Akcja R.Power warta 25 mln euro

W tym roku ruszą cztery wodorowe stacje NESO
26 czerwca 2024
famur
Kombajny górnicze na zielonym zasilaniu
2 lipca 2024

Deweloper farm fotowoltaicznych dostanie 25 mln euro, czyli ponad 107 mln zł dokapitalizowania od luksemburskiej spółki 3S Ra Holdings S. à R.L., której właścicielami są Fundusz Trójmorza i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Pieniądze wpłyną, bo zrealizowano kamienie milowe uzgodnione z inwestorami. Jakie, zarząd R.Power nie ujawnił. To pierwsza transza z 100 mln euro, jakie ma otrzymać polska firma.

Warszawska firma R.Power jest deweloperem wielkoskalowych elektrowni fotowoltaicznych i niezależnym producentem energii elektrycznej działającym w Polsce, jak i kilku krajach europejskich: Portugalii, Rumunii Hiszpanii, Włoszech, Holandii oraz Niemczech. We własnym portfelu posiada 790 MW w pełni rozwiniętych projektów farm solarnych, z czego 635 MWp jest obecnie w fazie budowy lub produkuje zieloną energię, dzięki czemu jest jednym z największych podmiotów działających na rynku energetyki słonecznej w Polsce. Pipeline wynosi 9,9 GW. 

25 czerwca br. zwyczajne walne zgromadzenie R.Power S.A., które odbyło się w Warszawie podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego dewelopera o 0,05 zł (czyli 5 groszy) do kwoty 8 682 235,80 zł poprzez emisję 1 jednej zwykłej imiennej akcji serii B. Jej wartość nominalna to 5 gr, ale emisyjna 25 mln euro, czyli ponad 107 mln zł! Akcja LPP, producenta ubrań i właściciela sieci sklepów odzieżowych m.in. Reserved, notowanego na warszawskiej giełdzie, wyceniana najdrożej przez inwestorów kosztowała dzisiaj 16 990 zł.

Akcjonariuszami R.Power, według danych ze sprawozdania finansowego spółki za 2023 r. są: L77 Capital Ltd  (26,25% akcji), kontrolowana przez prezesa i założyciela Przemysława Piętę, Tomasz Sęk Alternatywna Spółka Inwestycyjna Colares Investments sp. z o.o. (16,76%) i TS Capital Fund Ltd. (9,89%), należące do Tomasza Sęka, członka zarządu i założyciela, luksemburska firma 3S Ra Holdings S.à r.l. (29,30%) oraz Marcin Studniarek (1,18%). Zarząd nie podał, kto jak głosował za uchwałą. Można jednak zakładać, że główni akcjonariusze byli zgodni.

W IV kwartale 2023 r. R.Power (kontrolowany przez założycieli, i zarazem członków zarządu) zawarł trójstronną umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz 3S Ra Holdings S. à R.L. – luksemburską spółką celową funduszu Three Seas Initiative Investment Fund (Fundusz Trójmorza). Zgodnie z nią w lutym 2024 r. EBOiR objął 30% udziałów w 3S SPV stając się pośrednio akcjonariuszem R.Power. Łączna planowana kwota zaangażowania EBOR ma wynieść do 75 mln euro z 250 mln euro, jakie ma łącznie ma zainwestować 3S SPV (150 mln euro, które zapłaciła w ub.r. za 50 872 475 akcji R.Power, czyli 2,95 euro/akcję i 100 mln euro w kolejnych transzach). Ustalono wówczas, że dokapitalizowanie odbędzie się bez istotnej zmiany akcjonariatu R.Power S.A., czego świadkami jesteśmy obecnie.

Akcja nowej emisji serii B zostanie objęta w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do 3S Ra Holdings S. à R.L., której właścicielami są spółka celowa Funduszu Trójmorza i EBOR, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy. Inwestor ma wpłacić pieniądze do 5 lipca 2024 r. Nadwyżka, ponad wartość nominalną akcji, czyli ponad 107 mln zł zostanie przelana na kapitał zapasowy dewelopera. 

Transakcja stanowi realizację zobowiązań inwestora do dalszego dokapitalizowania R.Power, w związku z realizacją przez firmę warunków do wypłaty pierwszej transzy dodatkowego kapitału (25 mln euro). Zarząd R.Power nie ujawnił uzgodnionych z inwestorami kamieni milowych, jakie udało się zrealizować, żeby dokonali wpłaty. Spółka może otrzymać jeszcze 75 mln euro, czyli ponad 320 mln zł. 3S Ra Holdings S. à R.L dostanie za nie trzy kolejne akcje?

Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza wyniki finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy. R.Power miał w ub.r. 24,97 mln zł przychodów ze sprzedaży, 1,89 mln zł EBIDTA i 12,87 mln zł straty netto. Na poziomie skonsolidowanym GK R.Power miała 314,12 mln zł przychodów (o 37,6% mniej licząc rok do roku), 83,97 mln zł EBIDTA (74,4% więcej r/r) i 51,95 mln zł straty netto (+35,8% r/r).

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu