Zielony entuzjazm wyparował u polskich kierowców?

Grupa Orlen idzie po miejsce wicelidera rynku OZE w Polsce
22 października 2023
EBOR razem z BGK inwestują w rozwój R.Power
23 października 2023

We wrześniu br. zarejestrowano łącznie 1 276 nowe osobowe samochody bateryjne i z napędem wodorowym, sprzedane w salonach dealerskich, czyli o 9,8% mniej niż rok wcześniej. To drugi taki przypadek w historii polskiego rynku motoryzacyjnego.

We wrześniu 2023 r. odnotowano łącznie 1 276 rejestracje nowych osobowych samochodów elektrycznych bateryjnych (BEV – Battery Electric Vehicle, pojazd o napędzie akumulatorowym, czyli elektrycznym) i z napędem wodorowym (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle, czyli samochody elektryczne z ogniwami wodorowymi) – podał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w oparciu o dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

A to oznacza spadek o -9,8% i nominalnie o -138 takich aut licząc rok do roku (r/r). W porównaniu do sierpnia br. (m/m) branża odnotowała jednak niewielki wzrost, odpowiednio o: 3,2% i 39 sztuk. W sierpniu br. branża dealerska uzyskała piąty wynik pod względem nowych rejestracji samochodów zeroemisyjnych (1 237) r. Wrzesień przyniósł czwarty wynik w tym roku.

Średnia arytmetyczna sprzedaży/rejestracji zeroemisyjnych aut osobowych za dziewięć miesięcy 2023 r. to 1 360 sztuki, a mediana: 1 237. Wynik osiągnięty we wrześniu był więc odpowiednio o -6,2% gorszy i o 3,2% lepszy niż przeciętne.

W 2023 r. narastająco, do końca września br. zarejestrowano 12 238 bezemisyjnych osobówek, o +49,8% (+4 068 sztuki) więcej niż w tym samym okresie 2022 r. Dynamika tego segmentu rynku, mimo wrześniowego spadku jest więc ciągle wysoka.

We wrześniu br. zarejestrowano 917 nowych hybryd (PHEV i EREV), czyli o -5,9% i -57 szt. mniej licząc r/r. Miesiąc wcześniej – w sierpniu br. – wydano 868 rejestracji dla częściowo zelektryfikowanych samochodów osobowych, co oznacza wzrost sprzedaży licząc miesiąc do miesiąca o +5,8%, a nominalnie o +49 takie osobówki. Narastająco w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 r. zarejestrowano 9 471 zelektryfikowane hybrydy, o +22,7% (+1 754 sztuki) więcej niż w ciągu trzech kwartałów 2022 r.

W wrześniu dziewiąty raz z rzędu w tym roku liczba sprzedanych samochodów bateryjnych (BEV) i z napędem wodorowym (FCEV) była większa niż zelektryfikowanych hybryd. We wrześniu hybrydy, choć segment odnotował mniejszy spadek stanowiły 41,8% zarejestrowanych zelektryfikowanych samochodów, a narastająco na koniec trzeciego kwartału: 43,6%. Jednak trzeba przyznać, że ten segment trzyma mocno choć ich właściciele nie mogą liczyć na takie preferencje, jak w przypadku zakupu aut zeroemisyjnych (jak sute dotacje z rządowego programu „Mój elektryk” czy możliwość poruszania się buspasami, darmowe parkowanie).

W poprzednim miesiącu liczba nowo zarejestrowanych tradycyjnych hybryd (HEV i MHEV) wyniosła 16 492 sztuk, co oznacza wzrost o +44,5% i o +5 075 egzemplarzy licząc rok do roku. W sierpniu br. wydano 15 200 tablic rejestracyjnych dla nowych samochodów osobowych z takim napędem, a to oznacza wzrost licząc miesiąc do miesiąca o +8,5%, a nominalnie o +1 292 aut. Segment tradycyjnych (HEV) i miękkich (MHEV) hybryd ma się więc znacznie lepiej niż bateryjnych samochodów.

Narastająco w ciągu trzech kwartałach 2023 r. zarejestrowano już 131 317 takich hybryd, o +26,5% (+27 479 sztuk) więcej niż w tym samym okresie 2022 r. Jak widać, hybryd HEV i MHEV sprzedaje się ponad 13 razy więcej niż zeroemisyjnych aut.

Liczba rejestracji wszystkich nowych samochodów osobowych we wrześniu br. wyniosła 39 078, co oznacza dynamiki rynku do +9,1%  i nominalny wzrost o +3 259 sztuki licząc rok do roku. Narastająco zarejestrowano 350 315 osobówek, czyli o +10,7% i o+33 758 sztuk więcej niż w tym samym okresie ub.r., co daje nadzieję na wzrost w całym 2023 r.

Udział nowych zeroemisyjnych samochodów osobowych wyniósł we wrześniu 3,3%, częściowo zelektryfikowanych: 2,3%, a tradycyjnych hybryd: 42,2%. Oznacza to, że auta z „ekologicznym” napędem stanowiły 47,8% rynku pierwotnego.

Narastająco, na koniec września br. udział nowych bezemisyjnych samochodów osobowych wyniósł 3,5%, częściowo elektryfikowanych: 2,7%, a tradycyjnych hybryd 36,9%, co daje razem: 43,2%. Jak widać porównaniu do całego rynku to segment zeroemisyjnych i częściowo zelektryfikowanych aut ciągle ma w Polsce niewielkie znaczenie. A polscy kierowcy wolą kupić tradycyjne hybrydy (HEV i MHEV), i dzięki temu sprzedaż ogółem rośnie, i zwiększa się przy tym udział ekologicznych aut.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu