13 farma wiatrowa w portfelu Grupy Polenergia

PGE podwaja nakłady inwestycyjne do 4 mld zł
22 września 2023
W Poznaniu ruszy pierwsza w Polsce ogólnodostępna stacja wodorowa Orlenu
23 września 2023

Farma Wiatrowa Grabowo o mocy 44 MW, należąca do Grupy Polenergia, kontrolowanej przez miliarderkę Grażynę Kulczyk dostała koncesję dla wytwórcy energii elektrycznej z OZE. To 13. farma w portfelu onshore giełdowej spółki, który ma teraz 492,6 MW mocy zainstalowanej. Jej wartość można szacować na co najmniej 88 mln euro, czyli ponad 400 mln zł.

Farma Wiatrowa Grabowo to trzecia farma Polenergii, która dostała w tym roku koncesję Urzędu Regulacji Energetyki. FW Dębsk o mocy 121 MW, 11. i przy tym największy park wiatrowy w portfelu wytwórczym Grupy Polenergia otrzymał pozwolenie wytwarzanie energii, i sprzedaż elektrycznej z OZE w styczniu 2023 r. Kolejną, 12. farmą była FW Piekło o mocy 13,2 MW (a więc druga najmniejsza), którą budowały dwie spółki celowe, i która dostała koncesje w sierpniu 2023 r. To z 448,6 MW mocy zainstalowanej w onshore dawało giełdowej grupie czwarte miejsce pod tym względem w Polsce, po RWE Renewables Poland.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/09/20/niezapomniana-farma-onshore-we-flocie-rwe-renewables-poland/

14 września br. URE wydał Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo Sp. z o.o. koncesję dla wytwórcy energii elektrycznej z OZE do końca 2024 r., czyli obowiązującą przez ponad 17 lat.

FW Grabowo składa się 20 turbin Vestas V110 o mocy 2,2 MW każda, co daje łącznie 44 MW mocy zainstalowanej (czyli jest 4. co do wielkości w portfelu onshore Polenergii). Zlokalizowana jest w okolicach czterech miejscowości: Grabowo, Grabowskie, Konopki-Białystok, Konopki-Monety należących do gminy Grabowo, w powiecie kolneńskim, w województwie podlaskim.

Obecnie wiatrowy park wytwórczy Grupy Polenergia składa się 13 działających operacyjnie farm:

 • FW Dębsk (121 MW), gminy Żuromin i Kuczbork-Osada, powiat żuromiński, woj. mazowieckie;
 • FW Gawłowice (48,2 MW), gmina Radzyń Chełmiński, grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie;
 • FW Mycielin (46 MW),  gminy Niegosławice i Szprotawa, powiat żagańskim, woj.  lubuskie;
 • FW Grabowo (44 MW), gmina Grabowo, powiat kolneński, woj. podlaskie;
 • FW Skurpie (43,7 MW), gmina Płośnica, powiat działdowski, woj. warmińsko-mazurskie;
 • FW Szymankowo (38,1 MW), gmina Miłoradz, powiat malborski, woj. pomorskie;
 • FW Amon/Łukaszów (34 MW), gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie;
 • FW Kostomłoty (27 MW), gmina Kostomłoty, powiat średzkim, woj. dolnośląskie;
 • FW Rajgród (25,3 MW),  gmina Rajgród, powiat grajewskim, woj. podlaskie;
 • FW Talia/Młodkowice (24 MW), gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie;
 • FW Dipol/Puck (22 MW), gmina Gnieżdżewo, powiat pucki, , woj. pomorskie;
 • FW Piekło (13,2 MW), gminy Kwilicz i Międzychód, powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie;
 • FW Krzęcin (6 MW), gmina Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie.

Oficjalne włączenie FW Grabowo (a wcześniej FW Piekło) do parku wytwórczego Grupy Polenergia powinno ucieszyć akcjonariuszy/inwestorów. W sprawozdaniu oraz prezentacji zarządu za I półrocze 2023 r. można znaleźć informacje, że produkcja 11 farm (Dębsk, Gawłowice, Mycielin, Skurpie, Szymankowo, Łukaszów, Kostomłoty, Rajgród, Talia, Puck, Krzęcin) o łącznie 435,4 MW mocy zainstalowanej, wyniosła 592,6 GWh (+31% r/r). Przychody ze sprzedaży segmentu wiatrowego wyniosły 302,0 mln zł, ale EBIDTA 249,6 mln zł, zysk brutto 159,5 mln zł, w porównaniu do odpowiednio: 218,7 mln zł, 182,7 mln zł i 126,8 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Dla porównania skonsolidowana EBIDTA Grupy Polenergia wyniosła w I półroczu br. 309 mln zł, a zysk brutto 209 mln zł.

Jak widać praca farm wiatrowych jest kluczowa dla wyniku operacyjnego i końcowego giełdowej grupy. FW Grabowo dodała do parku wykazywanego w raporcie mocy 44 MW (+10,1%), a wcześniej FW Piekło 13,2 MW (+3%). Można zakładać, że taki będą miały udział w wyniku segmentu.

Szacunkowa wartość FW Grabowo to ok. 88 mln euro, czyli 405 mln zł. Po uzyskaniu przez nią koncesji portfel Polenergii powiększy się do 492,6 MW, co zbliży ją do trzeciego miejsca, które zajmuje RWE Renewables Poland.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu