Fitch: powstanie NABE poprawia perspektywy finansowania transformacji energetycznej

Pierwsza stacjonarna stacja tankowania wodoru w Polsce zarasta kwietną łąką
2 sierpnia 2023
Projekt MFW Baltica za 10 mld euro z wsparciem finansowym z EBI
9 sierpnia 2023

Amerykańska agencja ratingowa Fitch Ratings In. cw raporcie z 4 sierpnia br. pozytywnie oceniła postępy w procesie wydzielenia aktywów węglowych z polskich spółek energetycznych, które mają trafić do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W ocenie analityków Fitch Rantings, utworzenie NABE przez polski rząd, wpłynie na poprawę możliwości kredytowania projektów energetycznych rozwijanych w ramach transformacji sektora elektroenergetycznego. W konsekwencji, pionowo zintegrowane grupy, jak PGE Polska Grupa Energetyczna, będą miały większe możliwości pozyskiwania finansowania bankowego lub poprzez emisje obligacji korporacyjnych na korzystniejszych niż obecnie warunkach.

„- Pozytywna ocena uznanej, międzynarodowej agencji dla wydzielenia aktywów węglowych z PGE to najlepsza recenzja efektów procesu wkraczającego w swój finalny etap. Pokazuje ona, że transakcja jest dobrze postrzegana przez instytucje finansowe – dostarczycieli kapitału na inwestycje. To dobra wiadomość dla Polaków” – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W połowie lipca br. Ministerstwo Aktywów Państwowych przesłało do zarządów czterech spółek: PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea, Energa, Tauron Polska Energia, dokumenty określające warunki nabycia ich aktywów wytwórczych, produkujących energię i ciepło w oparciu o węgiel kamienny i brunatny (zastrzegając, że nie stanowią one oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy). W sumie za akcje i udziały w spółkach (o 21,7 GW mocy osiągalnej) Skarb Państwa jest gotów zapłacić 4,11 mld zł, i wziąć na NABE 13,4 mld zł zadłużenia. Obecnie ta wstępna propozycja jest negocjowana z zarządami czterech grup energetycznych.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/07/15/nabe-coraz-blizej-map-sklada-propozycje-zakupu-aktywow/

Zdaniem Fitch Rating, sprzedaż aktywów węglowych do NABE zmniejszy ryzyko biznesowe polskich koncernów energetycznych oraz zwiększy ich zdolność do zaciągania zadłużenia na planowane inwestycje w sieć dystrybucyjną a przede wszystkim w rozwój energetyki odnawialnej: morskiej energetyki wiatrowej (PGE), lądowych farm wiatrowych (PGE, Enea, Tauron, Energa) i wielkoskalowej fotowoltaiki (PGE, Enea, Tauron, Energa). Korzystnie wpłynie również na profil ESG tych spółek, który w ostatnich latach ma coraz większe znaczenie, jako jeden z kluczowych elementów branych pod uwagę przez sektor finansowy przy decyzjach o wycenie kosztów finansowania projektów energetycznych.

– „Efektywna działalność PGE, pozwoli spółce w pełni wykorzystać swój potencjał w realizacji transformacji energetycznej w Polsce, której najważniejszym celem jest obniżanie kosztów energii elektrycznej, z korzyścią zarówno dla gospodarstw domowych, firm oraz całej gospodarki” dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.

W raporcie (https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/nabe-progress-positive-for-polish-utilities-credit-profiles-04-08-2023) agencja Fitch zapowiedziała dokonanie przeglądu ratingu spółek energetycznych po kolejnych postępach przy tworzeniu NABE. Finalizacja procesu wydzielenia aktywów ze spółek ma duże znaczenie z punktu widzenia oczekiwanej aktualizacji ocen ratingowych polskich grup energetycznych. Analitycy zwracają uwagę, że dzięki ograniczeniu śladu węglowego (po sprzedaży aktywów), największe firmy energetyczne w Polsce zbliżą się profilem działalności do swych zagranicznych konkurentów.

Z oceny Fitch Ratings wynika, że przeniesienie aktywów poprawi profile biznesowe spółek energetycznych poprzez usunięcie wysokiego ryzyka aktywów węglowych. Ryzyko to, wynikające z polityki dekarbonizacji Unii Europejskiej, przekłada się na zwiększone koszty emisji CO2 (spółki produkujące energię w oparciu o konwencjonalne bloki cieplne zmuszone są kupować certyfikaty po stale rosnących cenach), pogarszające się wykorzystanie i rentowność elektrowni węglowych ze względu na większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gorszy dostęp do finansowania zewnętrznego z powodu ograniczeń, wynikających z unijnej taksonomii dla kluczowych inwestorów, w tym banków.

Fitch Ratings Inc. jest jedną z trzech wiodących agencji ratingowych na świecie (obok Moody’s i Standard & Poor’s). Niezależna ocena stabilności finansowej wystawiana przez agencję ratingową jest podstawą wiarygodności kredytowej ocenianego podmiotu – państwa, spółki, funduszu, czy innego rodzaju organizacji. Od wysokości ratingu kredytowego podmiotu uzależniony jest koszt pozyskania kapitału od instytucji finansowych – im podmiot jest lepiej oceniany, tym niższe płacone przez niego odsetki. Wysoki rating to również gwarancja stabilności podmiotu dla jego partnerów biznesowych.

Aktualnie PGE posiada rating Fitch na poziomie BBB+ (PGE; BBB+/Stable), potwierdzony 24 stycznia 2023 r. Dla pozostałych spółek Fitch przyznała oceny: Enea (BBB/Stable), Tauron Polska Energia (BBB-/Stable) i Energa (BBB+/Stable). 

t.b.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu