PGE kupiła nowiutką farmę wiatrową za co najmniej 50 mln euro

Mazurska tłocznia oleju Grupy Orlen za 850 mln zł
21 września 2023
Rusza mega farma fotowoltaicza Przykona za 200 mln euro
22 września 2023

PGE Energia Odnawialna odpowiedzialna za OZE w PGE Polskiej Grupie Energetycznej kupiła od Eurocape Poland Farmę Wiatrową Zalesie o mocy 24,85 MW, uruchomioną 1 września br. Dzięki temu przejęciu działający operacyjnie portfel wiatrowy powiększy się do 797,3 MW, i Grupa PGE umocni się na pozycji lidera w tym segmencie oraz na całym rynku OZE w Polsce.

Farma onshore FW Zalesie zlokalizowana jest w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie działdowskim, w wiejskiej gminie Płośnica. Składa się na nią 7 turbin Siemens Gamesa SG132 – 3,55 MW o łącznej mocy do 24,85 MW. W skład farmy wchodzi jeszcze stacja elektroenergetyczna 110/30 kV.

PGE Energia Odnawialna przejmie od EuroCape Poland (jej właścicielem jest Eurocape (Kherson) Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze) zupełnie nowy obiekt. W lutym zakończył się montaż turbin, w kwietniu farma została przyłączona do sieci Energa-Operator, w czerwcu br. uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a w sierpniu FW Zalesie weszła w fazę operacyjną.

„Konsekwentnie rozbudowujemy nasz portfel zeroemisyjnych źródeł, nie tylko realizując własne inwestycje, ale również poprzez akwizycje perspektywicznych aktywów. W te działania wpisuje się zakup Farmy Wiatrowej Zalesie, która została uruchomiona 1 września br. Po tej transakcji zwiększyliśmy naszą moc zainstalowaną w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie do blisko 800 MW i ugruntowaliśmy naszą pozycję lidera energetyki odnawialnej w Polsce” powiedział Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Nie ujawniono wartości kontraktu. Na podstawie ostatnich rynkowych transakcji, w których płacono 2-3 mln euro za 1 MW mocy zainstalowanej, można ją szacować na 50-75 mln euro (230-350 mln zł).

Według giełdowego raportu za I kwartał br. Grupa PGE miała 20 lądowych farm wiatrowych o łącznie 772,4 MW mocy zainstalowanej, a więc po tej transakcji w swoim portfelu będzie posiadać 21 farm onshore o łącznej mocy 797,3 MW, przez co umocni się na pozycji lidera w segmencie wiatrowym w Polsce, przed portugalskim EDPR. W kolejnych latach te moce zostaną zwiększone – PGE Energia Odnawialna planuje docelowo osiągnąć poziom 1,5 GW w onshore do końca 2030 r.

Nowa farma może zapewnić dostawy czystej energii dla blisko 38 tys. gospodarstw domowych, co oznacza, że będzie produkować do 76 GWh energii rocznie. W I kwartale br. produkcja energii z wiatru w PGE Energia Odnawialna wyniosła 573,9 GWh, o 3,9% więcej w porównaniu z tym samym okresem ub.r. W 2022 r. było to 1568,3 GWh (+8,3% r/r), co oznacza, że nowo zakupiona farma zwiększy generację o ok. 5%.

PGE Energia Odnawialna należąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce – w I kwartale br. miała 29 przepływowych elektrowni wodnych o mocy 95,8 MW (które wyprodukowały 93,6 MWh czystej energii), 4 elektrownie szczytowo pompowe 1537 MW mocy (360,1 MWh), 20 farm onshore o 772,4 MW mocy (573,9 GWh) i 24 farmy fotowoltaiczne o 22,2 MW mocy (1,7 GWh). Łączna moc tych instalacji OZE wynosiła wówczas 2427,6 MW, i wyprodukowały one 1029,2 MWh.

Portfel wytwórczy PGE Energia Odnawialna stale rośnie. Po ostatniej transakcji firma posiada 21 farm wiatrowych (+1), 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 29 farm fotowoltaicznych (+5). Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2478 MW, co oznacza przyrost o 50,4 MW, z czego 24,9 MW przypada na FW Zalesie, a 25,5 MW na pięć farm solarnych.

EuroCape New Energy Ltd. to niezależna firma działająca 25 lat, i zajmująca się rozwojem (775 MW), budową (440 MW) i obsługą (122 MW) projektów OZE na kilku rynkach europejskich: we Francji, na Ukrainie, w Polsce i Rumunii. W naszym kraju działa od 2014 r., i po wybudowaniu projektów o mocy 130,85 MW (oprócz FW Zalesie, dwa etapy FW Kozielice o mocy 106 MW, uruchomione w l. 2015-2016) obecnie rozwija kilka projektów o łącznie 150 MW mocy zainstalowanej.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu