyniosą co najmniej 350 mln zł, czyli firma zainwestuje jeszcze ok. 300 mln zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu