Projekt MFW Baltica za 10 mld euro z wsparciem finansowym z EBI

Fitch: powstanie NABE poprawia perspektywy finansowania transformacji energetycznej
8 sierpnia 2023
Morska farma Baltic Power za 22 mld zł ma warunkową decyzję inwestycyjną
12 sierpnia 2023

PGE Polska Grupa Energetyczna otrzyma 1,4 mld euro finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, o mocy 2,5 GW, będącą joint venture PGE i duńskiego Ørsted. Nakłady inwestycyjne na tę największą na Bałtyku farmę wiatrową szacowane są przez inwestorów na 10 mld euro. Środki z EBI pokryją więc 28% CAPEX-u przypadającego na PGE.

PGE Polska Grupa Energetyczna realizuje projekt Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica w joint venture 50/50 z duńskim państwowym koncernem energetycznym Ørsted, jednym z największych inwestorów w morskiej energetyce wiatrowej na świecie. Największa spośród farm offshore budowanych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy ok. 2,5 GW składa się z dwóch etapów – MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, którego oddanie do użytku planowane jest w 2027 r. oraz MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW, którego oddanie do użytku planowane jest do końca 2030 r.

Projekt Baltica 2 jest na zaawansowanym etapie. Inwestorzy podpisali już umowy na dostawę kluczowych elementów: turbin (w kwietniu br., z Siemens Gamesa), morskich stacji transformatorowych (w czerwcu br. z konsorcjum Semco Maritime i PTSC Mechanical & Construction), fundamentów i kabli wewnętrznych i eksportowych (w lipcu z Navantia-Windar oraz Orient Cable – NBO), przez co przekroczono 50% zobowiązań inwestycyjnych. Finalna decyzja inwestycyjna ma zostać podjęta w ciągu roku. Przedtem jednak należy spiąć finansowanie projektu.

I partnerom polsko-duńskiego j.v. udało się zrobić pierwszy poważny krok, bo przekonali Europejski Bank Inwestycyjny (EIB – European Investment Bank)do udzielenia finansowania projektu, w ramach inicjatywy RePowerEU. Budżet tego programu mającego na celu uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych i rozwój sektora energetycznego w UE w kierunku energetyki odnawialnej to 45 mld euro. W ciągu najbliższych pięciu lat powinny one uruchomić 150 mld euro dodatkowych inwestycji w sektorze energetycznym do 2027 r. Dlatego budowa MFW Baltica doskonale spełnia te cele.

12 lipca br. wniosek PGE Polskiej Grupy Energetycznej zyskał wstępną aprobatę EBI, a w ostatnich dniach Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego dała zielone światło dla wsparcia finansowania Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Łączny pakiet finansowania wynosi 1,4 mld euro. Projekt będzie się składać z kilku etapów – dla każdego z etapów MFW Baltica –  Baltica 2 i Baltica 3 – przewidziano po jednej transzy do uruchomienia w formule project finance w wysokości 350 mln euro, a także po jednej transzy do uruchomienia w oparciu o gwarancje instytucji finansowych, banków lub agencji kredytów eksportowych.

– „Uzyskanie wstępnej decyzji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego to znaczący krok dla finansowania budowy największej morskiej farmy na Bałtyku. Obecność uznanego międzynarodowego banku przy finansowaniu projektu to sygnał, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, prowadzone przez nas projekty spełniają najwyższe standardy, a zainteresowanie sektora finansowego współpracą z PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest naprawdę duże” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z fiszki projektu o nazwie Project Neptune – Offshore Wind Farms Poland zamieszczonej na stronie EBI (https://www.eib.org/en/projects/all/20210720) wynika, że koszty całkowite projektu szacuje się w przybliżeniu na 9845 mln euro, czyli blisko 10 mld euro (46 mld zł). Z czego na PGE przypada ok. 5 mld euro CAPEX-u, a 28% pokryłoby finansowanie z EBI.

Niemniej jednak to oznacza blisko 4 mln euro za 1 MW mocy zainstalowanej (ok. 18 mln zł), czyli znacznie więcej niż szacowano trzy lata temu, przy rozpoczęciu projektu (ok. 12 mld zł za 1 GW).

Także 12 lipca br. w EBI zatwierdzono wniosek Ørsted A/S o pożyczkę ramową o wartości 1,2 mld euro z planu REPowerEU z przeznaczeniem na budowę morskich farm wiatrowych w Niemczech i Polsce. Budżet projektu to ok. 2,5 mld euro. Niemiecki oddział Ørsted buduje farmę Gode Wind 3 o mocy 242 MW, która ma być oddana do użytku w 2024 r. oraz ma 50% w projekcie Borkum Riffgrund 3 o mocy 900 MW, która ma być uruchomiona rok później.

Współpraca PGE Polskiej Grupy Energetycznej, lidera polskiego rynku i EBI długą historię, i rzuca światło na warunki, na jakich zawierane są umowy. Jak można wyczytać w ostatnim raporcie kwartalnym PGE, 3 lutego br. spółka zawarła umowę kredytową z EBI o wartości 1,4 mld zł z przeznaczeniem na realizację projektów inwestycyjnych w segmencie Dystrybucja, obejmujących program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację LZO w l. 2022-2025. Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy a okres obowiązywania umowy będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy kredytu. Wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Umowa nie przewiduje zabezpieczeń rzeczowych. Po zawarciu umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 5,7 mld zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu