Ruszyła pierwsza z 30 stacji tankowania wodoru NESO

Orlen zainwestuje 1 mld USD w podmorski magazyn CO2
6 września 2023
Solarna farma PGE Energia Odnawialna powstanie ze wsparciem NFOŚiGW
12 września 2023

PAK-PCE Stacje H2, operator kontrolowany pośrednio przez Polsat Plus i ZE PAK uruchomił w Warszawie pierwszą ogólnodostępną stację tankowania wodoru dla samochodów i autobusów. Ogólnopolska sieć budowana pod marką NESO ma liczyć 30 stacji. Kolejny obiekt ruszy w Rybniku. Nakłady inwestycyjne na budowę tej infrastruktury można szacować na ok. 350 mln zł.

Przy ul. Tango 4 na warszawskim Ursynowie PAK-PCE Stacje H2 Sp. z o.o. uruchomiła pierwszą ogólnodostępną stację napełniania wodoru (H2) w Polsce. PAK-PCE Stacje H2 Sp. z o.o. to spółka celowa należąca do PAK-PCE (Polska Czysta Energia) Sp. z o.o., odpowiadającej w energetycznej Grupie ZE PAK, której generacja energii i ciepła była niegdyś oparta o węgiel brunatny za zielone inwestycje, m.in. w farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, transformujące portfel wytwórczy (a także wydłużające łańcuch wartości, jak PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o.). Od 3 lipca br., w myśl umowy przyrzeczonej, po nabyciu 10,1% udziałów od ZE PAK większościowym udziałowcem PAK PCE jest obecnie Grupa Polsat Plus, największa grupa medialna w regionie (51,5%), a drugim co do wielkości oczywiście Grupa ZE PAK. Obie notowane na warszawskiej giełdzie spółki są kontrolowane przez miliardera Zygmunta Solorza, jednego z najbogatszych Polaków, który brał udział w dzisiejszej uroczystej inauguracji.

Obiekt składający się z niewielkiego budynku stacji, zlokalizowanych w nim zbiorników na H2, wiaty z logo NESO (to także marka autobusów, które od października w Świdniku będzie produkować PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, i skrót od „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza”) oraz pylonu cenowego był gotowy od kilku miesięcy. W tym czasie korzystali z niego użytkownicy floty ok. 150 samochodów służbowych FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), czyli Toyota Mirai 2 i Hyundai Nexo, obsługiwanych przez spółkę celową Plus Flota z Grupy Polsat Plus.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/08/02/pierwsza-stacjonarna-stacja-tankowania-wodoru-w-polsce-zarasta-laka/

Od 11 września br. jest ogólnodostępna. Stacja przy ul. Tango w Warszawie jest samoobsługowa. Wyposażono ją w dwa dyspensery: o wyższym ciśnieniu 700 barów, przeznaczonym dla samochodów osobowych oraz o ciśnieniu 350 barów do napełniania większych baków, montowanych w autobusach i pojazdach ciężarowych. Zatankowanie samochodu do pełna trwa 3-4 minuty, a autobusu niecały kwadrans. Dzisiaj na wyświetlaczu obu dystrybutorów widniała cena 69 zł/kg H2 (poprzednio było to 75 zł/kg). Tankowanie można opłacić kartą flotową RFID lub płatniczą/kredytową.

Wodór do warszawskiej stacji jest dostarczany przy pomocy wodorowozów, które przewożą jednorazowo nawet 1000 kg H2. Gaz produkowany jest w elektrolizerze, zlokalizowanym w Koninie przy tamtejszym bloku biomasowym należącym do ZE PAK o mocy 2,5 MW, który może produkować w procesie elektrolizy ok. 1200 kg zielonego wodoru dziennie, zasilany czystą energią z instalacji biomasowej lub farmy fotowoltaicznej Brudzew o mocy 70 MW.

Grupa Polsat Plus w ogłoszonej w grudniu 2021 r. Strategii 2023+, zapowiedziała rozszerzenie działalności o nowy filar oparty o produkcję czystej energii. W latach 2022-2026 zainwestuje ok. 5 mld zł w osiągnięcie ok. 1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej w fotowoltaice, instalacjach biomasowych, lądowych farm wiatrowych oraz instalacjach termicznej obróbki odpadów czystej, służących do produkcji zielonej energii oraz około 0,5 mld zł w budowę pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o zielony wodór. Nowy plan inwestycyjny, oprócz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych miał wykreować dodatkowy powtarzalną EBITDA rzędu 500-600 mln zł rocznie, już w 2026 r.

PAK-PCE Stacje H2, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami planuje budowę sieci 30 stacji H2 w Polsce. Spółka podpisała 21 lutego br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, dzięki której otrzyma 20 mln zł dofinansowania do kosztów budowy takich obiektów w pięciu miastach: Rybniku, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni i Lublinie. Stacje powinny być uruchomione do końca czerwca 2024 r. Zgodnie z umową z NFOŚiGW, całkowity koszt budowy 5 stacji to 57,4 mln zł, co daje średnio 11,48 mln zł za jeden taki obiekt. Stąd można szacować, że nakłady inwestycyjne na budowę sieci 30 stacji wyniosą najmniej 345 mln zł, z czego inwestor wyłoży 325 mln zł, czyli kwotę pomniejszoną o dotację.

Stacja NESO jest w dużym stopniu samowystarczalna energetycznie (ok. 80%). Panele fotowoltaiczne zainstalowane na wiacie stacji o 19 kWe mocy produkują energię, zużywaną w ramach autokonsumpcji, a jej nadwyżki gromadzone są magazynach bateryjnych o pojemności 60 kWh, i wykorzystywane poza pikami produkcyjnymi.

p.lemberg@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu