EBOR razem z BGK inwestują w rozwój R.Power

Zielony entuzjazm wyparował u polskich kierowców?
23 października 2023
Owocne łowy PGE Ventures. Portfel startupów rośnie
24 października 2023

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Tym samym zainwestuje pośrednio w R.Power, jednego z największych deweloperów OZE i niezależnych producentów energii w Polsce. EBOR dokapitalizuje kwotą 75 mln euro 3S SPV, spółkę celową Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) i mniejszościowego akcjonariusza dewelopera. Pozwoli to zwiększyć zaangażowanie 3S SPV o 100 mln euro do 250 mln euro. Inicjatorem powołania 3SIIF był BGK, polski bank rozwoju.

R.Power jest deweloperem farm fotowoltaicznych w Polsce, Rumunii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech. Jego działalność obejmuje cały łańcuch dostaw od rozwijania elektrowni solarnych, budowę, następnie obsługę elektrowni a także produkcję energii z tych źródeł odnawialnych. Jego akcjonariuszami są jego założyciele, a od marca br. także Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF, w skrócie 3SIIF), zarejestrowany w Luksemburgu, którego założycielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, polski bank rozwoju.

Czytaj więcej: https://cleanerenergy.pl/2023/09/12/6-mld-euro-efektu-ekonomicznego-inwestycji-funduszu-trojmorza/

Fundusz 3SIIF, który jest ukierunkowany na inwestycje w projekty w sektorze transportu, energetyki oraz technologii cyfrowych w krajach Unii Europejskiej Europy Środkowo-Wschodniej poprzez w 100% zależną spółkę celową 3S Ra Holdings S. à R.L. (3S SPV) ma  30,48% akcji warszawskiego dewelopera, które objął w ramach podwyższenia kapitału. Zgodnie z zawartą w lutym br. umową inwestycyjną z akcjonariuszami, zapłacił za nie 150 mln euro, czyli ok. 690 mln zł (co daje wycenę R.Power na poziomie 490 mln euro, czyli ok. 2,3 mld zł).

Uzgodniono wówczas, że pieniądze z objęcia nowych akcji, które trafiły do spółki zostaną przeznaczone na realizację kolejnych faz rozwoju Grupy R.Power w Polsce oraz na rynkach europejskich, w: Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Rumunii i Włoszech. Firma ma osiągnąć 1 GW działającego portfela fotowoltaicznego w ciągu najbliższych dwóch lat w tych krajach. Założyciele, poza utrzymaniem kontroli, mogą dalej kierować spółką, ale 3SIIF dostał opcję dalszego zwiększenia inwestycji do łącznie 250 mln euro. Teraz nadszedł czas, aby zrobić ten krok. Pojawił się jednak kolejny inwestor.

20 października br. R.Power zawarł trójstronną (warunkową) umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz 3S SPV , czyli swoim akcjonariuszem mniejszościowym. EBOR zainwestuje 75 mln euro w zamian za 30% udziałów w 3S SPV (zapewne nowych). 3S SPV ma możliwość dalszego dokapitalizowania R.Power kwotą do 100 mln euro, bez istotnej zmiany udziału w kapitale zakładowym, zgodnie z tym co przewidywała umowa z lutego br. pomiędzy akcjonariuszami dewelopera a funduszem 3SIIF.

Łączne zaangażowanie 3S SPV nadal wyniesie 250 mln euro, ale w takim wypadku 175 mln euro zainwestuje 3SIIF a 75 mln euro dołoży EBOR. Warunkiem pośredniego dokapitalizowania przez EBOR jest uzyskanie odpowiednich zgód urzędów regulacyjnych w Polsce i w Rumunii. Umowa jest drugą inwestycją EBOR w R.Power po zakupie jednej z transz zielonych obligacji za 17 mln euro (ok. 80 mln zł) wyemitowanych przez spółkę w 2022 roku (wśród obligatariuszy są też Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego, inicjator powołania Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza).

W I półroczu R.Power miał 106,2 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, wobec 322,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 67,1% licząc rok do roku. Spółka odnotowała 76,8 mln zł straty netto, wobec 4,2 mln zł zysku netto rok wcześniej.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu