Orlen zainwestuje 1 mld USD w podmorski magazyn CO2

Orlen powiększy wydobycie gazu w Norwegii
6 września 2023
Ruszyła pierwsza z 30 stacji tankowania wodoru NESO
11 września 2023

Multienergetyczny koncern podpisał porozumienie z norweskim Horisont Energi AS dotyczące współpracy przy złożu Polaris, jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania dwutlenku węgla pod dnem Morza Barentsa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. To realizacja strategii Orlen 2030, która przewiduje redukcję własnych emisji CO2 poprzez jego sekwestrację oraz zaoferowanie dużym klientom przemysłowym usług związanych z odbiorem i zarządzaniem przemysłowymi emisjami gazów cieplarnianych. Wartość inwestycji wyniesie do 1 mld USD.

Strategia Orlen 2030 przewiduje, że do końca dekady nasz multienergetyczny koncern będzie miał możliwość sekwestracji, czyli wychwytu i magazynowania lub zagospodarowania 3 mln ton CO2 rocznie. Potencjał ten zostanie wykorzystany do zmniejszenia własnych emisji oraz świadczenia usług zarządzania dwutlenkiem węgla (ang. carbon management) na rzecz zewnętrznych firm. Sekwestracja CO2 to jedno z rozwiązań, które pozwoli koncernowi ograniczyć emisje związane z działalnością jego rafinerii i instalacji petrochemicznych oraz wydobywczych o 25% (tj. o 4 mln ton) do ok. 13 mln ton do końca 2030 roku. Na CCUS przypadać ma ok. 1 mln ton, pozostałe 3 mln mają zapewnić działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, redukcja emisji metanu oraz niskoemisyjne źródła energii.

Z kolei z puli komercyjnej (czyli oferowanej przez Orlen usługi zarządzania dwutlenkiem węgla), którą można szacować na 2 mln ton będą mogli korzystać duzi emitenci CO2, jednak ze względów technologicznych mają ograniczone możliwości redukcji śladu węglowego: cementownie, huty, zakłady chemiczny, zwłaszcza produkujące nawozy sztuczne. Możliwość magazynowania CO2 w podziemnych zbiornikach pod dnem morza może być najbardziej efektywnym sposobem na zmniejszenie kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Grupa Orlen zrobiła duży krok ku wprowadzeniu takiej usługi, podpisując 5 września list intencyjny z Horisont Energi AS, powstałą w 2019 roku w Sandnes, która chce budować podmorskie magazyny CO2. Norweska firma jest właścicielem koncesji na złożu Polaris, zlokalizowanym na Morzu Barentsa, w odległości 100 km od wybrzeża Finnmark w północnej Norwegii, na którym wykonano już odwiert potwierdzający możliwość bezpiecznego zatłaczania CO2. Obszar koncesyjny obejmuje ok. 350 km, a złoże znajduje się ok. 90 m pod dnem morza, które ma tak ok. 250 m głębokości. Jego pojemność jest szacowana łącznie na ok. 100 mln ton dwutlenku węgla, co umożliwi prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat.

Zgodnie z porozumieniem, do 50% udziałów w koncesji i statut operatora złoża Polaris uzyska PGNiG Upstream Norway, spółka Grupy Orlen, posiadająca doświadczenie w zarządzaniu złożami, zdobyte w ramach działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy i gazu ziemnego prowadzonej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PUN przeprowadziła już analizy techniczno-ekonomiczne projektu Polaris i przygotowuje się do rozpoczęcia szczegółowego due diligence (docelowa umowa powinna być podpisana w październiku br.). Harmonogram ewentualnej inwestycji zakłada wybór koncepcji zagospodarowania w 2024 r. (w tym podjęcie decyzji inwestycyjnej) oraz rozpoczęcie zatłaczania CO2 na przełomie 2028 i 2029 roku. Wartość inwestycji wyniesie do 1 mld USD (4,2 mld zł).

– „Zgodnie ze strategią Grupy Orlen, w ciągu kliku lat zbudujemy silne kompetencje w dziedzinie kompleksowego zarządzania emisjami przemysłowymi. Doświadczenia, które chcemy zebrać u wybrzeży Norwegii, będziemy wykorzystywać także w Polsce. Pozwolą nam one na skuteczne wdrożenie sprawdzonych i bezpiecznych technologii i przygotowanie konkurencyjnej oferty dla polskiego przemysłu. W praktyce oznacza to niższe koszty dla polskich przedsiębiorstw i utrzymanie tysięcy miejsc pracy” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlen S.A.

Zgodnie ze strategią Orlen 2030 wartość nakładów na tzw. zielone inwestycje ma wynieść ok. 120 mld zł do końca dekady, co daje CAPEX na poziomie 15 mld zł średniorocznie. CCUS, czyli technologia wychwytu, transportu, utylizacji i składowania dwutlenku węgla została zakwalifikowana w niej wraz aktywami dystrybucji energii elektrycznej oraz SMR (modułowymi reaktorami jądrowymi) do kategorii pozostałe, na co ma być przeznaczone ok. 20% budżetu, czyli łącznie 24 mld zł, czyli 3 mld zł rocznie.

Horisont Energi chce uruchomić na północy Norwegii w joint venture z europejską firmą nawozową Fertiberia  zakłady Barents Blue  produkujące amoniak z wykorzystaniem wodoru wytwarzanego z gazu ziemnego. W procesie tym powstać będzie ok. 2 mln to CO2, które partner Grupy Orlen planuje magazynować, aby ograniczyć emisje. Dzięki temu projekt zatłaczania CO2 do złoża Polaris, będzie miał zapewniony popyt a oferowaną usługę. Pozostała część pojemności będzie udostępniona podmiotom zewnętrznym, np. E.ON, ale przede wszystkim firmom działającym w Norwegii.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu