PGE Polska Grupa Energetyczna z wysokim ratingiem

Terminal instalacyjny WTIV powstanie jeszcze w 2024 r.?
16 stycznia 2024
Amerykański koncern GE Vernova dostał kontrakt przy budowie Baltica 2
19 stycznia 2024

Fitch Ratings potwierdziła rating na poziomie BBB+ dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Jego poziom i perspektywa wspierane są także przez przewidywane utrzymanie ograniczonego poziomu zadłużenia w kolejnych latach mimo planowanych dużych nakładów inwestycyjnych.

Polski oddział amerykańskiej agencji Fitch Ratings podtrzymał 16 stycznia br. długoterminowy rating kredytowy w walucie zagranicznej i lokalnej dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie BBB+ oraz jego stabilną perspektywę. To piąta taka ocena roczna, z rzędu dla największej zintegrowanej grupy energetycznej w naszym kraju. Państwo polskie ma ocenę A- z perspektywą stabilną.

– „Utrzymanie ratingu przez Fitch na poziomie BBB+ to potwierdzenie, że kierunek naszych działań jest właściwy, a realizujemy go w oparciu o solidne podstawy operacyjne i finansowe. Potwierdzenie wiarygodności kredytowej to również dobry prognostyk dla spółki w perspektywie kapitałochłonnych inwestycji niezbędnych w okresie transformacji energetycznej w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, zgodnym z naszymi strategicznymi celami” mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W wydanym komunikacie analitycy Fitch Ratings Ireland Ltd  Sp. z o.o. Oddział w Polsce podkreślają, że ocena ratingowa odzwierciedla profil biznesowy Grupy PGE, oparty w dużym stopniu o stabilne przychody regulowane w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, charakteryzującym się niższym ryzykiem biznesowym niż wytwarzanie konwencjonalne, OZE i obrót energią oraz quasi-regulowanych przychodów z opłat z rynku mocy.

Pozytywnie na profil biznesowy Grupy PGE wpłynęło dodatkowo nabycie PKP Energetyka S.A. (obecnie PGE Energetyka Kolejowa S.A.) w kwietniu 2023 r., dzięki któremu zwiększył się udział przychodów regulowanych i poprawiły się dodatnie przepływy pieniężne.  Fitch szacuje, że akwizycja zwiększy EBITDA Grupy PGE o około 1 mld zł w 2023 r.

W ocenie Fitch realizowane inwestycje w bloki gazowo-parowe (CCGT) w Gryfinie, które zostaną oddane do użytku w 2024 r., co zwiększy moc PGE o prawie 1,36 GWe i o prawie 900 MWe w Rybniku w 2027 r. dzięki 17-letnim kontraktom rynku mocy również wpłyną na poprawę przyszłych wyników Grupy PGE, dodatkowo obniżą ekspozycję przepływów na uprawnienia do emisji CO2.

Poziom ratingu i jego perspektywa wspierane są także przez przewidywane utrzymanie ograniczonego poziomu zadłużenia w kolejnych latach mimo planowanych dużych nakładów inwestycyjnych, które mają wynieść 11,4 mld zł rocznie w latach 2024-2027, głównie na dystrybucję. rozwoju nowych źródeł wytwarzania, w tym gazowych, odnawialne źródła energii i morskie farmy wiatrowe (głównie MEW Baltica 2). Z powodu dużych nakładów, Fitch spodziewa się jednak ujemnych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), zatrzymania zysków w spółce, i w konsekwencji niewypłacania dywidendy w trakcie tego czteroletniego cyklu inwestycyjnego.

Jako potencjalne ryzyko przez analityków wymieniany jest profil wytwarzania energii elektrycznej grupy PGE, bazujący obecnie na konwencjonalnych elektrowniach cieplnych na węgiel brunatny i kamienny,  co skutkuje wysokim śladem węglowym i naraża spółkę na wysokie koszty emisji CO2, i dla których Fitch przewiduje znaczne pogorszenie rentowności w perspektywie średnioterminowej. Polski oddział amerykańskiej agencji obecnie nie zakłada wydzielenia generacji węglowej z PGE (do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego) ani żadnej innej formy dodatkowego wsparcia tych aktywów, z wyjątkiem opłat mocowych.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu