Owocne łowy PGE Ventures. Portfel startupów rośnie

EBOR wesprze po raz drugi rozwój R.Power
23 października 2023
Atomowe konsorcjum szuka lokalnych dostawców na Pomorzu
25 października 2023

Wybrane startupy, w których inwestorem jest PGE Ventures zaprezentowały podczas Innovation Startup Day rozwiązania, które mogą zwiększać bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, pomagać ograniczać ślad węglowy i optymalizować koszty działania.

PGE Ventures, to powołany w ramach Grupy Kapitałowej PGE fundusz corporate venture capital, którego celem jest inwestowanie w przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, tzw. startupy. Jedynym udziałowcem jest PGE Polska Grupa Energetyczna, kapitał zakładowy spółki zależnej to 77 mln zł. Szczególnym zainteresowaniem zespołu PGE Ventures cieszą się firmy, których rozwiązania można wykorzystać w działalności spółek Grupy PGE. PGE Ventures nie tylko inwestuje w takie startupy, ale również pomaga im w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi segmentami i liniami biznesowymi w ramach grupy, efektem, czego może być nawiązanie bezpośredniej współpracy.

Spółki portfelowe finansowane są w ramach kolejnych rund w horyzoncie kilkuletnim, w czasie którego zespół ekspertów PGE Ventures aktywnie wspiera ich rozwój i nadzoruje wykonanie założonych strategii biznesowych, a następnie po założonym okresie inwestycyjnym fundusz poszukuje możliwości dokonania wyjścia z inwestycji, czyli sprzedaży akcji lub udziałów. PGE Ventures w lipcu 2022 r. dokonał pierwszej w historii dezinwestycji sprzedając 56,8-proc. pakiet akcji posiadanych w Lerta S.A., spółce obrotu energią, i operatorze wirtualnej elektrowni, działającą w Polsce, Czechach, Serbii Rumunii i na Węgrzech, zapewniając 50-proc. wewnętrzną stopę zwrotu. Ze sprawozdania z działalności zarządu PGE Ventures za rok 2022 można wyczytać, że zysk ze zbycia aktywów finansowych (po czterech latach inwestycji) wyniósł 11,2 mln zł.

Na koniec 2022 r. po realizacji tej transakcji w portfelu znajdowało się sześć firm: PiMerge S.A. (89,9% akcji) i Scanway S.A. (18,3%), czyli pierwsze spółki portfelowe, z którymi PGE Ventures podpisało w styczniu 2018 r. umowy inwestycyjne. Kolejne nabytki to także kupione w 2018 r. to: Abyss Glass Group sp. z o.o. (27,7% udziałów), Lerta S.A., sprzedana cztery lata później, IC Solutions sp. z o.o. (17,7%) oraz Altlight (na koniec ub.r., według sprawozdania firma nie miała jej w portfelu). Rok później dołączyły Pysense sp. z o.o. (21,9%) i ConnectPoint sp. z o.o. (17,6%)

PGE Venture zapewnia, że stale monitoruje działalność tzw. startupów i prezentowane przez nie nowe rozwiązania i technologie. W ramach drugiej edycji Innovation Startup Day, organizowanemu w Grupie PGE od czerwca 2023 roku, sześć wyselekcjonowanych przez fundusz startupów zaprezentowało swoje projekty:

  • Hepta – narzędzie sztucznej inteligencji wspomagające nadzór nad liniami energetycznymi wysokiego napięcia przy wykorzystaniu dronów;
  • Snarto – innowacyjna platforma logistyczna optymalizująca przewozy ładunków;
  • Aiseemo – innowacyjne analityki wideo dedykowane dla istniejących, cyfrowych systemów monitoringu wizyjnego, zwiększające bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej;
  • Cartesian Climbing Robot – projekt badawczo-rozwojowy mający na celu opracowanie bezzałogowej  zrobotyzowanej platformy roboczej do wykonywania prac konserwacyjnych na wysokości do 150 m;
  • Graphene Energy – projekt badawczo-rozwojowy reaktora konwertującego dwutlenek węgla (CO2) do metanolu (CH3OH);
  • IC Solutions – unikatowy hybrydowy system do digitalizacji podpisów biometrycznych, który może znacząco obniżyć koszty papierowego obiegu dokumentów.

Jak widać portfolio się poszerza. Spółki z Grupy PGE mogą dzięki temu pozyskać innowacyjne know-how w zakresie nowoczesnych rozwiązań wspierających ich główne obszary działalności oraz nawiązać kontakt ze startupami, i w konsekwencji mają możliwość nawiązania współpracy w przyszłości i wykorzystania oferowanych przez nie technologii i rozwiązań.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu