Orlen powiększy wydobycie gazu w Norwegii

Jak przebiega budowa morskiej farmy wiatrowej?
1 września 2023
Orlen zainwestuje 1 mld USD w podmorski magazyn CO2
6 września 2023

W najbliższych miesiącach PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen rozpocznie eksploatację złoża Tommeliten Alpha, drugiego co do wielkości w norweskim portfolio koncernu, co pozwoli zwiększyć wydobycie z tamtejszych pól o 0,5 mld m3 do 4 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Gaz z własnego złoża popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

Tommeliten Alpha to złoże kondesatowo-gazowe zlokalizowane w południowej części norweskiego Morza Północnego, które jest jednym z większych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jego całkowite zasoby wydobywalne szacuje się na 12,8 mld m3 gazu ziemnego, 5 mln ton ropy naftowej i 0,5 mln t NGL. PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen jest największym udziałowcem w projekcie (42,38%). Pozostali to ConocoPhillips Skandinavia (28,26%), które jest operatorem oraz TotalEnergies EP Norge AS (20,23%), Var Energi (9,13%) i posiadające marginalne udziały ConocoPhillips (UK) Holdings, TotalEnergies UK oraz Eni UK.

Udziały w Tommeliten Alpha, odkupione w 2018 r. od norweskiego koncernu Equinor za 220 mln USD (ok. 0,9 mld zł) są jednym z dziewięciu projektów inwestycyjnych zainicjowanych w ostatnich dwóch latach przez Grupę Orlen (wcześniej przez PGNiG, które jest jej częścią od blisko roku), które mają doprowadzić do zwiększenie produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Gaz wydobywany z nowych złóż ma trafia rurociągiem Baltic Pipe do Polski, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju, uniezależniając nas od zewnętrznych dostawców. Orlen zarezerwował w Baltic Pipe ponad 8 mld m3 przepustowości i chce aby największa część gazu transportowanego tą drogą pochodziła z własnego wydobycia.

– „Zbudowaliśmy silny koncern zdolny realizować ambitne projekty inwestycyjne, kluczowe z punktu widzenia niezależności energetycznej Polski. Norwegia jest dla nas strategicznym rynkiem zagranicznym, jeśli chodzi o rozwój wydobycia gazu ziemnego. Do końca 2030 r. produkcja własna tego surowca z naszych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie prawie dwukrotnie, do 6 mld m sześc. gazu rocznie. Już za kilka miesięcy planujemy uruchomić wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha. Pod względem zasobów to nasze drugie największe złoże w Norwegii, które zapewni nam 0,5 mld m3 gazu rocznie. Równolegle zagospodarowujemy kolejne złoża, co pozwoli zapewnić stabilne dostawy gazu ziemnego do Polski”- mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen S.A.

Orlen po przejęciu w ub.r. Grupy Lotos i PGNiG, zintegrował ich norweskie aktywa, aby dzięki uzyskanym synergiom zwiększyć możliwość inwestowania w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w tym kraju. W maju br. PGNiG Upstream Norway (PUN) przejęła aktywa LOTOS Exploration & Production Norge – drugiej norweskiej spółki wydobywczej Orlenu. Powstał podmiot, który należy do ścisłego grona największych firm wydobywczych spośród prawie 30 prowadzących aktywną działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PUN, które prowadzi wydobycie na 18 złożach pod względem posiadanych zasobów i produkcji gazu ziemnego zajmuje pod tym względem 8. miejsce, natomiast pod względem liczby zezwoleń, posiadając udziały w 91 koncesjach – piąte miejsce.

Oprócz pola Tommeliten Alpha, Grupa ORLEN realizuje szereg innych projektów związanych z uruchomieniem kolejnych złóż. Tylko w 2023 roku koncern uzyskał zgody administracyjne na rozpoczęcie przygotowań do eksploatacji złóż: Alve Nord, Orn, Fenris, Tyrving, Andvare oraz Verdande, a także obszaru Yggdrasil, które będą uruchamiane w latach 2024-2027. Ich zagospodarowanie zapewni koncernowi ok. 9 mld m3 gazu w całym okresie eksploatacji.

W 2022 r. multienergetyczny koncern, dzięki przejęciu Grupy Lotos i PGNiG wyprodukował łącznie z norweskich złóż 3,5 mld m3 gazu ziemnego, co odpowiadało ponad 20% ubiegłorocznego zapotrzebowania Polski na błękitne paliwo. Zgodnie z zaktualizowaną strategią Orlen 2030 do końca dekady wydobycie ma wzrosnąć z 7,7 mld m3 w 2022 r. do 12 mld m3 gazu rocznie, łącznie w Polsce i za granicą. Połowa surowca będzie pochodzić ze złóż w Norwegii. Aby zapewnić dalszy dynamiczny wzrost wydobycia surowca, w ciągu najbliższych pięciu lat Grupa Orlen planuje zainwestować na Szelfie ok. 3 mld USD (ok. 12,6 mld zł).  W strategii wydatki na segment wydobycia i obrotu gazem szacowane są na ok. 70 mld zł.

j.karwarski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu